Wpływ zmiany kosztów transakcyjnych na przekształcenia przedsiębiorstw

Main Article Content

Władysław Szymański

Abstrakt

Rewolucja informatyczna obaliła barierę czasu i przestrzeni, a więc umożliwiła porozumiewanie się w czasie rzeczywistym z całym światem. Jednocześnie, proces globalizacji otwierając rynki pokazał wielkie różnice kosztów, podatków, kursów walut, płac. Zmieniła się relacja pomiędzy ceną zleceń na rynku, a więc kosztami transakcyjnymi a kosztami antologicznych działań w tradycyjnym przedsiębiorstwie, które coraz częściej są wyższe. Celem artykułu jest analiza zmian, jakie dokonały się w gospodarce światowej (w tym rozwój korporacji) i ich wpływu na koszty funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Autor proponuje tworzenie „inteligentnych firm” jako innowacji publicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymański, W. (2019). Wpływ zmiany kosztów transakcyjnych na przekształcenia przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 51(2), 23–32. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2845
Dział
Dział główny

Bibliografia

Beatty J. (2004), Świat według Petera F. Druckera, Warszawa, Studio Emka.

Coase R.H. (1973), The Nature of the Firm, “Economica”, Vol. 4(16).

Foster R., Kaplan S. (2003), Twórcza destrukcja, Łódź, Galaktyka.

Frank R., Cook P. (1995), The Winner Take All Society, New York. Free Press.

Fung W.K., Wind Y. (2008), Konkurencja w płaskim świecie, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Hagen I., Seel I. (2005), The Only Substainable Ede, Harvard Business School Press.

Kotler P., Caslione J.A. (2009), Chaos – zarządzanie i marketing w erze turbulencji, Warszawa, MT Biznes.

Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa,Wydawnictwo PWN.

Szymański W. (2011), Niepewność i niestabilność gospodarcza, Warszawa, Difin.

Wiliamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa, PWE.