Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia dyskursywnego konstruowania sposobu postrzegania tożsamości płciowej najemców i właścicieli w normalizujących dyskursach dotyczących reprywatyzacji w Warszawie w latach 2004-2016. Jako podejście teoretyczne zastosowano feministyczną perspektywę poststrukturalistyczną opracowaną przez Sophie Watson (2000a). Dane zebrano za pomocą analizy dyskursu, według wskazówek Judith Baxter (2008a). W artykule omówiono dwa dyskursy dotyczące reprywatyzacji w Warszawie: (1) dyskurs o restytucji nieruchomości, w ramach którego zwrot nieruchomości byłym właścicielom (lub ich spadkobiercom) jest przedstawiany jako imperatyw moralny; oraz (2) dyskurs reprywatyzowanych najemców, koncentrujący się na nadużyciach, oszustwach i ludzkich nieszczęściach wynikających z przekazania zasobów komunalnych potomkom byłych właścicieli. W obu dyskursach lokatorom przypisywano tożsamość kobiecą, a właścicielom męską (G. Hofstede, G.J. Hofstede, 2007). Wpłynęło to na pozycję najemców i właścicieli w procesie polityki mieszkaniowej.

Słowa kluczowe

mieszkania komunalne aktorzy społeczni reprywatyzacja lokatorzy właściciele municipal housing social actors re-privatization/property restitution tenants owners

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zubrzycka-Czarnecka, A. (2021) „Dyskursywna konstrukcja postrzegania tożsamości płciowej. Przypadek najemców i właścicieli w procesie reprywatyzacji w Warszawie”, Studia z Polityki Publicznej, 8(1(29), s. 27–48. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.2.

