Polityka mieszkaniowa i rynek mieszkaniowy w Polsce - gospodarstwa domowe w czasie pandemii COVID-19

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maciej Cesarski
https://orcid.org/0000-0002-7102-9869

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione możliwości wpływu polityki mieszkaniowej oraz rynku mieszkaniowego na sytuację gospodarstw domowych w czasie COVID-19. Możliwości te określono jako stosunkowo niewielkie i łączące się z co najmniej czterema poziomami ograniczeń o bardzo różnym poziomie ogólności oraz zasięgu i charakterze oddziaływania. Ograniczenia te dotyczą: paradygmatu rynkowego wzrostu ekonomicznego, polityki mieszkaniowej rozumianej w ścisłym sensie, usytuowania gospodarstw domowych w złożonych zależnościach społeczno-gospodarczych oraz procesu inwestycyjno-budowlanego. Przyjęto, że przy wskazanych ograniczeniach wprowadzone w Polsce w latach 2020 i 2021 zmiany w polityce mieszkaniowej i możliwe reakcje na nie rynku mogą być rozpatrywane jedynie w kategoriach prawdopodobnego wpływu na gospodarstwa domowe w niewiadomym czasie odziaływania pandemii. Reakcje rynku zilustrowano wybranymi wielkościami strumieniowymi dotyczącymi liczby i struktury inwestorskiej rozpoczynanego budownictwa mieszkaniowego po 2019 r. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie i zilustrowanie dostępnymi danymi nieefektywności bieżącej polityki i mechanizmów rynku mieszkaniowego w Polsce. Metoda badawcza bazuje na kwerendzie, analizie i ocenie bieżących informacji pochodzących z dostępnych źródeł.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Cesarski, M. (2022) „Polityka mieszkaniowa i rynek mieszkaniowy w Polsce - gospodarstwa domowe w czasie pandemii COVID-19”, Studia z Polityki Publicznej, 9(2(34), s. 101-116. doi: 10.33119/KSzPP/2022.2.6.
Dział
Dział główny

