Czynniki sukcesu negocjacji zdalnych

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Masłoń-Oracz
Maria Pietrzak

Abstrakt

Negocjacje stanowią ważny aspekt życia społecznego oraz gospodarczego. Wprawnym negocjatorom możemy zawdzięczać koniec wojny albo jej zapobiegnięcie, a także wiele innych korzystnych rozwiązań różnego rodzaju konfliktów. Wraz z początkiem pandemii niemożność spotkania się partnerów negocjacyjnych na żywo, twarzą w twarz, skłoniło przedsiębiorstwa, ale też inne podmioty, do sięgnięcia po aplikacje umożliwiające prowadzenie negocjacji w formule zdalnej, czyli na odległość. Celem artykułu jest zidentyfikowanie kluczowych czynników sukcesu negocjacji zdalnych, by wskazać dobre praktyki w tym zakresie, a także zidentyfikować te obszary, którymi różnią się negocjacje stacjonarne od zdalnych. Przeprowadzone badanie miało charakter jakościowy i polegało na badaniu ankietowym próby celowej. Wybrano do niej osoby, dla których negocjacje stanowią istotny element życia zawodowego. Główny wniosek płynący z badań skłania do stwierdzenia, że czynniki sukcesu negocjacji zdalnych są zasadniczo takie same, jak stacjonarnych, przy czym większej staranności należy dołożyć w kwestii technologii – zarówno własnych umiejętności w zakresie obsługi sprzętu, jak też zapewnienia odpowiedniej jakości infrastruktury.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Masłoń-Oracz, A., & Pietrzak, M. (2022). Czynniki sukcesu negocjacji zdalnych. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (184), 79-87. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2934
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Brdulak H., Brudlak J. [2004], Negocjacje handlowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
2. Dawson R. [1997], Sekrety udanych negocjacji, Zysk i S-ka, Poznań.
3. Halpert J. A., Stuhlmacher A. F., Crenshaw J. L., Litcher C. D., Bortel R. [2010], Paths to negotiation success, „Negotiation and Conflict Management Research”, 3 (2), s. 91–116.
4. Lewicki R. J. [2005], Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Rebis, Poznań.
5. Negotiate Online – 18 Tips to Close Better Deals via Email and Video [2022], https://procurementtactics.com/negotiate-online, dostęp: 19.02.2022.
6. Negotiation Skills. Negotiation Strategies And Negotiation Techniques To Help You Become A Better Negotiator [2014], Harvard Law School, Harvard University.
7. Shonk K. [2020], Online Negotiation in a Time of Social Distance, https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/online-negotiation-in-a-time-of-social-distance, dostęp: 19.02.2022.
8. Winch S., Winch A. [2010], Negocjacje. Organizacja. Jednostka. Kultura, Difin, Warszawa.