Pandemia: praktyczne reakcje i teoretyczne pytania

Main Article Content

Grzegorz W. Kołodko

Abstrakt

Już przed pandemią świat stał w obliczu wielu wyzwań. COVID-19 skomplikował sytuację, pogłębiając strukturalny kryzys gospodarczy. Motywowane względami
medycznymi blokowanie aktywności gospodarczej powoduje recesję i towarzyszące jej narastanie bezrobocia, a także rozluźnianie polityki monetarnej i konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków finansów publicznych. Część z nich jest niezbędna ze względów socjalnych oraz dla ratowania i wspierania biznesu, część jest wyłudzana oraz źle adresowana i marnotrawiona. Na ogromną skalę rosną deficyty budżetowe i zwiększa się dług publiczny, co powoduje odchodzenie od stosowanych procedur oszczędnościowych. Nietypowe perturbacje, tak w realnej gospodarce jak i w finansach, stawiają nowe pytania, na które ortodoksyjna myśl ekonomiczna nierzadko nie potrafi odpowiedzieć. Po pandemii nie tylko polityka ekonomiczna poszukiwać będzie sposobów wprowadzania gospodarki na ścieżkę wzrostu, lecz również teoria formułować będzie nowe myśli.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodko, G. W. (2020). Pandemia: praktyczne reakcje i teoretyczne pytania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 55(2), 5–14. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.55.2.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Aktualizacja (2020), Program konwergencji. Aktualizacja 2020, Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień file:///C:/Users/gwk/Downloads/Aktualizacja_2020.pdf; dostęp 15.05.2020.
2. Ashworth J. (2020), Quantitative Easing, Agenda Publishing, Newcastle.
3. Baun M.J. (2019), An Imperfect Union: The Maastricht Treaty and the New Politics of European Integration, Routledge, New York.
4. EU (2020), European Economic Forecast, “Institutional Paper” 125, May, European Commission, Brussels https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf; dostęp 15.05.2020.
5. Foster J., Bellamy J., McCheseny R.W. (2014), The Endless Crisis. How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China, Monthly Review Press, New York.
6. Frydman R., Phelps E.S. (2020), Beating the Coronavirus Is the Best Stimulus. Directing businesses to fight the pandemic would help workers more than an infrastructure splurge, “The Wall Street Journal”,
7 April https://www.wsj.com/articles/beating-the-coronavirus-is-the-best-stimulus-11586214481; dostęp 07.04.2020.
7. Kolodko G.W. (2020), After the Calamity: Economics and Politics of the Post-Pandemic World, “Polish Sociological Review”, No. 2(206).
8. Kolodko G.W., Postula M. (2018), Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement, “Acta Oeconomica”, Vol. 68(4), p. 477-498.
9. McLean B., Nocera J. (2010), All The Devils Are Here: The Hidden History of the Financial Crisis, Portfolio, New York.
10. OECD (2020), The world economy on a tightrope, “OECD Economic Outlook”, June, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris, http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/; dostęp 12.06.2020.
11. Nowak-Far A. (2007), Pakt stabilności i wzrostu, C. H. Beck, Warszawa.
12. Schaechter A., Tidiane Kinda, Nina Budina i Anke Weber (2012), Fiscal Rules in Response to the Crisis – Toward the “Next-Generation” Rules. A New Dataset, “IMF Working Paper”, WP/12/187, International Monetary Fund, Washington, D.C.