Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż

Main Article Content

Jacek Łaszek
Krzysztof Olszewski

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę sektora deweloperskiego opartą na założeniu, że deweloper jest w stanie wykorzystać lokalny monopol i różnicować ceny poprzez asymetrię informacji. Pozwala mu to sprzedawać mieszkania o podobnych cechach po innej cenie, przez co maksymalizuje zyski. Jednak gdy deweloper przeceni popyt lub wzrośnie konkurencja, jego koszty wzrosną a możliwość różnicowania ceny zmaleje. Konsekwencją tego zjawiska jest bardziej elastyczna ex post krzywa podaży dewelopera. W rezultacie sektor deweloperski ma tendencje do nadprodukcji, co pogłębia cykliczność rynku mieszkaniowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łaszek, J., & Olszewski, K. . (2014). Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1942
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Augustyniak H., Gajewski K., Łaszek J., Żochowski G., Przedsiębiorstwo deweloperskie na rynku w Polsce oraz problemy jego analizy, „Bezpieczny Bank”, 2013, 4(53), s. 227-235. 2. Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J., Modeling of cycles in the residential real estatemarket – interactions between the primary and the secondary market and multiplier effects, National Bank of Poland Working Papers 143, 2013.
3. DiPasquale D., Wheaton W.C., The markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework, “Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association”, 1992, 20(1), pp.181-197.
4. DiPasquale D., Why Don’t We Know More About Housing Supply?, “The Journal of Real EstateFinance and Economics”, 1999, Vol. 18, No. 1, pp. 9-23.
5. Epple D., Gordon B., Sieg H., A New Approach to Estimating the Production Function for Housing, “The American Economic Review”, 2010, Vol. 100(3), pp. 905-924.
6. Hanau A., Die Prognose der Schweinepreise (Forecasting the price of pork), Vierteljahreshefte zur Konjunkturforschung, Sonderheft 7, 1928.
7. Hott C., The influence of herding behaviour on house prices, “Journal of European Real Estate Research”, 2012, 5(3), pp. 177-98.
8. Garcês P.M., Pires C.P., New housing supply: what do we know and how can we learn more? Universityof Evora Working Paper No. 2011_18 , 2011, CEFAGE-UE (Portugal).
9. Greer G.E., Kolbe P.T., Investment analysis for real estate decisions, „Dearborn Real Estate“, 2003,Vol. 1.
10. Lai R.N., Wang K., Zhou Y., Sale before completion of development: pricing and strategy, „Real EstateEconomics“, 2004, 32(2), pp. 329-357.
11. Levin E.J., Pryce G., What Determines the Responsiveness of Housing Supply? The Role of Real InterestRates and Cyclical Asymmetries, Centre for Public Policy for Regions Discussion Paper No. 20, 2009.
12. Łaszek J., Housing in consumer’s theory, MPRA Paper 52599, 2004, University Library of Munich,Germany.
13. Łaszek J., Firma deweloperska: monopol, różnicowanie cen mieszkań i reakcja na szoki popytowe orazinterakcje na rynku pierwotnym i wtórnym, „Mimeo“, 2014.
14. McAfee R.P., Price discrimination, “Issues in Competition Law and Policy”, 2008, 1.
15. Murphy A., A dynamic model of housing supply, SSRN, 2013.
16. Phang S.Y., Kim K.H., Wachter S., Supply Elasticity of Housing, [in:] International Encyclopedia ofHousing and Home, Elsevier and Science Direct, 2010.
17. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 -2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.