Analiza rynku bankowego w Hiszpanii po 2008 r. na przykładzie funkcjonowania kas oszczędnościowych i banku Bankia

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Justyna Salamon

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie rynku bankowego w Hiszpanii w kontekście kampanii lobbingowej prowadzonej początkowo przez kasy oszczędnościowe, a następnie przez hiszpański bank Bankia. Analiza obejmuje okres od 2009 do 2014 roku. Działania prowadzone w tym okresie miały na celu uzyskanie jak największego wpływu politycznego na rynek finansowy Hiszpanii przez przedstawicieli Wspólnot Autonomicznych, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania kas oszczędnościowych i banku Bankia. Rządzący, niezależnie od partii politycznej, którą reprezentowali, dążyli do zyskania wpływu na rynek bankowy. Kampania lobbingowa zakończyła się kryzysem finansowym w Hiszpanii, gdyż nawet uchwalone dekrety królewskie z mocą ustaw nie były już w stanie poprawić sytuacji. Dopiero interwencja ze strony Unii Europejskiej przyniosła pewną poprawę, aczkolwiek była ona odbierana jako próba pogłębienia strefy wpływów w Hiszpanii.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Salamon, J. (2021). Analiza rynku bankowego w Hiszpanii po 2008 r. na przykładzie funkcjonowania kas oszczędnościowych i banku Bankia. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (180), 9-22. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2660
Dział
Dział główny

Bibliografia

Akty prawne
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/26/WE z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG (czwarta dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych), OJ L 181, 20.7.2000.
2. Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, BOE-A-1985–16766.
3. Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, BOE-A-2002–22807.
4. Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, por el que se adaptan las normas legales en materia de establecimientos de crédito al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica Europea, BOE-A-1986-17236.
5. Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, BOE-A-2009-10575.
6. Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, BOEA-2011-3254.
Wydawnictwa zwarte i artykuły prasowe
1. Ariño Ortiz G. [2009], La financiación de los partidos politicos, Foro de la Sociedad Civil, Madryt.
2. Chislett W. [2014], Spain’s Banking Crisis: A Light in the Tunnel, „ARI”, nr 11, s. 1–8.
3. Cordera R., Tello C. [2010], La disputa por la nación perspectivas y opciones de desarrollo, Editorial Siglo XXI, Ciudad de Mexico.
4. De Grauwe P. [2016], The Legacy of the Eurozone Crisis and How to Overcome it, „Journal Article in Journal of Empirical Finance”, vol. 39, part B, s. 147–155.
5. Hernandez Viguera J. [2016], Los lobbies financieros, tentaculos del poder, Clave intelectual, Madryt.
6. Klimiuk Z. [2016], Modele systemów bankowych na świecie jako przejaw kultury organizacyjnej, „Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego”, nr 8, s. 162–182.
7. Pareja A., Hurtado S., López M., Ortega E. [2017], New Version of the Quartely Model of Banco de ESPAÑA (MTBE), „Documentos Ocasionales”, nr 1709.
8. Santos M., Ruesga B. [2013], Para entender la crisis económica en España. El círculo vicioso de la moneda única y la carencia de un modelo productivo eficiente, Catedrático de Economía Aplicada, „Economia UNAM”, vol. 10, nr 28, s. 70–94.
9. Villoria M. [2014], Una evaluación de lobby en España: Análisis y propuestas, Transparency International España, Madryt.
10. Wiśniewski E. [1990], Metodyka wojskowych badań naukowych, cz. I, z. 3, ASG WP, Warszawa,
Materiały internetowe
1. Actualidad Económica: Lobby, la voz de la influencia, https://www.lobbyingspain.com/actualidad-economica-lobby-la-voz-de-la-influencia/
2. Bankia Annual Report 2016, https://www.bankia.com/en/shareholders-and investors/economic-and-financial-information/annual-report-bankia/
3. España necesita lidiar con la corrupción sistémica de manera urgente, https://www.transparency.org/news/pressrelease/espana_necesita_lidiar_con_la_corrupcion_sistemica_de_manera_urgente