Ekonomia i polityka Wielkiej Zmiany: Michaił Gorbaczow versus Deng Xiaoping

Main Article Content

Grzegorz W. Kołodko

Abstrakt

W historii ludzkości nie było takiego przypadku, by podczas krótkiego epizodu,
jakim jest życie jednego pokolenia, wzajemne stosunki gospodarcze zmieniły się na tak dużą
skalę dla tak wielu ludzi, jak to miało miejsce w Chinach i Rosji w latach 1989-2020. Oba kraje
przechodzą głębokie zmiany strukturalne i instytucjonalne, tyle że o ile w pierwszym z nich
w zakresie rozwoju i zmniejszania dystansu wobec krajów bogatych osiągnięto imponujące wyniki, to w drugim rezultaty są bardzo skąpe. Chociaż wynika to ze splotu różnych okoliczności – od dziedzictwa kulturowego po warunki geopolityczne, od spuścizny z okresu socjalizmu państwowego po zróżnicowanie w sferze posiadanych zasobów naturalnych – to charakter i długotrwałość politycznego przywództwa Deng Xiaopinga w Chinach i Michaiła Gorbaczowa w Rosji miały fundamentalne znaczenie. Bez uwzględnienia wpływu myśli i czynów tych dwóch mężów stanu nie sposób zrozumieć istoty tektonicznych przesunięć, jakie podczas ostatnich dekad zaistniały w światowej gospodarce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodko, G. W. . (2021). Ekonomia i polityka Wielkiej Zmiany: Michaił Gorbaczow versus Deng Xiaoping. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 58(1), 5–15. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. “Acta Oeconomica”, 2020, Volume 70, Special Issue (September): 2020 – The Year of China (https://akjournals.com/view/journals/032/70/S/032.70.issue-S.xml; access 1.02.2021).
2. Åslund, A. (1995), How Russia Became a Market Economy, Washington, D.C., The Brookings Institution.
3. “Communist and Post-Communist Studies”, 2020, No. 4 (December), Special Section On Hong Kong Protests & Special Section On Politics In China (https://www.sciencedirect.com/journal/communist-and-postcommunist-studies/vol/52/issue/4; access 1.02.2021).
4. Dabrowski, M. (2020), Transition to a market economy: A retrospective comparison of China with countries of the former Soviet block, “Acta Oeconomica”, 2020, Volume 70, Special Issue, p. 15-45 (https://akjournals.com/view/journals/032/70/S/article-p15.xml; access 1.02.2021).
5. Economist (2021), Global democracy has a very bad year, “The Economist”, February 6th, 2021 (https://www. economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year?utm_campaign=theeconomist-today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2021- 02-02&utm_content=article-link-5&etear=nl_today_5; access 5.02.2021).
6. Economy, E.C. (2018), The Third World Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State, New York, Oxford University Press.
7. EIU (2021), Democracy Index 2020 In sickness and in health? A report by The Economist Intelligence Unit, London, The Economist Intelligence Unit Limited (https://www.eiu.com/n/campaigns/democracyindex-2020/; access 4.02.2021).
8. Gaidar, Y. (2007), Collapse of an Empire: Lessons for Modern Russia, Washington, D.C., The Brooking Institutions.
9. Grinberg, R. (2020), “Kremlovskiy mechtatiel” ili vielikiy reformator?, “Mir Pieremien”, 2020, No. 4, p. 4-7 (http://mirperemen.net/2020/12/kremlevskij-mechtatel-ili-velikij-reformator/; access 1.02.2021).
10. GUS (2021), Produkt krajowy brutto w 2020 roku – szacunek wstępny (Gross Domestic Product in 2020 – preliminary estimate), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, January 29, 2021 (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt-krajowybrutto-w-2020-roku-szacunek-wstepny,2,10.html; access 1.02.2021).
11. Halper, S. (2010), The Beijing Consensus: How China’s Authoritarian Model Will Dominate the Twenty- First Century, New York, Basic Books.
12. Kissinger, H.A. (1989), Seeking a New Balance in Asia, “Newsweek”, May 22, 1989 (https://findit.library.yale.edu/images_layout/view?parentoid=11781621&increment=2; access 1.02.2021).
