Czy RRSO prawidłowo pokazuje rzeczywisty koszt kredytu ponoszony przez dłużnika?

Autor

  • Piotr Prewysz-Kwinto Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  • Magdalena Redo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.3

Słowa kluczowe:

kredyt, inwestycja, RRSO, kapitalizacja, procent składany, oprocentowanie,, pozaodsetkowe koszty kredytu

Abstrakt

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) jest najbardziej popularnym we wszystkich państwach UE i jednocześnie najważniejszym miernikiem określającym całkowity koszt długu, który ma ułatwić wybór najlepszego (najtańszego) produktu kredytowego. Niniejszy artykuł jako jeden z pierwszych poddaje w wątpliwość wartość informacyjną tego miernika, niezwykle popularnego i wyliczanego w Polsce już od dwóch dekad. Autorzy wykazali, że RRSO, wbrew definicji zawartej w ustawie o kredycie konsumenckim, nie pokazuje prawdziwego (tj. rzeczywistego) kosztu długu. Ponadto wyjaśnili, że głównym tego powodem jest błędne założenie, które przyjęto w UE przy opracowaniu formuły obliczania tego miernika, że kredyt dla dłużnika to inwestycja oraz że punkt widzenia kredytobiorcy jest tożsamy z punktem widzenia kredytodawcy. W efekcie w formule RRSO wykorzystano zasady matematyki finansowej stworzone dla świata inwestycji, a nieprzystające do oceny kosztu długu. Żeby przekonać do słuszności swojej tezy, autorzy wykazali, żewwyniku zastosowania obowiązującej formuły RRSO uzyskuje się nieprawdziwy koszt długu (tj. w różnym stopniu zawyżony lub zaniżony – w zależności od warunków produktu kredytowego), co potwierdza, że wskaźnik RRSO nie ukazuje tego, co powszechnie sądzimy i co – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim – powinien pokazywać. Wnioski zawarte w artykule są istotne dla wszystkich osób, które planują w przyszłości zaciągać kredyt, sugerując się wartością tego popularnego miernika. Co ważniejsze, stanowią apel do podmiotów instytucjonalnych w Polsce – do ustawodawcy, instytucji nadzoru, instytucji finansowych, portali finansowych, mediów czy wreszcie osób publicznych – by zaprzestały propagowania błędnych informacji na temat wskaźnika RRSO i pomogły w dokonaniu zmian w zakresie jego wartości informacyjnej w ustawie o kredycie konsumenckim oraz w upowszechnianiu prawidłowych informacji, czym naprawdę jest RRSO.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. BNPParibas.pl, Czym jest RRSO i oprocentowanie kredytu gotówkowego?, https://www.bnpparibas.pl/blog/czym-jest-rrso, dostęp: 1.12.2021.
2. Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit, OJ L 42 12/2/87.
3. Łaniewski P. [2018], RRSO – co to jest i jak obliczyć dla kredytu?, https://www.bankier.pl/smart/rrso-czym-jest-i-jak-obliczyc-dla-kredytu-wzor, dostęp: 1.12.2021.
4. Marszałek D. [2021], RRSO – co to jest? Sprawdź, jak obliczyć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO), https://www.totalmoney.pl/artykuly/7607355, kredyty,rrso-sprawdz­--jak-obliczyc-rrso,1,1, dostęp: 1.12.2021.
5. Mfinanse.pl [2020], RRSO – co to jest i co warto wiedzieć?, https://mfinanse.pl/blog/rrso-co­-to-jest/, dostęp: 1.12.2021.
6. NBP [2021], Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998–2021, nbp.pl
7. Piasecki K., Ronka-Chmielowiec W. [2011], Matematyka finansowa, C.H.Beck. Warszawa.
8. PKOBP.pl, Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO), https://bankomania.pkobp.pl/bankowiki/hasla/roczna-rzeczywista-stopa-procentowa-rrso/, dostęp: 1.12.2021.
9. Podgórska M., Klimkowska J. [2005], Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Redo M. [2021], Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych w Polsce – chwilówki a koszty pozaodsetkowe kredytu i RRSO, w: Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. H. Świeboda, M. Gębska, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa.
11. Redo M., Prewysz-Kwinto P. [2021], Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12. Redo M., Prewysz-Kwinto P. [2022a], Nominalny Roczny Koszt Kredytu (NRKK) kontra myląco nazwana i niepoprawnie obliczana Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 185.
13. Redo M., Prewysz-Kwinto P. [2022b], Zrozumienie wskaźnika RRSO oraz jego rola w decyzjach kredytowych studentów – wyniki badania ankietowego, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, nr 2, https://doi.org/10.31743/ppe.13181
14. Redo M., Prewysz-Kwinto P. [2022c], Czy kredytobiorcy kierują się poziomem RRSO? Wyniki badania ankietowego, w druku.
15. Rzeczpospolita.pl [2019], RRSO – co to znaczy dokładnie?, https://pieniadze.rp.pl/kredyty/art17452401­rrso-co-to-znaczy-dokladnie, dostęp: 1.12.2021.
16. Soto M. [2009], Study on the Calculation of the Annual Percentage Rate of Charge for Consumer Credit Agreements, European Commission.
17. Truth in Lending Act [1968], 15 U.S.C. §§ 1601–1667f, as amended.
18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740.
19. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. z 2001 r. nr 100, poz. 1081.
20. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1083.
21. vivus.pl

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

Prewysz-Kwinto, P. ., & Redo, M. . (2023). Czy RRSO prawidłowo pokazuje rzeczywisty koszt kredytu ponoszony przez dłużnika?. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 57–72. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.3

Numer

Dział

Dział główny