Model popytu mieszkaniowego – analiza od strony właścicieli, właścicieli-inwestorów i inwestorów

Main Article Content

Jacek Łaszek
Krzysztof Olszewski
Hanna Augustyniak

Abstrakt

Mieszkanie jest dobrem zarówno konsumpcyjnym jak i inwestycyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie holistycznego podejścia do oceny popytu mieszkaniowego. Popyt na mieszkania można rozbić na popyt czysto własnościowy połączony z formą lokowania osz-czędności, na aktywne inwestowanie w nieruchomość generujące dochody z czynszów oraz spekulację, polegającą na zakupie i oczekiwaniu na wzrost cen w przyszłości. Te trzy rodzaje popytu wpływają na siebie. W swojej analizie autorzy oparli się na podstawowych modelach mikroekonomicznych i finansowych oraz związanych z rynkiem nieruchomości mieszkanio-wych, czyli na modelu konsumenta, konsumpcji międzyokresowej oraz inwestora finanso-wego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oszacowany został popyt mieszkaniowy na pierwotnym rynku mieszkaniowym sześciu największych miast Polski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łaszek, J., Olszewski, K., & Augustyniak, H. . (2017). Model popytu mieszkaniowego – analiza od strony właścicieli, właścicieli-inwestorów i inwestorów. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 43(2), 69–77. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4681
Dział
Dział główny

Bibliografia

Aoki K., Proudman J., Vlieghe, G. [2004], House prices, consumption, and monetary policy: a financial accelerator approach, “Journal of financial intermediation”, No. 13(4), 414-435.

Augustyniak H., Laszek J., Olszewski K., Waszczuk J. [2013], To rent or to buy – analysis of housing tenure choice determined by housing policy, „Ekonomia”, nr 33, p. 31-54.

Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J. [2014], Modelling of Cycles in the Residential Real Estate Market, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2, s. 63-77.

Bajari P., Chan P., Krueger D., Miller D. [2013], A dynamic model of housing demand: estimation and policy implications, “International Economic Review”, No. 54, p. 409-442.

Burnham J.B. [1972], Private Financial Institutions and the Residential Mortgage Cycle, with Particular Reference to the Savings and Loan Industry, in: Ways To Moderate Fluctuations in Housing Construction, Board of Governors of the Federal Reserve System.

Czerniak A., Rubaszek M. [2016], Znaczenie prywatnego rynku najmu nieruchomości dla stabilności makroekonomicznej krajów strefy euro, „Materiały i Studia”, nr 325, Narodowy Bank Polski.

Czerniak A., Rubaszek M. [2017], Kupić czy wynająć? Opis wyników ankiety na temat preferencji Polaków dotyczących struktury własnościowej użytkowanych mieszkań, „Bank i Kredyt”, w druku.

DiPasquale D., Wheaton W.C. [1992], The markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework, “Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association”, Vol. 20, 181197.

Dunsky R.M., Follain J.R. [1997], The demand for mortgage debt and the income tax, “Journal of Housing Research”, Vol. 8, p. 155-199.

Henderson J.V., Ioannides Y.M. [1983], A Model of Housing Tenure Choice, “The American Economic Review”, Vol. 73(1), p. 98-113.

Lambertini L., Mendicino C., Punzi M.T. [2012], Expectations-Driven Cycles in the Housing Market, Bank of Finland Research Discussion Paper, No. 2.

Łaszek J. [2013], Mieszkanie w teorii konsumenta, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r., artykuł nr 3, NBP, Warszawa.

Łaszek J. [2015], Co nowego wiemy o mieszkaniach?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2, s. 48-57.

NBP [2016], Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2016 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Rubaszek M. [2012], Mortgage down-payment and welfare in a life-cycle model, „Bank i Kredyt”, nr 43(4), s. 5-28.

Rubaszek M., Serwa D. [2014], Determinants of credit to households: An approach using the life-cycle model, “Economic Systems”, No. 38(4), p. 572-587.

Salzman D.A., Zwinkels R.C.J. [2013], Behavioural Real Estate, Tinbergen Institute Discussion Paper, No. 13-088/IV/DSF58.

Somerville D.E., Borgersen T.-A., Wennemo T. [2010], Endogenous housing market cycles, “Journal of Banking & Finance”, Vol. 34, p. 557-567.