Bibliografia

CBRE (2021). European Multifamily Housing Report. Los Angeles, CA.
Cesarski, M. (2012). Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, Studia i Prace KES, 2 (10): 125-149.
Cesarski, M. (2016). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 - światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cesarski, M. (2017a). Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie - czy możliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu?, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 36 (1): 95-106.
Cesarski, M. (2017b). Zamieszkiwanie jako cel i przedmiot nauk o polityce publicznej - rola mieszkalnictwa i osadnictwa, Studia z Polityki Publicznej, 1 (13): 65-86.
Cesarski, M. (2020a). Stopa przeciążenia kosztami mieszkaniowymi gospodarstw domowych i ich typów w Polsce w latach 2007-2018, Polityka Społeczna, 9: 25-30.
Cesarski, M. (2020b). Współczesne migracje osiedleńcze, zamieszkiwanie a przyszłość "pracy" - zagadnienia globalne. W: Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0 (99-117), C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Clark, W. C. (2007). Sustainability science: A room of its own, https://www.pnas.org/content/104/6/1737 (dostęp: 19.05.2021).
Clark, W. C., Dickson, M. N. (2003). Sustainability science: The emerging research program, https://www.pnas.org/content/100/14/8059 (dostęp: 19.05.2021).
Czechowska, M. (2021). Mieszkania na wynajem w nowym ujęciu. Ustawy wspierające rozwój mieszkalnictwa, ustawa o SAN, https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/mieszkania-na-wynajem-w-nowym-ujeciu-rzad-opracowal-pakiet-zmian-dla-tanich-mieszkan-aa-KDp5-ujJj-kPtk.html (dostęp: 1.06.2021).
Grzelak, K. (2021). Samowola budowlana pod szyldem walki z pandemią, https://prawodlasamorzadu.pl/2020-11-02-samowola-budowlana-pod-szyldem-walki-z-pandemia (dostęp: 28.05.2021).
GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2021). Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-XII 2020 r. Informacje sygnalne, 22.01.2021.
Gwardecki, M. (2021). Ceny mieszkań 2021 - jakie prognozy?, https://enerad.pl/aktualnosci/ceny-mieszkan-2021 (dostęp: 22.03.2021).
Jadach-Sepioło, A. (2020a). Obniżenie opłat za dostarczanie wody dla najemców lokali mieszkalnych. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Warszawa: MFiPR.
Jadach-Sepioło, A. (2020b). Obniżenie stawki czynszu na wniosek najemcy. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik. Warszawa: MFiPR.
Jadach-Sepioło, A., Milewska-Wilk, H. (2020a). Możliwość ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Warszawa: MFiPR.
Jadach-Sepioło, A., Milewska-Wilk, H. (2020b). Przyspieszenie możliwości odpracowania zaleg­łości czynszowych. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Warszawa: MFiPR.
Jadach-Sepioło, A., Muzioł-Węcławowicz, A., Milewska-Wilk, H. (2020). Odraczanie terminu zapłaty czynszu. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Warszawa: MFiPR.
Kerger, R. (2021). Kapitalizm wygra ze śmiercią, https://www.wnp.pl/finanse/kapitalizm-wygra-ze-smiercia,399274.html (dostęp: 19.05. 2021).
Krupa-Dąbrowska, R. (2021). Samorządowcy walczą z covidowymi inwestycjami. Z różnym szczęściem, https://regiony.rp.pl/z-regionu/32304-samorzadowcy-walcza-z-covidowymi-inwestycjami-z-roznym-szczesciem (dostęp: 28.05.2021).
Łukaszewicz, A. (2020). Analiza krótko- i długoterminowych skutków pandemii COVID-19. W: Zmieniający się świat a globalizacja (69-85), J. Kleer, K. Prandecki (red.). Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN.
Meluch, B. (2021). Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów, http://ein-epi.eu/budownictwo-­mieszkaniowe-dla-seniorow-warunki-realizacji-przez-fundusze-inwestycyjne (dostęp: 24.05.2021).
MRPiT (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) (2021a). Polski Ład. Warszawa.
MRPiT (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) (2021b). Zwiększamy dostępność mieszkań - Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą Społeczne Agencje Najmu, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zwiekszamy-dostepnosc-mieszkan--sejm-uchwalil-ustawe-wprowadzajaca-spoleczne-agencje-najmu (dostęp: 28.05.2021).
Muratorplus (2021). Budownictwo mieszkaniowe 2021. Pierwsze 4 miesiące z rekordowymi wynikami w budownictwie mieszkaniowym, https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/budownictwo-mieszkaniowe-2021-aa-zCuq-QcdU-ieJ9.html (dostęp: 2.06.2021).
Nacewska-Twardowska, A. (2018). Atlas polskiego handlu wartością dodaną. Eksport. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Olejniczak, K. (2021). Jedna działka, mnóstwo domów. Groźny trend w miejscowościach turystycznych, https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/jedna-dzialka-mnostwo-domow-grozny-trend-w-miejscowosciach-turystycznych,285296.html (dostęp: 3.06.2021).
Oniszczuk, J. (2021). Edyp - epidemia w polis. Nakaz poznawania i rozumienia. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka pt. "Ochrona praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych", 26-27 kwietnia 2021 r. Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (maszynopis).
Pluciński, K. (2021). Mieszkanie bez wkładu własnego w ramach Nowego Ładu - wszystko co musisz wiedzieć, https://direct.money.pl/artykuly/porady/mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego-w-ramach-nowego-ladu#doplata-do-wkladu-wlasnego-w-ramach-nowego-%C5%81adu---kiedy-wejdzie-w-zycie?-3 (dostęp: 25.05.2021).
Prandecki, K. (2019). Świat 2040 - wizja pełzającej katastrofy. W: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy (125-138), P. Kozłowski, K. Prandecki (red.). Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN.
RM (Rada Ministrów) (2017). Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa.
Sarniewicz, M. (2021a). Ceny mieszkań w Polsce coraz wyższe. Prognozy 2021, rynek wtórny i pierwotny, https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/ceny-mieszkan-w-polsce-aa-BJAZ-hHVK-d4 wc.html (dostęp: 20.05.2021).
Sarniewicz, M. (2021b). Mieszkanie Plus 2021. Warunki, zapisy, wniosek, dopłaty i zasady działania programu, https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/mieszkanie-plus-2021-warunki-zapisy-wniosek-doplaty-zasady-aa-8you-C4S1-vKFZ.html#problemy-mieszkaniowe-w-polsce-w-statystyce (dostęp: 21.04.2021).
Sierak, A. (2021). Możemy mieć 6-procentową inflację. To chodzenie po cienkiej linie, https://www.wnp.pl/finanse/mozemy-miec-6-procentowa-inflacje-to-chodzenie-po-cienkiej-linie,472911.html (dostęp: 7.06.2021).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, Dz. U. poz. 1540.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. poz. 374.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 568.
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, Dz. U. z 2021 r. poz. 11.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, Dz. U. z 2021 r. poz. 223.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 159.
Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. poz. 616.
Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, Dz. U. poz. 1177.
Wehle-Strzelecka, S., Strzelecka-Seredyńska, M. (2021). Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej wpisującej się w zasady ochrony terenu i pozyskiwania rezerw przestrzeni we współczesnym mieście, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, 34: 90-95.
WNP (Wirtualny Nowy Przemysł) (2021a). Bank Pekao: Inflacja na najwyższym poziomie od dekady, https://www.wnp.pl/finanse/bank-pekao-inflacja-na-najwyzszym-poziomie-od-dekady,472912.html (dostęp: 1.06.2021).
WNP (Wirtualny Nowy Przemysł) (2021b). Inflacja CPI w maju wyniosła 4,8 proc., https://www.wnp.pl/finanse/inflacja-cpi-w-maju-wyniosla-4-8-proc,472882.html (dostęp: 2.06.2021).
Wojtowicz, W. (2021). Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych od nowa, http://urbnews.pl/ustawa-o-kooperatywach-mieszkaniowych-od-nowa (dostęp: 28.05.2021).