Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są schematy myślenia i działania umożliwiające organizowanie rzeczywistości, które dają komfort zachowania w znanych sytuacjach, wydarzeniach czy środowiskach. Skuteczność tych schematów zweryfikowano w odniesieniu do kompetencji i doświadczeń negocjacyjnych w rozpoznawaniu i obronie przed manipulacją wśród studentów i absolwentów uczelni. W badaniu ankietowym zastosowano testy reagowania na konflikt i opisy 10 sytuacji manipulacyjnych. Badaniu poddano dwie grupy respondentów – trenowanych negocjacyjnie oraz nietrenowanych i nienegocjujących zawodowo. Wykazano, że grupa badawcza, do której należą członkowie i alumni organizacji związanej z negocjacjami, uzyskała wyższe wartości punktowe przy stylach współdziałania oraz kompromisu, a mniejsze w stylu rywalizacji niż grupa badawcza nietrenowana. Druga część badania związana z manipulacjami dała wyniki bardzo zbliżone, wyraźnie pokazując, przy których technikach manipulacji badani mieli problem. Same wyniki przedstawiały zadowalający poziom rozpoznania manipulacji wśród obu grup, w przybliżeniu wynosząc 6 rozpoznań na 10 podanych manipulacji.

Słowa kluczowe

kompetencje interpresonalne manipulacja negocjacje

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Myśliwiec, G. (2021). Kompetencje negocjacyjne studentów a styl negocjacji i podatność na manipulację. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 60(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.2

Referencje

  Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
  Kałucki, K. (2018). Techniki negocjacyjne. Warszawa: Difin.
  Kowalczyk, E. (2017). Wykorzystanie i percepcja dwuznacznych etycznie technik negocjacyjnych. Organizacja i Kierowanie, 1 (175), 133–149.
  Lakhani, D. (2007). Perswazja: sztuka zdobywania tego, czego pragniesz. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
  Leboda, D. (2019). Pułapki myślenia. Jak ich unikać?, https://www.focus.pl/artykul/ pulapki-myslenia?page=1 (dostęp: 14.09.2019).
  Lewicki, R. J., Saunders, M., Barry, B., Minton, J. W. (2005). Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
  Mayer, R. (2007). Jak wygrać każde negocjacje. Warszawa: MT Biznes.
  Niemczyk, A., Kędzierski, M. (2014). O negocjacjach i negocjatorach: poradnik praktyka. Gliwice: Helion.
  Olechnicki, K., Załęcki, P. (1997). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffitti BC.
  Podobas, I. (2014). Negocjacje i mediacje w pracy socjalnej. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
  Ury, W. (2006). Odchodząc od nie. Warszawa: PWE.