Treść głównego artykułu

Abstrakt

Human capital management in sustainable development conditions means, in everyday practice, taking care of the welfare of employees, understood, i.a., as a friendly atmosphere in a team, stable, and free from stress and conflicts. The author has analysed several cases of conflicts in employee teams connected with personnel movement in order to answer the following research questions: What are the characteristics of employee teams susceptible to the emergence or escalation of conflicts to levels destructive for the organisation, what types of interpersonal conflicts escalate in the analysed situations, which factors are a catalyst and which factors block conflict? Conclusions from the analysed cases allow the author to describe the main threats of destructive conflict and put forward recommendations for human capital management.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Myśliwiec, G. (2020). Types of conflicts in a workgroup and the personnel movement. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 57(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.57.5

Referencje

  1. Balawajder, K. (1998). Communication. Conflicts. Negotiations in the organisation. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  2. Bańka, A. (1995). Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań: PRINT-B.
  3. Bohm, F., & Laurell, S. (2014). Solving Conflicts. Practical guide for employees and managers. Gdańsk: BL Info Polska.
  4. Borucki, Z. (1990). Samoakceptacja i kompetencje interpersonalne a spostrzeganie stresu roli zawodowej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  5. Fisher, R., & Brown, S. (2010). Non-toxic negotiations. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 165.
  6. Kowalski, T. (1992). Współczesne tendencje w usprawnianiu procesu kierowania szkołą. Edukacja, 4, 20.
  7. Krajewska, M. (2019). Konflikty w organizacji a motywacja pracowników do pracy. Akademia Zarządzania, 3 (3), 29–41.
  8. Mesjasz, J. (2013). Komunikacja w małym przedsiębiorstwie rodzinnym a zaangażowanie pracowników. In: Z. Wisniewski (Ed.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
  9. Nowak, W. (2018). Postrzeganie sytuacji konfliktowych przez pracowników w przedsiębiorstwie przemysłowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej – Zarządzanie, 31, 165–174.
  10. Stoner, J., & Wankel, Ch. (1996). Management. Warszawa: PWE.