Metrics

Referencje

 1. Anioł, W. (2019). Bezład warszawski. O erozji i odnowie przestrzeni publicznych. Warszawa: Elipsa. Appel, H. (2005). Anti-Communist Justice and Founding the Post-Communist Order: Lustration and Restitution in Central Europe. East European Politics and Societies, 19(3): 379-405. DOI: 10.1177/0888325405278020.
 2. Baxter, J. (2002). Competing discourses in the classroom: A Post-structuralist Discourse Analysis of girls' and boys' speech in public contexts. Discourse & Society, 13(6): 827-842. DOI: 10.1177/0957926502013006760.
 3. Baxter, J. (2008a). Feminist Post-Structuralist Discourse Analysis - A New Theoretical and Methodological Approach? In: K. Harrington, L. Litosseliti, H. Sauntson, J. Sunderland (Eds.), Gender and language research methodologies: 243-255. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 4. Baxter, J. (2008b). Is it all tough talking at the top? A post-structuralist analysis of the construction of gendered speaker identities of British business leaders within interview narratives. Gender and Language, 2(2): 197-222. DOI: 10.1558/genl.v2i2.197.
 5. Blacksell, M., Born, K.M. (2002). Private property restitution: the geographical consequences of official government policies in Central and Eastern Europe. The Geographical Journal, 168(2): 178-190. DOI: 10.1111/1475-4959.00046.
 6. Bornstein, M. (1997). Non-standard methods in the privatization strategies of the Czech Republic, Hungary and Poland. Economics of Transition, 5(2): 323-338. DOI: 10.1111/j.1468-0351.1997.tb00020.x.
 7. Browne, J., Coffey, B., Cook, K., Meiklejohn, S., Palermo, C. (2019). A guide to policy analysis as a research method. Health Promotion International, 34(5): 1032-1044. DOI: 10.1093/heapro/day052.
 8. Carver, T. (1998). A Political Theory of Gender: Perspectives on the "universal subject." In: V. Randall, G. Waylen (Eds.), Gender, Politics and the State: 18-28. London: Routledge.
 9. Clapham, D. (1995). Privatisation and the East European Housing Model. Urban Studies, 32(4-5): 679-694. DOI: 10.1080/00420989550012834.
 10. Dunn, E. (2004). Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor. Ithaca: Cornell University Press.
 11. Ehrlich, S., Meyerhoff, M., Holmes, J. (2014). The Handbook of Language, Gender, and Sexuality. Oxford: Wiley Blackwell.
 12. Gelpern, A. (1993). The laws and politics of reprivatization in East-Central Europe: a comparison. University of Pennsylvania Journal of International Business and Law, 14(93): 315-372.
 13. Górczyńska, M. (2016). The property restitution in Warsaw: renaissance or decline of pre-war buildings?. Journal of Housing and the Built Environment, 31: 367-386. DOI: 10.1007/s10901-015-9450-9.
 14. Gurney, C. (1999). Pride and prejudice: discourses of normalisation in public and private accounts of home ownership. Housing Studies, 14(2): 163-183. DOI: 10.1080/02673039982902.
 15. Hanley, E., Treiman, D. (2004). Did the Transformation to Post-Communism in Eastern Europe Restore Pre-Communist Property Relations?. European Sociological Review, 20(3): 237-252.
 16. Historia społeczności żydowskiej w Warszawie (2018). Retrieved from: https://ekai.pl/historia-spolecznosci-zydowskiej-w-warszawie/ (accessed: 14.11.2019).
 17. Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Huxley, M. (1994). Panoptica: utilitarianism and land use control. In: K. Gibson, S. Watson (Eds.), Metropolis Now: planning and the urban in contemporary Australia: 148-160. Sydney: Pluto Press.
 19. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Sztybel-Boberek, M., Wolaniuk, A. (2017). Post-socialist gentrification processes in Polish cities. European Spatial Research and Policy, 24(2): 145-166. DOI: 10.1515/esrp-2017-0014.
 20. Kusiak, J. (2019). Rule of Law and Rules-lawyering: Legal Corruption and 'Reprivatization Business' in Warsaw. International Journal of Urban and Regional Research, 43 (3): 589-596. DOI: 10.1111/1468-2427.12702.
 21. Litosseliti, L., Sunderland, J. (2002). Gender Identity and Discourse Analysis. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 22. Luterek, T. (2017). Reprywatyzacja - kosztowne rozliczenia z historią. In: A. Jarosz-Nojszewska, P. Legutko-Kobus (Eds.) Problemy reprywatyzacji: 77-90. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 23. Lux, M., Cirman, A., Sunega, P. (2017). Housing restitution policies among post-socialist countries: explaining divergence. International Journal of Housing Policy, 17(1): 145-156. DOI: 10.1080/14616718.2016.1246602.
 24. Makarzec, P. (2003). Reprywatyzacja w Polsce i w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Studia Iuridica Lublinensia, 2: 95-110.
 25. Palicki, J. (2016). Warszawska reprywatyzacja w pigułce: Brutalni gracze, wielkie pieniądze, poważne zarzuty. Retrieved from: http://www.newsweek.pl/polska/warszawska-reprywatyzacja-najwazniejsze-fakty-izarzuty,artykuly,387827,1.html (accessed: 16.12.2019).
 26. Pringle, R., Watson, S. (1998). 'Women's interests' and the post-structuralist state. In: A. Phillips (Ed.), Feminism and Politics: 203-223. Oxford: Oxford University Press.
 27. Ravetz, A. (2000). A response, City, 4(1): 105-106. DOI: 10.1080/713656985.
 28. Sabatier, P.A., Weible, Ch.M. (Eds.) (2014). Theories of the Policy Process. Boulder, CO: Westview Press.
 29. Siemieniako, B. (2017). Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
 30. Śpiewak, J. (2017). Ukradzione miasto. Kulisy wybuchu afery reprywatyzacyjnej. Warszawa: Arbitror.
 31. Szpala, I., Zubik, M. (2017). Święte prawo: historie ludzi i kamienic z reprywatyzacją w tle. Warszawa: Agora.
 32. Trembecka, A., Kwartnik-Pruc, A. (2018). Problems of Real Estate Management with Respect Claims for Restitution of Expropriated Properties. Real Estate Management and Valuation, 26(3): 105-112. DOI: 10.2478/remav-2018-0029.
 33. Warsaw Decree (1945). Decree on Property and the Use of Land in the area of the capital city of Warsaw. Poland's Journal of Law, 50: 279.
 34. Watson, S. (2000a). Bodies, gender, cities. City, 4(1): 101-105. DOI: 10.1080/713656988.
 35. Watson, S. (2000b). Foucault and the Study of Social Policy. In: G. Lewis, Sh. Gewirtz, J. Clarke (Eds.), Rethinking Social Policy: 66-77. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, The Open University.
 36. Weedon, C. (1991). Post-Structuralist Feminist Practice. In: D.E. Morton, M. Zavarzadeh (Eds.), Theory/pedagogy/politics: Texts for Change: 47-63. Chicago: University of Illinois Press.
 37. Zubrzycka-Czarnecka, A. (2018). Podejście dyskursywne w badaniach polityki publicznej. In: B. Szatur-Jaworska (Ed.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne: 139-157. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.