13. Kolodko, G.W. (1998), Russia Should Put Its People First Following Poland’s Example, “The New York Times”, July 7, 1998, p. A27 (http://tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/NYT_98.pdf; access 1.02.2021).
14. Kolodko, G.W. (2000), From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation, Oxford and New York, Oxford University Press.
15. Kolodko, G.W. (2011), Truth, Errors and Lies: Politics and Economics in a Volatile World, New York, Columbia University Press.
16. Kolodko, G.W. (2020a), China and the Future of Globalization: The Political Economy of China’s Rise, London and New York, Bloomsbury I.B. Tauris.
17. Kolodko, G.W. (2020b), Chinism and the Future of the World, “Communist and Post-Communist Studies”, 2020, Vol. 53, No. 4, p. 260-279 (https://doi.org/10.1525/j.postcomstud.2020.53.4.260; access 1.02.2021).
18. Kolodko, G.W. (2020c), Economics and politics of post-communist transition to market and democracy: The Lessons from Polish experience, “Post-Communist Economies”, 2020, Vol. 32, No. 3, p. 285-305 (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631377.2019.1694604; access 1.02.2021).
19. Kolodko, G.W. (2020d), The Great Chinese Transformation: from the Third to the First World, “Acta Oeconomica”, Vol. 70, Special Issue, p. 71-83 (https://akjournals.com/view/journals/032/70/S/article-p71.xml; access 1.02.2021).
20. Kornai, J. (2019), Economists share blame for China’s ‘monstrous’ turn, “Financial Times”, July 10, 2019 (https://www.ft.com/content/f10ccb26-a16f-11e9-a282-2df48f366f7d; access 1.02.2021).
21. Lin, J.Y. (2012), Demystifying the Chinese Economy, Cambridge, Cambridge University Press.
22. Lovell, J. (2020), Maoism: A Global History, New York, Vintage Books.
23. Maçães, B. (2018), Belt and Road: A Chinese World Order, London, Hurts.
24. Mau, V. (2018), Russia’s Economy in an Epoch of Turbulence: Crises and Lessons, New York, Routledge.
25. McGregor, J. (2012), No Ancient Wisdom, No Followers: The Challenges of Chinese Authoritarian Capitalism, Westport, CT., Prospecta Press.
26. Medvedev, S. (2020), The Return of the Russian Leviathan, Medford, M.A., Polity Press.
27. “Mir Pieremien”, 2020, No. 4, Special Issue: K 90-letiuju Michaila Sergeyevicha Gorbacheva (http://mirperemen.net/2020/12/mir-peremen-2020-4/; access 1.02.2021).
28. Nuti, M.D. (2018), The Rise and Fall of Socialism, Berlin, Dialogue of Civilizations Research Institute (https://doc-research.org/2018/05/rise_and_fall_of_socialism/; access 1.02.2021).
29. Ostrovsky, A. (2015), The Invention of Russia: The Journey from Gorbachev’s Freedom to Putin’s War, London, Atlantic.
30. Pei, M. (2016), China’s Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay, Cambridge, Massachusetts, and London, Harvard University Press.
31. Popov, V. (2014), Mixed Fortunes: An Economic History of China, Russia, and the West, New York, Oxford University Press.
32. Sater, D. (2003), Darkness at Dawn: The Rise of the Russian Criminal State, Washington, D.C., Louis Stern Memorial Fund.
33. TI (2021), Corruption Perception Index 2020, Transparency International. The global coalition against
corruption (https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/som; access 4.02.2021).
34. Wedel, J.R. (1998), Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989-1998, New York, St. Martin’s Press.
35. WDI (2021), World Development Indicators, Washington, D.C., The World Bank (https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.CD&country; access 1.02.2021).
36. WEO (2021), World Economic Outlook Update, Washington, D.C., The International Monetary Fund, January (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlookupdate; access 1.02.2021).
37. Wiatr, J.J. (ed.) (2019), New Authoritarianism: Challenges to Democracy in the 21st Century, Opladen – Berlin – Toronto, Verlag Barbara Budrich.
38. Wiatr, J.J. (2021). Political Leadership: Between Democracy and Authoritarianism, Opladen – Berlin – Toronto, Verlag Barbara Budrich.