Powstanie i upadek układów stowarzyszeniowych. Konwencje z Jaunde i Lomé

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gerard McCann
https://orcid.org/0000-0001-9077-0559

Abstrakt

Bezpośredni okres pokolonialny przyniósł szanse, a także ogromne wyzwania, dla byłych kolonii mocarstw europejskich. Podczas gdy mentalność kolonialna nadal przenikała wiele europejskich stolic, a paternalizm pozostawał wszechobecny w dyplomacji politycznej tamtego okresu, wyłaniały się także inne perspektywy. Dzięki nowatorskim działaniom politycznym pod koniec lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku można było dostrzec nowe poczucie celu ponadnarodowego dające byłym koloniom opcje partnerstwa, które pozornie i praktycznie pozostawały poza kontekstem historycznego przypisania geoekonomicznego. Podczas gdy niektóre mocarstwa europejskie nadal wykazywały zbyt lekceważące podejście do zaangażowania i społeczeństw w Afryce, inne eksperymentowały z polityką rozwojową, która była w tamtym czasie zachwalana przez obie strony. Artykuł ukazuje praktyki i politykę układów stowarzyszeniowych - skutki porozumień z Jaunde i Lome - oraz formatywną politykę współpracy międzynarodowej Wspólnoty Europejskiej (WE), która ewoluowała w okresie, gdy dawne kolonie europejskie osiągały niezależność. Ponadto przeanalizowano przyczyny upadku stowarzyszeniowości i spekulacje na temat początku tego, co niektórzy określają jako "neokolonializm" (Langan, 2018: 1-32; Nkrumah, 1965).

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
McCann, G. (2020) „Powstanie i upadek układów stowarzyszeniowych. Konwencje z Jaunde i Lomé”, Studia z Polityki Publicznej , 7(3(27), s. 9-29. doi: 10.33119/KSzPP/2020.3.1.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Amin, S. (1982, January-June). A Critique of the World Bank Report Entitled "Accelerated Development in Sub-Saharan Africa". Africa Development/Afrique et Développement, 7 (1-2): 23-30.
Apecu, J. (2010). The Level of African Engagement at the World Trade Organization from 1995 to 2010. International Development Policy, 4(2): 29-67. Retrieved from: https://journals.openedition.org/poldev/1492
Babarinde, O.A. (1994). The Lome Conventions and Development. An Empirical Assessment. Aldershot, Avebury: Ashgate Publishing Company.
Bretherton, C., Vogler, J. (1999). The European Union as a Global Actor. London: Routledge.
Carbone, M. (2007). The European Union and International Development. London: Routledge.
Cham-Joof, Alhaji, A.E. (1963, 1 May). Message to the Founding Fathers of the OAU at their First Conference at Addis Ababa. Reprinted in The Point Newspaper (29 June 2006) Bakau, Gambia. Archived at the Wayback Machine, San Francisco (23 November 2011).
Dinan, D. (1999). Ever Closer Union. London: Macmillan.
Erridge, A. (1981). The Lome Convention. World Politics, 12. Milton Keynes: The Open University Press.
European Commission (1995a, March). Industrial and economic cooperation between the European Union and the Developing Countries. Brussels: EC.
European Commission (1995b). Lome IV B. Brussels: EC.
European Commission (2000). Development: the Lome Convention. Brussels: EC.
European Commission (nd). Partnership in Africa: the Yaounde Association. London: European
Community Information Service. Retrieved from: http://aei.pitt.edu/34505/1/A674.pdf European Parliament (1980). Focke Report. Strasbourg: European Parliament.
Faber, G., Roelfsema, H. (1997). The Lome Convention and Development in Sub-Saharan Africa. European Foreign Affairs Review, 2: 367-386.
Faber, G. (2004). The Lome Conventions and the Causes of Economic Growth. 5th SUSTRA Workshop on European Governance and European Opinions on Trade and Sustainable Development, IFRI, Paris (June 3-4, 2004). Retrieved from: http://www.agromontpellier.fr/sustra/research_themes/ue_governance/papers/Faber.pdf
Frisch, D. (2018). La politique de developpement de I'Union europeenne: Un regard personnel sur 50 ans de cooperation internationale (Rapport ECDPM15). Maastricht: ECDPM, 2008. Retrieved from: http://ecdpm.org/wp-content/uploads/PMR-15-Politique-Developpement-Union-Europeenne-2008.pdf (18.10.2018)
Fryer, J. (1980). The New Lome Convention: Marriage on the Rocks but No Separation. International Development Review, 1: 53-54.
Grilli, E. (1994). The European Community and the Developing Countries. Cambridge: Cambridge University Press.
Gruhn, I. (1976, spring). The Lome Convention: Inching toward Interdependence. International Organization, 30: 240-262.
Guest, R. (2004). The Shackled Continent: Africa's Past, Present and Future. London: Pan.
Hewitt, A. (1993). Development Assistance Policy and the ACP. In: J. Lodge (Ed.), The European Community and the Challenge of the Future, 2nd edition. London: Pinter.
Holland, M. (2002). The European Union and the Third World. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Holland, M., Doidge, M. (2012). Development Policy of the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Jones, R. (2001). The Politics and Economics of the European Union. Cheltenham: Edward Elgar.
Kenyatta, U. (2016). Statement to the ACP Committee of Ambassadors. ACP House, Brussels, 17 June 2016. Retrieved from: http://www.president.go.ke/2016/06/17/statement-by-h-e-hon-uhuru-kenyatta-c-g-h-president-and-commander-in-chief-of-the-defence-forces-of-the-republic-of-kenya-to-the-acp-committee-of-ambassadors-at-acp-house-brussels-on-17th-june-2/
Keukeleire, S., MacNaughtan, J. (2008). The Foreign Policy of the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Langan, M. (2018). Neo-Colonialism and the Poverty of 'Development' in Africa. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Moss, T. (2007). African Development. Boulder, CO: Lynne Rienner.
Nkrumah, K. (1965). Neo-colonialism: The Last Stage of Imperialism. London: Thomas Nelson and Sons.
Nuttall, S. (2005). Coherence and Consistency. In: C. Hill, M. Smith (Eds.), International Relations and the European Union, Oxford: Oxford University Press, 91-112.
Ravenhill, J. (1985). Collective Clientelism: The Lome Conventions and North-South Relations. New York: Columbia University Press.
Ravenhill, J. (1993). When weakness is strength: The Lome IV negotiations. In: I.W. Zartman (Ed.), Europe and Africa. Boulder, CO: Lynne Rienner.
Rodney, W. (1972, 2005 edition). How Europe Underdeveloped Africa. Nairobi: East African Education Publishers.
Smith, H. (2002). European Union Foreign Policy. London: Pluto.
Swann, D. (1995). The Economics of the Common Market. Harmondsworth: Penguin Books.
Twitchett, C. (1980, spring). Lome II Signed. Atlantic Community Quarterly. 18:85-89. Waites, B. (1999). Europe and the Third World. Basingstoke: Palgrave.
Weigall, D., Stick, P. (Eds.) (1992). The Origins and Development of the European Community. Leicester: Leicester University Press.
Wyplosz, C. (Ed.) (1001). The Impact of EMU on Europe and the Developing Countries. Oxford: Oxford University Press.