Opublikowane: cze 1, 2014

Kompetencje studentów o różnych motywach studiowania w kontekście kształtowania kariery zawodowej

181-194 Magdalena Andrałojć
Pełny Tekst
13

Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

127-141 Dominik Buttler
Pełny Tekst
16

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku pracy

195-207 Dominik Buttler
Pełny Tekst
14

Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia

143-162 Krzysztof Czarnecki
Pełny Tekst
13

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym na przykładzie sektora bankowego (na podstawie badań empirycznych)

73-89 Dariusz Danilewicz
Pełny Tekst
23

Stan i perspektywy kształcenia i rozwoju kompetencji dla potrzeb branży telekomunikacyjnej

57-72 Marzena Fryczyńska
Pełny Tekst
19

Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE

109-125 Piotr Idczak
Pełny Tekst
18

Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje

11-20 Marta Juchnowicz
Pełny Tekst
11

Zawody czy kompetencje – dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań)

91-107 Grzegorz Myśliwiec
Pełny Tekst
11

Analiza struktury wynagrodzeń absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kończących studia w latach 2011 i 2012

163-179 Krzysztof Szwarc
Pełny Tekst
16

Kompetencje i kwalifikacje w ujęciu sektorowym na przykładzie branży farmaceutycznej

43-56 Monika Trojanowska ,Tomasz Rostkowski
Pełny Tekst
26

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym – w świetle badań jakościowych branży IT

21-42 Agnieszka Wojtczuk-Turek
Pełny Tekst
34