Czynniki krytyczne rozwoju elektromobilności z perspektywy zrównoważonych i rezylientnych systemów mobilności

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Urszula Motowidlak
Joanna Górniak

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja czynników krytycznych warunkujących rozwój ekosystemu elektromobilności w kontekście zrównoważonych, innowacyjnych i rezylientnych systemów mobilności. Artykuł poświęcono badaniu relacji zachodzących między rozwojem systemu elektromobilności a możliwościami kreowania zrównoważonego i odpornego na zakłócenia łańcucha wartości tego systemu. W artykule dokonano przeglądu zasadniczych strategii rozwoju mobilności, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu „Fit for 55”. Ukazano aktualny stan rozwoju rynku pojazdów elektrycznych (EV), który implikuje szereg wyzwań w kontekście kreowania zrównoważonej i rezylientnej mobilności.
Przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki badań pilotażowych potwierdziły znaczenie czynników krytycznych. Zdaniem respondentów podjęcie aktywnych działań w zakresie zwiększenia poziomu zrównoważenia i rezylientności systemu należy w pierwszej kolejności skoncentrować na dalszym rozwoju infrastruktury ładowania oraz kreowaniu łańcucha wartości baterii do pojazdów EV, czyli engineering resilience.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Motowidlak, U., & Górniak, J. (2023). Czynniki krytyczne rozwoju elektromobilności z perspektywy zrównoważonych i rezylientnych systemów mobilności. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 135-149. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.7
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Drożdż W., Kuczkowski R. [2018], Wpływ rozwoju pojazdów elektrycznych na warunki pracy sieci Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, w: Elektromobilność w rozwoju miast, red. W. Drożdż, Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Dz.U. UE L 307/20.
3. Electric Vehicle Battery Recycling Market Report 2022–2030 [2022], https://www.marketdatacentre.com/electric-vehicle-battery-recycling-market-11862, dostęp: 18.08.2022.
4. Electric Vehicle Outlook [2022], BloombergNEF.
5. Europejski Zielony Ład [2019], Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2019) 640, Bruksela.
6. Global EV Outlook [2022], IEA, Paris.
7. Global Infrastructure Trends – PwC, https://www.pwc.com/gx/en/industries/capital-projectsinfrastructure/publications/infrastructure-trends.html, dostęp:11.08.2022.
8. Global Supply Chains of EV Batteries [2022], IEA.
9. „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej [2021], Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2021) 550, Bruksela.
10. Greenhouse Gas Emissions from Transport in Europe, https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport, dostęp: 09.08.2022.
11. Helmers E., Dietz J., Weiss M. [2020], Sensitivity Analysis in the Life-Cycle Assessment of Electric
vs. Combustion Engine Cars under Approximate Real-World Conditions, „Sustainability”, no. 12.
12. Lebedeva N., Di Persio F., Boon-Brett L. [2017], Lithium Ion Battery Value Chain and Related Opportunities for Europe, JRC Science Hub, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
13. Motowidlak U., Witkowski Ł., Wiśniewski J. [2018], Pojazdy elektryczne jako element sieci elektroenergetycznych. Raport, PSPA, Warszawa.
14. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 [2015], Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 września 2015 r., A/RES/70/1.
15. Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości [2020], Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2020) 789, Bruksela.
16. Sustainability Report [2021], Nissan Motor Corporation.
17. The Paris Agreement [2015], Paris, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement, dostęp: 12.08.2022.
18. UE–Chiny – perspektywa strategiczna [2019], Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, JOIN (2019) 5, Strasburg.
19. United Nations Conference on Climate Change COP 21 [2015], November 30 to December 11, Paris 2015.
20. Wniosek w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [2021], COM (2021) 559, Bruksela.
21. World Bank, Transport: Overview, https://www.worldbank.org/en/topic/transport/overview#1, dostęp: 7.08.2022.