Opis dziennika

Kwartalnik dotyczy zagadnień związanych z problematyką zarządzania i szeroko rozumianym rozwojem zawodowym. Kierowany jest zarówno do pracowników i studentów uczelni wyższych, jak i menedżerów, specjalistów HR, działających w obszarze praktyki gospodarczej. Profil naukowy czasopisma ma charakter interdyscyplinarny, problematyka zarządzania prezentowana jest z perspektywy wielu dyscyplin – nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, filozofii. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Call for papers: Special issue on “Arts-Based Learning for Business”

2022-07-18

This is an open call for submissions to a special issue of Education of Economists and Managers on the topic of “Arts-Based Learning for Business”. In the special issue, “arts-based learning” is defined as an interdisciplinary approach to training and development, using the arts to drive change in organisations. We particularly welcome submissions from different disciplines that investigate diverse applications of arts-based learning in business and explore their effects. Both conceptual and empirical contributions are welcome.

Tom 68 Nr 2 (2023): Edukacja Ekonomistów i Menedżerów

Wyświetl wszystkie wydania