Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 180. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim zagadnienia rynku bankowego w Hiszpanii oraz pracy członka zarządu firmy energetycznej.
W pierwszym artykule Justyna Salamon zaprezentowała analizę rynku bankowego w Hiszpanii w kontekście kampanii lobbingowej prowadzonej początkowo przez kasy oszczędnościowe, a następnie przez hiszpański bank Bankia. Analiza obejmuje lata 2009–2014.
Działania prowadzone w tym okresie miały na celu uzyskanie jak największego wpływu politycznego na rynek finansowy Hiszpanii przez przedstawicieli Wspólnot Autonomicznych. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jakie jest oddziaływanie Wspólnot
Autonomicznych na rynek finansowy Hiszpanii? Jaki jest wpływ Unii Europejskiej? Jak ewoluował rynek bankowy po kryzysie z roku 2008?
Paweł Laskowski w swoim artykule przedstawił warsztat pracy członka zarządu spółki w sektorze energetycznym. Zastosował empiryczną metodę naukową, za pomocą której ukazano pożądane czynności i cele członka zarządu w relacjach z pracownikami, jak
też w relacjach z organami nadzorczo-właścicielskimi. Ponadto zaproponowano kryteria udzielenia absolutorium członkowi zarządu z uwzględnieniem specyfiki omawianego sektora. Podstawowe pytanie badawcze, na które starał się odpowiedzieć Autor brzmi: Jak
wygląda zarys metodyki pracy członka zarządu spółki energetycznej? Tekst adresowany jest głównie do obecnych oraz przyszłych członków organu wykonawczego spółek w sektorze energetycznym.
Mamy nadzieję, że zaprezentowane artykuły zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2021-03-25