Przedsiębiorstwo społeczne elementem współczesnego ładu gospodarki kapitalistycznej

Main Article Content

Jacek Brdulak
Ewelina Florczak
Tomasz Gardziński

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie na kształtujące się procesy współczesnego kapitalizmu. Cechą współczesnego kapitalizmu jest długookresowe utrzymywanie się strukturalnej nadpodaży produkcji. W konsekwencji, występowanie nadwyżki ekonomicznej prowadzi do strukturalnej nierównowagi między mocami wytwórczymi a granicami konsumpcji. W społeczeństwach bogatych i średnio zamożnych obserwujemy swoiste przesuwanie kapitału z bezpośrednich inwestycji produkcyjnych w sferę usług mających zapewnić zbywalność wytwarzanych produktów (marketing z agresywną reklamą i promocją, obsługa konsumencka, kształtowanie wzorców konsumpcji i in.). Jednak nauki społeczne coraz częściej dostrzegają potrzebę upodmiotowienia człowieka w procesach społeczno-gospodarczych. Obecny wiek przynosi potwierdzenie powyższych, rewolucyjnych konstatacji. Obserwujemy humanizację ekonomii. Dokonuje się ona wielopłaszczyznowo, natomiast warunkiem uspołeczniania kapitalizmu na poziomie makroekonomicznym jest kształtowanie ładu. Takie zmiany jakościowe są możliwe do wprowadzenia w ujęciu holistycznym w perspektywie długookresowej. W warstwie teoretycznej, ale również praktycznej, uspołecznienie pełne kapitalizmu następuje wtedy gdy przedsiębiorstwo społeczne funkcjonuje w prospołecznym ładzie ordoliberalnym. Natomiast na poziomie mikroekonomicznym rolę humanizacji gospodarki pełni przedsiębiorstwo społeczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Brdulak, J. ., Florczak, E. ., & Gardziński, T. . (2020). Przedsiębiorstwo społeczne elementem współczesnego ładu gospodarki kapitalistycznej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 55(2), 29–42. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.55.2.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Birkholzer K. (2007), Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał, w: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, E. Leś, M. Ołdak (red.), „Zeszyt Gospodarki Społecznej”, nr 1, Collegium Civitas, Warszawa.
2. Blanchard O. (2011), Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
3. Brdulak A. (2007), Product quality as a responsibility measure: Ethical consumerism, Corporate Social Responsibility (CSR) Paper, No. 24.
4. Brdulak A. (2014), The importance of sustainable development – the ecological aspect, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, No. 1(39).
5. Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. (2017), Przedsiębiorstwo społeczne w kulturze odpowiedzialnego rozwoju, w: Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju, Partycki S., Sobiecki R. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
6. Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. (2019), The Socialization of Capitalism through Social Enterprises, “International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability”, Vol. 2(4).
7. Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. (2019), Uspołecznienie drogą samoorganizacji bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, w: Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, K. Kuciński (red.), CeDeWu, Warszawa.
8. Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. (2019), Uspołecznienie kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, z. 1(64).
9. Brdulak J., Florczak E. (2011), Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego w gospodarce, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1-2 (s. 32-33).
10. Brdulak J., Florczak E. (2016), Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Oficyna Wyd. Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
11. Brzuska E., Kukulak-Dolata I., Nyk M. (2017), Ekonomia społeczna. Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej, Difin, Warszawa.
12. Dahl M. (2015), Ordoliberalizm jako recepta na reformę kapitalizm, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 49.
13. Dahl M. (2013), Polska i niemiecka polityka konkurencji w świetle teorii ordoliberalizmu i koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 3(42).
14. Dirksen U. (2018), Die Zukunft der Arbeit beginnt jetzt!, Friedrich-Ebert-Stiftung, April.
15. Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Sp. z o. o., Warszawa.
16. Duczkowska-Małysz K. (2012), Ekonomia społeczna a rozwój przedsiębiorczości, w: Między ekonomią a historią, R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin, M. Zalesko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
17. Erhard L. (2011), Dobrobyt dla wszystkich, PTE, Warszawa.
18. Erhard L. (2000), Wohlstand für alle, ECON Verlag, Düsseldorf.
19. Eucken W. (2004), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, wyd. 7, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen.
20. Eucken W. (2005), Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
21. Florczak E., Gardziński T. (2019), Social enterprise in the order of social market economy, “International Journal of New Economics and Social Sciences”, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Warszawa.
22. Florczak E., Gardziński T. (2018), Social innovations in the aspect of the social economy, w: “International Journal of New Economics and Social Sciences”, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Warszawa.
23. Florczak E. (2016), Nierówności społeczno-ekonomiczne a cele przedsiębiorstwa społecznego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.
24. Gardziński T. (2019), About a social enterprise…, „International Journal of New Economics and Social Sciences”, nr 1(9), Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Warszawa.
25. Gardziński T. (2016), Przedsiębiorstwo społeczne środkiem rozwiązywania problemów współczesnej gospodarki, „International Journal of New Economics and Social Sciences”, nr 1(3), Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Warszawa.
26. Grabska A.E. (2012), Uwarunkowania ładu spontanicznego i stanowionego w gospodarce Polski okresu transformacji, „Gospodarka Narodowa”, nr 5-6.