O badaniu narracji w rachunkowości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.160.7

Słowa kluczowe:

sprawozdawczość, narracje, dyskurs, tekst

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja metod badania narracji w rachunkowości. Dla realizacji celu przyjęto metodę studiów literaturowych oraz analizy deskryptywnej. W artykule przedstawiono genezę i determinanty rozwoju wykorzystania form narracyjnych w rachunkowości. Omówiono możliwe kierunki badań nad narracjami oraz zaprezentowano metody badawcze, które można wykorzystać w badaniu narracji, a zwłaszcza proponowane w literaturze metody kompleksowego badania ujawnień narracyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte
1. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 1994, Improving business reporting
– a customer focus: Meeting the information needs of investors and creditors, comprehensive
report of the special committee on financial reporting (the Jenkins report), New York
2. Brennan N. M., Merkl-Davies D. M., 2013, Accounting narratives and impression management,
[w:] L. Jack, J. Davison, R. Craig (red.), The Routledge companion to accounting communication,
Routledge
3. Treasury Committee, 2009, Banking Crisis: reforming corporate governance and pay in the City.
Ninth report of Session 2008–09, House of Commons, London
4. Wendland M., 2012, Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji, [w:] E. Kulczycki,
M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Wydawnictwo Naukowe
Instytutu Filozofii UAM, Poznań
Artykuły prasowe i okolicznościowe
1. Beattie V., 2014, Accounting narratives and the narrative turn in accounting research: Issues, theory,
methodology, methods and a research framework, „The British Accounting Review”, vol. 46
2. Beattie V., McInnes B., Fearnley S., 2004, A methodology for analysing and evaluating narratives
in annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality
attributes, „Accounting Forum”, vol. 28
3. Brennan N. M., Guillamon-Saorin E., Pierce A., 2009, Impression management. Developing and
illustrating a scheme of analysis for narrative disclosures – a methodological note, „Accounting,
Auditing & Accountability Journal”, vol. 22, no. 5
4. Fijałkowska D., Klimczak K. M., Pauka M., 2015, Nadmierny optymizm w listach do akcjonariuszy
wybranych spółek GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”,
nr 855
5. Highhouse S., Brooks M. E., Gregarus G., 2009, An organizational impression management
perspective on the formation of corporate reputations, „Journal of Management”, vol. 35, no. 6
6. Masztalerz M., 2012, O standardach rachunkowości. Zasady czy reguły?, „Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości”, t. 66 (122)
7. Masztalerz M., 2015, Komunikacja w rachunkowości zarządczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 399
8. Masztalerz M., 2016a, Kreatywna sprawozdawczość 2.0 – czyli o zarządzaniu wrażeniem
w raportach, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, t. 152
9. Masztalerz M., 2016b, O narracjach w rachunkowości, czyli jak zarządzać wrażeniem, „Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 274
10. Merkl-Davies D. M., Brennan N. M., 2011, A conceptual framework of impression management:
new insights from psychology, sociology, and critical perspectives, „Accounting and Business
Research”, vol. 41, no. 5

Pobrania

Opublikowane

2018-08-19

Jak cytować

Masztalerz, M. (2018). O badaniu narracji w rachunkowości. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (160), 113–122. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.160.7

Numer

Dział

Dział główny