Housing policy and forms of housing tenure in Austria and the unique social housing system of Vienna

Main Article Content

Hanna Augustyniak
Krzysztof Olszewski
Karin Wagner

Abstrakt

Wiedeń charakteryzuje się unikatowym systemem budownictwa społecznego, gdyż 75% jego zasobów mieszkaniowych to mieszkania socjalne. Niniejszy artykuł opisuje czynniki, które pozwoliły na postawnie tego systemu oraz proces jego powstania. Skupiamy się zwłaszcza na latach po I wojnie światowej, która położyła podwaliny pod system i krótko wyjaśniamy, jak ewoluował on do dnia dzisiejszego. Podajemy też kilka przykładów jak ten system funkcjonuje obecnie. W kolejnym kroku porównujemy go z systemem mieszkań socjalnych w Warszawie. Pomimo tego że Warszawa, jak i cała Polska, w latach 1945–1989 miała socjalistyczne rządy, stwierdzamy, że obecny system mieszkań socjalnych jest słabo rozwinięty i niewystarczająco duży. Konkludujemy też, że choć pomysł naśladowania systemu wiedeńskiego w innych miastach wydaje się kuszący, to jest nierealny. Dzisiejsze warunki społeczne i ekonomiczne oraz zachowania ludzi w całej Europie zmieniły się tak bardzo, że jest mało prawdopodobne, aby taki system został wymyślony i wprowadzony w życie. System w Wiedniu funkcjonuje i powinien zostać utrzymany, jednak wydaje się mało prawdopodobne, żeby w obecnych czasach nawet tam taki system mógłby powstać, gdyby go tam nie było.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Augustyniak, H., Olszewski, K., & Wagner, K. (2023). Housing policy and forms of housing tenure in Austria and the unique social housing system of Vienna. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 70(4), 37–54. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4270
Dział
Dział główny

Bibliografia

Amann W., Mundt A. [2018], Wiener Wohnbauinitiative: A new financing vehicle for affordable housing in Vienna, Austria, in: Van Bortel G., Gruis V., Nieuwenhuijzen J., Pluijmers B. (eds.), Affordable Housing Governance and Finance, Routledge, pp. 187–208.

Amann W., Wagner K. [2022], Austrian Housing and Mortgage Markets, Hypostat.

Amt der Steiermärkischen Landesregierung [2019], Die Geschichte der Wohnbauförderung, https://docplayer.org/134339041-Die-geschichte-der-wohnbaufoerderung.html (access: 3.11.2022).

Arminius [1874], Die Grossstædte in ihrer Wohnungsnoth und die Grundlagen einer durchgreifenden Abhilfe, Duncker and Humblot, Leipzig.

Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K. [2021], The Development of the Rental Market in Poland, in: Łaszek J., Olszewski K., Sobiecki R., Real Estate at Exposure. New Challenges, Old Problems, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, pp. 263–274.

Bauer K. [2014], Hitlers zweiter Putsch, Dollfuss, die Nazis und der 25. Juli 1934, Residenzverlag.

Bogdał P. [2017], Housing economy in Poland based on an example of Housing Association [TBS], „World Scientific News”, vol. 72, pp. 657–669.

City of Vienna [2022], https://socialhousing.wien/tools/flat-allocation-criteria (access: 10.11.2022).

Eurostat [2021], Income and living conditions in 2020.

GBV [2021], Establishing a revolving fund to invest in quality, affordable housing in Latvia, Working Meeting on the Austrian experience, 21 December, Powerpoint slides.

Giecewicz J. [2008], Konserwatywna awangarda. Wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920–2005, Oficyna Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warsaw.

Kunnert A. [2016], Leistbarkeit von Wohnen in Österreich. Operationalisierung und demographische Komponenten, WIFO, Wien.

Matel A., Olszewski K. [2022], The model of tenure choice in life cycle of Poles. Part 1: literature review, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, no. 4 (66).

Muzioł-Węcławowicz A. [2013], Old Problems and New Dilemmas. Social housing in transition countries, 10, 195, in: Hegedüs J., Lux M., Teller N. (eds.), Social Housing in Transition Countries, Routledge, New York – London.

NBP [2020a], Report on the situation in the housing and commercial real estate market in Poland in 2019, Narodowy Bank Polski, Warsaw.

NBP [2020b], Situation in local residential real estate markets in Poland in 2019, Narodowy Bank Polski, Warsaw.

OECD [2021], Building for a better tomorrow: Policies to make housing more affordable. Employment, Labour and Social Affairs Policy Briefs, OECD, Paris.

Statistik Austria [2021], Wohnen 2020. Mikrozensus-Wohnungserhebung und EU-SILC.

Wien Museum [2019], Das Rote Wien 1919–1934, Ideen, Debatten, Birkhäuser Verlag, Praxis, Herausgeber: W. M. Schwarz, G. Spitaler, E. Wikidal.

Wiener Wohnen [2021], Municipal Housing in Vienna. History, facts & figures, August.

Wozniak G. E. [2017], Facts and Myths on Restitution of Property in Poland, „Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review (ILR)”, vol. 41, p. 331.

Wurm K. [2003], 50 Jahre Wohnbauförderung, FGW, 50 JAHRE WOHNBAUFÖRDERUNG (fgw.at), (access: 5.11.2022).