Elektromobilność czynnikiem zmian jakościowych polskiego transportu samochodowego

Main Article Content

Jacek Brdulak
Piotr Pawlak

Abstrakt

Transport samochodowy odgrywa obecnie ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. Nie zmienia to faktu, iż należy przeciwdziałać kosztom zewnętrznym transportu samochodowego i brać pod uwagę tę gałąź transportu we wszelkich strategiach zrównoważonego rozwoju. Jedną z możliwości jest wdrożenie na szerszą skalę samochodów elektrycznych w całym parku samochodowym. Infrastruktura i flota pojazdów elektrycznych może być potencjalnym elementem polskiego rynku energii. W artykule przedstawiono aktualne trudności związane z upowszechnianiem elektromobilności transportu samochodowego, które wpływają na niewielką liczbę tego typu pojazdów na rynku. Niski udział samochodów elektrycznych wpływa z kolei na mniejsze możliwości ich wykorzystania jako elementu polskiego rynku energii, przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku lat.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Brdulak, J. ., & Pawlak, P. (2021). Elektromobilność czynnikiem zmian jakościowych polskiego transportu samochodowego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 58(1), 31–42. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Autokult.pl (2021), https://autokult.pl, dostęp 17.02.2021.
2. Auto Świat.pl (2020), https://www.auto-swiat.pl, dostęp 10.11.2020.
3. Bellon T., Randewich N., Rana A. (2020), Tesla’s value drops $50 billion as Musk’s promised cheaper battery three years away, https://www.reuters.com, dostęp 06.11.2020.
4. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Gis W., Waśkiewicz J., Balke I., Pawlak P. (2016), Polski transport samochodowy ładunków, ITS, Warszawa.
5. Brdulak A., Chaberek G., Jagodziński J. (2020), Determination of Electricity Demand by Personal Light Electric Vehicles (PLEV-s): An Example of e-Motor Scooters in the Context of Large City Management in Poland, “Energies”, 2020, 13(1), 194, https://doi.org/10.3390/en13010194.
6. Brdulak A., Chaberek G., Jagodziński J. (2020), Development Forecasts for the Zero-Emission Bus Fleet in Servicing Public Transport in Chosen UE Member Countries, “Energies”, 2020, 13(1).
7. Brdulak J., Florczak E., Krysiuk C. (2019), Potrzeby inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich w Polsce, Studia regionalne, GlobeEdith.
8. Brdulak J., Pawlak P. (2017), Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1.
9. Brdulak J., Florczak E., Krysiuk C., Pawlak P., Zakrzewski B. (2017), Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, Min. Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017.
10. Brdulak J., Pawlak P. (2016), Ocena skutków inwestycji drogowych z wykorzystaniem metod ekonomicznych, „Transport Samochodowy”, nr 1.
11. Brdulak J., Zakrzewski B. (2008), Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania Centrum Logistycznego w Małaszewiczach – założenia teoretyczne, „Transport Samochodowy”, nr 4.
12. EEA (2020), The European Environment Agency, https://www.eea.europa.eu, dostęp 12.10.2020.
13. Gis W., Kordel Z., Menes M. (2013), Cars with electric drive and external costs of road transport, “Przegląd Elektrotechniczny”, nr 10.
14. Interia.pl (2020), https://biznes.interia.pl, dostęp 18.11.2020.
15. KOM (2011), Plan działania w zakresie energii do 2050 roku, Komisja Europejska, Bruksela.
16. Kordel Z., red. nauk. (2019), Polski transport samochodowy ładunków. Część 2, ITS, Warszawa, materiał powielany.
17. Krysiuk C., Brdulak J., Banak M. (2015), Mobilność i komunikacja w miastach polskich, „TTSz – Technika Transportu Szynowego”, nr 12.
18. Kuciński K., red. nauk. (2015), Geografia ekonomiczna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, wyd. 3.
19. MAP (2020), Ministerstwo Aktywów Państwowych, https://www.gov.pl, dostęp 19.11.2020.
20. Marker S., Rippel B., Waldowski P., Schulz A., Schindle V. (2013), Battery Electric Vehicle (BEV) or Range Extended Electric Vehicle (REEV)? —Deciding Between Different Alternative Drives Based on Measured Individual Operational Profiles, “Oil & Gas Science and Technology”, Vol. 68, No. 1.
21. Mazda.pl (2020), https://www.mazda.pl, dostęp 14.10.2020.
22. ME (2017), Ministerstwo Energii, Energia do przyszłości, Plan rozwoju elektromobilności w Polsci, Warszawa.
23. Moto.pl (2021), https://moto.pl, dostęp 30.01.2021.
24. MTBiGM (2013), Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 rokuj, Warszawa.
25. Niedziółka D., red. nauk. (2012), Zielona energia w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa.
26. Pawlak P. (2020), Rozbudowa infrastruktury drogowej a lokalizacja i rozwój przedsiębiorstw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2020, nr 1.
27. Porsche.pl (2020), https://porsche.p/, dostęp 15.10.2020.
28. PSPA (2020), Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, www.pspa.com.pl, dostęp 26.08.2020.
29. PZPM (2020), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Branża Motoryzacyjna, www.pzpm.org.pl, Raport 2020/2021, Warszawa 2020.
30. UE (2007), Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Unii Europejskiej, Bruksela, dnia 25.9.2007.
31. Volkswagen.pl (2020) , https://www.volkswagen.pl, dostęp 15.10.2020.
32. Wybory kierowców.pl (2020), http://www.wyborykierowcow.pl, dostęp 15.10.2020.