Czynniki krytyczne rozwoju elektromobilności z perspektywy zrównoważonych i rezylientnych systemów mobilności

Autor

  • Urszula Motowidlak Uniwersytet Łódzki
  • Joanna Górniak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.7

Słowa kluczowe:

mobilność, elektromobilność, zrównoważone i rezylientne systemy mobilności

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja czynników krytycznych warunkujących rozwój ekosystemu elektromobilności w kontekście zrównoważonych, innowacyjnych i rezylientnych systemów mobilności. Artykuł poświęcono badaniu relacji zachodzących między rozwojem systemu elektromobilności a możliwościami kreowania zrównoważonego i odpornego na zakłócenia łańcucha wartości tego systemu. W artykule dokonano przeglądu zasadniczych strategii rozwoju mobilności, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu „Fit for 55”. Ukazano aktualny stan rozwoju rynku pojazdów elektrycznych (EV), który implikuje szereg wyzwań w kontekście kreowania zrównoważonej i rezylientnej mobilności.
Przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki badań pilotażowych potwierdziły znaczenie czynników krytycznych. Zdaniem respondentów podjęcie aktywnych działań w zakresie zwiększenia poziomu zrównoważenia i rezylientności systemu należy w pierwszej kolejności skoncentrować na dalszym rozwoju infrastruktury ładowania oraz kreowaniu łańcucha wartości baterii do pojazdów EV, czyli engineering resilience.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Drożdż W., Kuczkowski R. [2018], Wpływ rozwoju pojazdów elektrycznych na warunki pracy sieci Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, w: Elektromobilność w rozwoju miast, red. W. Drożdż, Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Dz.U. UE L 307/20.
3. Electric Vehicle Battery Recycling Market Report 2022–2030 [2022], https://www.marketdatacentre.com/electric-vehicle-battery-recycling-market-11862, dostęp: 18.08.2022.
4. Electric Vehicle Outlook [2022], BloombergNEF.
5. Europejski Zielony Ład [2019], Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2019) 640, Bruksela.
6. Global EV Outlook [2022], IEA, Paris.
7. Global Infrastructure Trends – PwC, https://www.pwc.com/gx/en/industries/capital-projectsinfrastructure/publications/infrastructure-trends.html, dostęp:11.08.2022.
8. Global Supply Chains of EV Batteries [2022], IEA.
9. „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej [2021], Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2021) 550, Bruksela.
10. Greenhouse Gas Emissions from Transport in Europe, https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport, dostęp: 09.08.2022.
11. Helmers E., Dietz J., Weiss M. [2020], Sensitivity Analysis in the Life-Cycle Assessment of Electric
vs. Combustion Engine Cars under Approximate Real-World Conditions, „Sustainability”, no. 12.
12. Lebedeva N., Di Persio F., Boon-Brett L. [2017], Lithium Ion Battery Value Chain and Related Opportunities for Europe, JRC Science Hub, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
13. Motowidlak U., Witkowski Ł., Wiśniewski J. [2018], Pojazdy elektryczne jako element sieci elektroenergetycznych. Raport, PSPA, Warszawa.
14. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 [2015], Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r., A/RES/70/1.
15. Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości [2020], Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2020) 789, Bruksela.
16. Sustainability Report [2021], Nissan Motor Corporation.
17. The Paris Agreement [2015], Paris, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement, dostęp: 12.08.2022.
18. UE–Chiny – perspektywa strategiczna [2019], Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, JOIN (2019) 5, Strasburg.
19. United Nations Conference on Climate Change COP 21 [2015], November 30 to December 11, Paris 2015.
20. Wniosek w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [2021], COM (2021) 559, Bruksela.
21. World Bank, Transport: Overview, https://www.worldbank.org/en/topic/transport/overview#1, dostęp: 7.08.2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

Motowidlak, U., & Górniak, J. (2023). Czynniki krytyczne rozwoju elektromobilności z perspektywy zrównoważonych i rezylientnych systemów mobilności. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 135–149. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.7

Numer

Dział

Dział główny