Specyfika zarządzania projektami w energetyce jądrowej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Helena Wanat

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie publikacji Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej, pt. „Zarządzanie projektami elektrowni jądrowych”, która przedstawia ważne aspekty w zarządzaniu projektami w energetyce jądrowej. Ponadto została omówiona specyfika zarządzania projektami w energetyce jądrowej. W artykule przedstawiono również dedukcyjną metodę wnioskowania naukowego. Publikacja zawiera informacje na temat wdrożenia ram zarządzania projektami w ramach projektów jądrowych. Jest ukierunkowana na zwiększenie zdolności państw do planowania i wdrażania programów energetyki jądrowej. Tworzenie ram związanych z zarządzaniem projektami może doprowadzić do wspólnego pozyskiwania doświadczenia z wybranymi procesami, efektywniejszego ich wykorzystywania oraz wprowadzania na bieżąco usprawnień. Wprowadzenie odpowiedniego systemu zarządzania musi być zintegrowane z systemem zarządzania korporacyjnego organizacji, środowiskiem, w którym zachodzą wszystkie procesy i procedury projektowe. Kluczowe jest dobranie odpowiedniej metodyki i korzystanie z właściwych wytycznych, które pokazują, jak powinno się zarządzać projektami. Specyfika technologii jądrowej i zarządzania projektami jądrowymi to dostarczenie nie tylko gotowego obiektu, lecz także zrównoważonego rozwiązania, które może być zarządzane przez cały cykl życia projektu przy zaangażowaniu innych interesariuszy.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Wanat, H. (2022). Specyfika zarządzania projektami w energetyce jądrowej. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (182), 77-91. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2851
Dział
Dział główny

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte i artykuły prasowe
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge [2008], Project Management Institute, Pennsylvania.
2. Freenland K. [2012], NEPIO and its Role in Launching and Managing a Nucler Power Project, International Centre for Theoretical Physics, Italy.
3. Gryzik A., Knapińska A., Tomczyńska A. [2012], Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
4. ISO 21500:2012 Guidance on project management, ISO, Geneva.
5. Leadership and Management for Safety [2016], IAEA Safety Standards, Generat Safety Regquirements, no. GRS, part 2
6. Lesson-learning in Nuclear Construction Project [2018], World Nuclear Association, London.
7. Management of Nuclear Power Plant Projects [2020], IAEA Nuclear Energy Series, no. NG-T-1.6, Vienna.
8. Merrow E. [2011], Industrial Megaprojects: Concepts, Strategies and Practices for Success. The Seven Deadly Mistakes in Industrial Megaprojects, Independent Project Analysis, New Jersey.
9. Musiałowicz T. [2015], Międzynarodowe podstawowe normy ochrony przed promieniowaniem i bezpieczeństwa źródeł promieniowania, „Postępy Techniki Jądrowej”, nr 3.
10. Nowicki J. [2017], Wytyczne – Część elektryczna elektrowni jądrowej, Ministerstwo Energii, Warszawa.
11. Nuclear Power Plant Life Management and Longer-term Operation [2006], Nuclear Energy Angency, Paris.
12. Project Management in Nuclear Power Plant Construction: Guidelines and Experience [2012], IAEA Nuclear Energy Series NP-T-2.7.
13. Sołtysik M., Wesołowska M. [2016], Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Mfiles. pl, Kraków.
14. Structuring Nuclear Projects for Success, an Analytic Framework [2012] World Nuclear Association, London.
15. Trocki M. [2012], Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
16. Trocki M. [2014], Organizacja projektowa, PWE, Warszawa.
17. Trocki M. [2017], Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
18. Trocki M., Grucza B. [2007], Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
19. Winiarski M. [2019], Zarządzanie projektami w branży budowlanej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, nr 33.
20. Wojtysiak-Kotlarski M. [2012], Megaprojekty a zarządzanie ryzykiem i wartością, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2.
21. Wyrozębski P. [2012], Zarządzanie projektami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Materiały internetowe
1. American National Standards Institute (ANSI), https://www.ansi.org/, dostęp: 19.09.2021.
2. Association for Project Management, https://www.apm.org.uk/, dostęp: 18.09.2021.
3. Construction Industry Institute, https://www.construction-institute.org/resources/knowledgebase/knowledge-areas/business-and-project-processes/topics/rt-161#, dostęp: 18.09.2021.