Dywersyfikacja jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku maszyn dla rolnictwa i leśnictwa1

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.10

Słowa kluczowe:

strategia rozwoju, dywersyfikacja, rynek maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie możliwości rozwoju wynikających z dywersyfikacji oraz przykładów przedsiębiorstw wykorzystujących tę ścieżkę rozwoju. W artykule, na podstawie literatury z zakresu nauk o zarządzaniu, najpierw zdefiniowano dywersyfikację, a potem zaprezentowano przegląd ważniejszych badań dotyczących strategii dywersyfikacji. Następnie scharakteryzowano rynek maszyn dla rolnictwa i leśnictwa w Polsce. Na tym tle szczegółowo przedstawiono wyniki badań własnych (ang. case study) przeprowadzonych w trzech polskich firmach zlokalizowanych w województwie podlaskim.
Badane przedsiębiorstwa to: Pronar Sp. z o.o. (Narew), METAL-FACH Sp. z o.o. (Sokółka) oraz Sa- MASZ Sp. z o.o. (Białystok, Zabłudów). Wyniki badań potwierdzają, że firmy są zainteresowane wdrażaniem strategii dywersyfikacji. W koncepcjach rozwoju przedsiębiorstwa wykorzystują różne rodzaje dywersyfikacji. Najbardziej widoczna jest jednak dywersyfikacja produktowa, która prowadzi do rozszerzenia asortymentu oraz rozbudowy sieci dystrybucji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Ansoff H. I., Strategies for Diversification, „Harvard Business Review” 1957, vol. 35, no. 5.
2. Ansoff H. I., Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Comp., New York 1965.
3. Bohdanowicz L., Jeżak J., Matyjas Z., Strategie rozwoju polskich spółek publicznych a ich wyniki finansowe – dylematy metodyczne w ramach przeprowadzonych badań, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2010, ZN nr 99.
4. Bowen H. P., Wiersema M. F., Foreign-based Competition and Corporate Diversification Strategy, „Strategic Management Journal” 2005, vol. 26.
5. Chandler A. D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1962.
6. Douma S., Success and Failure in New Ventures, „Long Range Planning” 1991, vol. 24, no. 2.
7. Ganco M., Agarwal R., Performance Differentials Between Diversifying Entrants and Entrepreneurial Start-ups: A Complexity Approach, „Academy of Management Review” 2009, vol. 34, no. 2.
8. Gierszewska G., Strategie restrukturyzacji dużych polskich przedsiębiorstw, „Raport o Zarządzaniu”, Warszawa 1999.
9. Gomez-Mejia L. R., Makri M., Kintana M. L., Diversification Decisions in Family-controlled Firms, „Journal of Management Studies” 2010, vol. 47.
10. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
11. Grant R. M., Jammine A. P., Thomas H., Diversity, Diversification and Profitability among British Manufacturing Companies, 1972–84, „Academy of Management Journal” 1988, vol. 31, no. 4.
12. Janiuk I., Jarosiński M., Strategia dywersyfikacji branżowej jako sposób poszerzenia granic przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2014, ZN nr 135.
13. Jarosiński M., Dywersyfikacja branżowa przedsiębiorstw handlu zagranicznego w Polsce w okresie transformacji, „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 3 (109).
14. Jarosiński M., Dywersyfikacja produktowa i branżowa, w: Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, red. M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
15. Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
16. Kim S. K., Arthurs J. D., Sahaym A., Cullen J. B., Search Behavior of the Diversified Firm: The Impact of fit on Innovation, „Strategic Management Journal” 2013, vol. 34.
17. Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów, „Rzeczpospolita” 2016, 24.11.
18. Materiały źródłowe GUS, Produkcja wyrobów przemysłowych w 2015.
19. Matyjas Z., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw – przegląd badań światowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 420.
20. Mintzberg H., Quinn J. B., The Strategy Process – Concepts and Contexts, Prentice-Hall Inc., Toronto 1992.
21. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford 1959.
22. Rajzer M., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001.
23. Romanowska M., Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, PWE, Warszawa 2011.
24. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. III, PWE, Warszawa 2017.
25. Rumelt R. P., Strategy, Structure, and Economic Performance, Harvard University, Boston 1974.
26. Rumelt R. P., Diversification Strategy and Profitability, „Strategic Management Journal” 1982, vol. 3, no. 4.
27. Wrigley L., Divisional Autonomy and Diversification, Harvard University, Boston 1970.
28. Wywiad z Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu Mariuszem Maziarzem (METAL-FACH Sp. z o.o.), przeprowadzony w dniu 30.04.2018.
29. Wywiad z Kierownikiem Centrum Badawczo-Rozwojowego Grzegorzem Sawczukiem (Pronar Sp. z o.o.), przeprowadzony w dniu 14.12.2017.
30. Wywiad z Kierownikiem Działu Jakości Elizą Maksimowską (SaMASZ Sp. z o.o.), przeprowadzony w dniu 1.12.2017.
Źródła internetowe
1. www.metalfach.com.pl
2. www.pronar.pl
3. www.samasz.pl

Pobrania

Opublikowane

2019-08-02

Jak cytować

Janiuk, I. (2019). Dywersyfikacja jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku maszyn dla rolnictwa i leśnictwa1. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (168), 161–177. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.10

Numer

Dział

Dział główny