Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest indeksowany w następujących bazach:

Wszystkie drukowane wydania Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie są archiwizowane i dostępne w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki SGH w Warszawie.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie udostępnia szczegółowe statystyki pobrań dla każdego artykułu naukowego, które wskazują na liczbę jego pobrań w danym miesiącu. Jednocześnie każdy artykuł ma przypisany indywidulany wykres tych statystyk.