Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule autorzy przedstawiają propozycję modelu narracyjnego dotyczącego systemów wynagradzania oraz kryteriów sprawiedliwości związanych z narracjami preferencji. Na początku omawiają ogólne rozwiązania systemowe w zakresie wynagrodzeń. Następnie łączą rodzaje sprawiedliwości (dystrybutywną, proceduralną, interpersonalną i informacyjną) z klasycznymi teoriami komunikacji, w których wynagrodzenie zostało potraktowane jako komunikat. W artykule przedstawiono propozycję modelu, w którym poszczególnym narracjom zostały przyporządkowane etykiety greckich bogów. Dzięki temu zabiegowi możliwe będzie sformułowanie hipotez badawczych wyjaśniających różnice w istniejących i preferowanych kryteriach sprawiedliwości dotyczących wynagradzania. Artykuł zawiera propozycję praktycznego wykorzystania modelu w komunikowaniu zasad sprawiedliwości dla różnych organizacji i grup zatrudnionych.

Słowa kluczowe

sprawiedliwe wynagradzanie narracja system wynagradzania

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wasilewski, J., & Rostkowski, T. (2018). Modele narracji o sprawiedliwości systemu wynagradzania. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), 99-127. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7405

Referencje

  1. Adams, J.S. (1976). Equity theory: Toward a general theory of social interaction. New York: Academic Press.
  2. Berlo, D.K. (1960). The process of communication. New York: Holt, Rinehart & Winston.
  3. Bies, R.J., Moag, J.F. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fair‑ ness. Research on Negotiations in Organizations, 1, 43–55.
  4. Borkowska, S. (2006). Strategie wynagrodzeń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  5. Castells, M. (2008). Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Colquitt, J.A., Scott, B.A., Judge, T.A., Shaw, J.C. (2006). Justice and personality: Using integrative theories to derive moderators of justice effects. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 100, 110–127.
  7. Colquitt, J.A., Shaw, J.C. (2005). How should organizational justice be measured? W: J. Greenberg, J.A. Colquitt, Handbook of organizational justice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 113–152.
  8. Desai, S., Sondak, H., Diekmann, K. (2011). When fairness neither satisfies nor motivates: The role of risk aversion and uncertainty reduction in attenuating and reversing the fair process effect. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 116, 32–45.
  9. Deutsch, M. (2000). Cooperation, Competition and Conflict. W: M. Deutsch, P.T. Coleman (red.), The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. San Francisco: Jossey‑Bass, 3–28.
  10. Deutsch, M. (2005). Sprawiedliwość i konflikt. W: M. Deutsch, P. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 29–55.
  11. Gerrig, R. (1993). Experiencing Narrative Worlds: On the Psychological Activities of Reading. New Haven: Yale University Press.
  12. Goffman, E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Aletheia.
  13. Juchnowicz, M. (2016). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy. Warszawa: PWE.
  14. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje. Warszawa: PWE.
  15. Juchnowicz, M., Sienkiewicz, Ł. (2006). Jak oceniać pracę? Warszawa: Diffin.
  16. Kostera, M. (2008). Introduction to Organizational Olympians: Heroes and Villains of Organizational Myths. W: M. Kostera (red.), Organizational Olympians: Heroes and Heroines of Organizational Myths. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 9–12.
  17. Leventhal, G.S. (1980). What should be done with equity theory? New approaches to the study of fairness in social relationship. W: K.J. Gergen, M.S. Greenberg, R.H. Willis (red.), Social exchange: Advances in theory and research. New York: Plenum, 27–55.
  18. Mark, M., Pearson, C. (2001). The Hero and the Outlaw. Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes. New York: McGraw‑Hill.
  19. Moore, C. (2014). The Mediation Process. San Francisco: Jossey‑Bass.
  19. Moore, C. (2014). The Mediation Process. San Francisco: Jossey‑Bass.
  21. Pang, M., Chiu, M. (2000) Summary Introduction Distributive and procedural justi‑ ce as predictors of employee outcomes in Hong Kong. Journal of Organizational Behavior, 21, 547–562.
  22. Pocztowski, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
  23. Ritchie, D. (2011). “Justice is blind”: A model for analyzing metaphor transformations and narratives in actual discourse. Metaphor and the Social World, 1, 70–89.
  24. Schank, R. (1995). Tell Me A Story: Narrative and Intelligence. Northwestern: Northwestern University Press.
  25. Sedlak, K. (2013). Total Rewards – przyszłość systemów wynagradzania, cz. I. Benefit, 5(17), s. 9–12.
  26. Semino, E. (1996). Language and world creation in poetry and other texts. London: Longman.
  27. Total Reward Model Worldat Work, The Total Reward Association. https://www.worl‑ datwork.org/docs/marketing/1610_BRO_TRModel_Update_J5613_FNL.pdf (2.07.2018).
  28. Trzebiński, J. (2002). Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 15–42.
  29. Werth, P. (1999). Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse. London: Longman.