Opublikowane: sty 2, 2017

Sfera publiczna w ujęciu antropologii politycznej Helmuta Plessnera

Grzegorz Szulczewski (1)
(1) Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
9-24
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2017.1.1

Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania ochrony krajobrazu w Unii Europejskiej i w jej państwach członkowskich

Artur Nowak-Far (1)
(1) Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
25-44
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2017.1.2

O niektórych problemach gospodarki niskoemisyjnej

Piotr Jeżowski (1)
(1) Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
45-64
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2017.1.3

Zamieszkiwanie jako cel i przedmiot nauk o polityce publicznej – rola mieszkalnictwa i osadnictwa

Maciej Cesarski (1)
(1) Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
65-86
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2017.1.4

Gospodarka „we” a wybrane systemy i kierunki polityki gospodarczej państwa

Nina Stępnicka (1)
(1) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
87-102
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2017.1.5

Budżet partycypacyjny w Polsce. Ewolucja i dylematy

Bogusław Pytlik (1)
(1) Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
103-122
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2017.1.6

W starciu z budżetem partycypacyjnym. Praktyka tworzenia i wdrażania

Kazimierz Bigoszewski (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
123-145
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2017.1.7

Amerykański system penitencjarny a poziom inkarceracji weteranów wojennych

Adam Korolczuk (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
147-172
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2017.1.8