Opublikowane: czerwca 1, 2014

Kompetencje studentów o różnych motywach studiowania w kontekście kształtowania kariery zawodowej

Magdalena Andrałojć (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
181-194
16

Niedopasowania kompetencyjne i kwalifikacyjne absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dominik Buttler (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
127-141
20

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku pracy

Dominik Buttler (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
195-207
18

Wpływ kapitału kulturowego, społecznego i ekonomicznego na ponoszenie odpłatności za studia

Krzysztof Czarnecki (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
143-162
37

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym na przykładzie sektora bankowego (na podstawie badań empirycznych)

Dariusz Danilewicz (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
73-89
35

Stan i perspektywy kształcenia i rozwoju kompetencji dla potrzeb branży telekomunikacyjnej

Marzena Fryczyńska (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
57-72
22

Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE

Piotr Idczak (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
109-125
32

Sektorowe badania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje

Marta Juchnowicz (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
11-20
55

Zawody czy kompetencje – dylemat konstrukcji Sektorowych Ram Kwalifikacyjnych na przykładzie sektora opieki zdrowotnej (raport z badań)

Grzegorz Myśliwiec (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
91-107
19

Analiza struktury wynagrodzeń absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kończących studia w latach 2011 i 2012

Krzysztof Szwarc (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
163-179
18

Kompetencje i kwalifikacje w ujęciu sektorowym na przykładzie branży farmaceutycznej

Monika Trojanowska (1), Tomasz Rostkowski (2)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,
(2) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
43-56
56

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym – w świetle badań jakościowych branży IT

Agnieszka Wojtczuk-Turek (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
21-42
60