Globalizacja, pieniądz, podatki – historia i współczesność

Main Article Content

Władysław Szymański

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest przemianom, jakie dokonały się w światowej gospodarce oraz w naukach ekonomicznych od Wielkiego Kryzysu lat 30. ub. wieku do współczesnego Kryzysu Globalnego. Szczególną uwagę autor zwraca na zjawisko swobodnego przepływu kapitału ponad granicami, co doprowadziło do osłabienia znaczenia i roli państwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymański, W. (2017). Globalizacja, pieniądz, podatki – historia i współczesność. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 44(3), 40–49. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4691
Dział
Dział główny

Bibliografia

Fukuyama F. [2012], wywiad za „Der Spiegel”, przedruk „Forum”, 20-26 luty.

Kotler P., Kotler M. [2015], Winning Global Markets: How Buisnesses Invest and Prosper in the World’s High – Growth Cities, Hoboken, Wiley.

Kotler P. [2016], Twarzą w twarz z kapitalizmem, Warszawa, Wydawnictwo m+biznes.

Kuczyński P. [2013], Ile kosztuje zwariowany świat?, rozmowa G. Sroczyńskiego, „Magazyn Gazeta Wyborcza”, nr 6 z 47 lipca.

MG [2015], Polska 2015, Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Orłowski W.M. [2011], Świat do przeróbki, Warszawa, Agora S.A.

Orłowski W.M. [2016], Trzecia faza?, „Polityka”, nr 4.

Pajestka J. [1990], Prolegomena globalizacji, Warszawa, PWN.

Piketty T. [2015], Kapitał w XXI wieku, Warszawa, Krytyka Polityczna.

Szymański W. [2004], Interesy i sprzeczności globalizacji, Warszawa, Difin.