Model wyboru kadencji w cyklu życia Polaków – analiza empiryczna

Main Article Content

Anna Matel
Krzysztof Olszewski

Abstrakt

Zostały przeanalizowane determinanty wyboru struktury własności przez Polaków w latach 2006, 2010, 2014 i 2018 na podstawie danych EU-SILC, przy rozróżnieniu na współzamieszkiwanie z rodzicami, wynajem po stawkach rynkowych i posiadanie domu na własność. Średnie efekty krańcowe, uzyskane na podstawie wielomianowych regresji logistycznych, pozwalają stwierdzić, że posiadanie domu jest silnie związane ze statusem rodzinnym, ale związek ten z czasem słabnie. Osoby stanu wolnego, nieposiadające dzieci, ale o lepszych dochodach, stają się coraz bardziej skłonne do posiadania domu. Tym samym własność przestaje być główną domeną rodzin konwencjonalnych. Co więcej, wynajem staje się opcją usamodzielnienia się dla tych, których nie stać na kupno domu. Jest to jednak raczej rozwiązanie tymczasowe, ponieważ wynajem jest droższy niż zakup domu z kredytem hipotecznym. Autorzy znajdują również dowody na istnienie różnic w zakresie własności domów pod względem płci posiadaczy – kobiety częściej niż mężczyźni są właścicielkami, a rzadziej współmieszkańczyniami swoich rodziców. Wraz z ewolucją systemu finansowania budownictwa mieszkaniowego rosnące płace zwiększają prawdopodobieństwo posiadania domu. Zaobserwowano, że w regionach gęsto zaludnionych, gdzie rozwija się rynek najmu, wybory są bardziej swobodne. Objaśniono wykorzystane dane, zaprezentowano wyniki empiryczne i poddano je dyskusji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Matel, A. ., & Olszewski, K. . (2022). Model wyboru kadencji w cyklu życia Polaków – analiza empiryczna. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 66(4), 51–64. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

Arundel R., Ronald R. (2016), Parental co-residence, shared living and emerging adulthood in Europe: semi-dependent housing across welfare regime and housing system contexts, Journal of Youth Studies, 19 (7), 885–05.
Barrios V. E., Colom M. C., Molés M. C. (2013), Life cycle and housing decisions: a comparison by age cohorts, Applied Economics, 45 (32), 4556–4568.
Blaauboer M. (2010), Family background, individual resources and the homeownership of couples and singles, Housing Studies, 25 (4), 441–461.
Brzezicka J., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J. (2019), Analysis of the filtering process and the ripple effect on the primary and secondary housing market in Warsaw, Poland, Land Use Policy, 88, 1–16.
Clark W. A. V., Mulder C. H. (2000), Leaving home and entering the housing market, Environment and Planning A, 32, 1657–1671.
Feijten P. (2005), Union dissolution, unemployment and moving out of homeownership, European Sociological Review, 21 (1), 59–71.
Fiori F., Graham E., Feng Z. (2019), Inequalities in the transition to homeownership among young people in Scotland, Housing Studies, 35 (3), 506–536.
Lennartz C., Arundel R., Ronald, R. (2016), Younger adults and homeownership in Europe through the Global Financial Crisis, Population, Space and Place, 22 (8), 823–835.
Łaszek J., Augustyniak H., Olszewski K. (2021), The Development of the Rental Market in Poland in R. Sobiecki, J. Łaszek, K. Olszewski (eds.), Real Estate at Exposure. New Challenges, Old Problems, SGH Warsaw, School of Economics, Warsaw, 263–274.
Matel A., Olszewski K. (2021), Housing trajectories before, during and after marriage – patterns and changing inequalities in a post-transformation country. Unpublished.
Matel A. (2020) Właściciele i najemcy. Status mieszkaniowy gospodarstw domowych w Polsce, Bialystok, University of Bialystok Press.
McKee K., Moore T., Soaita A., Crawford J. (2017), Generation Rent and the fallacy of choice, International Journal of Urban and Regional Research, 41 (2), 318–333.
Mundra K., Uwaifo-Oyelere R. (2019), Homeownership trends among the never married, Housing Studies, 34 (1), 162–187.
Mundra K., Uwaifo-Oyelere R. (2016), Single and Investing: Homeownership trends among the never married, IZA Discussion Paper, no. 5.
Rubaszek M., Czerniak A. (2017), Preferencje Polaków dotyczące struktury własnościowej mieszkań: Opis wyników ankiety, Bank i Kredyt, 48 (2), 197–234.
Strączkowski Ł., Boruta M. (2018), Warunki i decyzje mieszkaniowe seniorów na lokalnym rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3 (975), 69–81.
Thomas M. J., Mulder C. H. (2016), Partnership patterns and homeownership: a cross-country comparison of Germany, the Netherlands and the United Kingdom, Housing Studies, 31 (8), 935–963.
Williams R. (2012) Using the margins command to estimate and interpret adjusted predictions and marginal effects, Stata Journal, 12 (2), 308–331.