Strategia przedsiębiorstwa w sektorze kreatywnym na przykładzie Helios S. A.

Autor

  • Anna Wróblewska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.162.8

Słowa kluczowe:

branża kreatywna, przedsiębiorstwo kreatywne, sektor kreatywny, kinematografia, kino, multipleks, strategia, konkurencja, dystrybucja, zarządzanie strategiczne

Abstrakt

Artykuł ma na celu pokazanie wyzwań, jakie stawia przed przedsiębiorstwami konkurowanie w sektorze kreatywnym i analiza na przykładzie sieci kin Helios sposobu, w jaki przedsiębiorstwo radzi sobie z tym wyzwaniami. Analiza przypadku sieci kin Helios (Grupa Agora S. A.) pokazuje proces kreatywnego dostosowania się przedsiębiorstwa do wyzwań, jakie stawia przed nim konkurowanie w sektorze kreatywnym. Autorka wyróżnia trzy okresy w historii spółki, wyznaczane odmiennymi rodzajami przyjętej przez kierownictwo strategii i różnymi determinantami rozwoju. Strategia firmy Helios w sektorze dystrybucji filmów jest przykładem kreatywnej strategii rozwoju i konkurencji polegającej na wyprzedzającym dostosowaniu zakresu działania i sposobu konkurowania do zmieniającego się otoczenia, przy zachowaniu tempa rozwoju adekwatnego do posiadanych zasobów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte
1. Adamczak M., Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2010.
2. Dane Box Office.pl dla Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
3. Dziurski P., Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 420.
4. Gębicka E., Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
5. Gębicka E., Sieć kin i rozpowszechnianie filmów, w: Film. Kinematografia. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. E. Zajiček, Instytut Kultury, Komitet Kinematografii, Warszawa 1994.
6. Informacja prasowa Agora S. A., 7 stycznia 2018 r.
7. Kasprzak R., Przemysły kreatywne w Polsce, Kamon Consulting, Warszawa 2013.
8. Krzysztofek K., Przemysły kultury a globalizacja – wnioski dla Polski, w: Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, red. J. Szomburg, Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową/CAK, Gdańsk 2002.
9. Młyńska P., Determinanty efektywności alokacji zasobów przez przedsiębiorstwa kreatywne, „Studia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 39, t. 3.
10. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
11. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. III, PWE, Warszawa 2017.
12. Rutkiewicz P., Kina w Łodzi w latach 1992–2012. Od centralizacji do specyfikacji rynkowej, w: Kultura filmowa współczesnej Łodzi, red. E. Ciszewska, K. Klejsa, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, Łódź 2015.
13. Squire J. E., Movie Business Book, A Fireside Book, New York–London–Toronto–Sydney 2004.
14. Stachowiak K., Klastry filmowe jako nowy sposób organizacji produkcji audiowizualnej, „Panoptikum” 2016, nr 16.
15. Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.
16. UNCTAD, Creative Economy Report 2008, United Nations 2008.
Artykuły prasowe
1. Wróblewska A., Zagospodarować lukę, „Magazyn Filmowy SFP” 2013, nr 25, https://www.sfp.org.pl/baza_wiedzy,291,17755,2,1, Zagospodarowac-luke-wywiad-z-prezesem-Helios-S-A.html (15.03.2018).
Materiały internetowe
1. Agora: dzięki 500+ rynek wydatków reklamowych będzie rósł, najbardziej internet i kino. Prasa nadal w dół, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/agora-dzieki-500‑rynek-wydatkow-reklamowych-bedzie-rosl-najbardziej-internet-i-kino-prasa-nadal-w-dol (22.03.2018).
2. Torchała A., Jak Helios Agorę ratował, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-Helios-Agore-ratowal-Wykres-dnia-7515681.html (15.03.2018).
3. Wyniki Agory. Spółka chce powiększyć sieć kin Helios, https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/wyniki-agory-spolka-chce-powiekszyc-siec-kin,240,0,2081008.html (15.03.2018).
4. Wróblewska A., Helios. Szukanie białych plam, 15.06.2017, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,25530,2,1, Helios-Szukanie-bialych-plam.html (15.03.2018).

Pobrania

Opublikowane

2019-08-07

Jak cytować

Wróblewska, A. (2019). Strategia przedsiębiorstwa w sektorze kreatywnym na przykładzie Helios S. A. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (162), 105–114. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.162.8

Numer

Dział

Dział główny