Od Rady Naukowej
W 170. numerze Zeszytów Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” zawarte są artykuły dotyczące aktualnych problemów, z którymi boryka się gospodarka zarówno polska, jak i światowa. W numerze można odnaleźć aspekty empiryczne oraz rozważania teoretyczne dotyczące m.in. takich problemów, jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki, a także przyczyni się do praktycznego wsparcia ewentualnych dylematów funkcjonowania gospodarki.
Pierwszy artykuł, autorstwa Marii Aluchny, Iryny Kytsyuk i Marii Roszkowskiej-Menkes, ma na celu identyfikację dynamiki rozwoju raportowania pozafinansowego na świecie i w Polsce, wraz ze wskazaniem obowiązujących standardów.
Albert Tomaszewski w swoim artykule dokonał m.in. krytycznej oceny potencjału lean startup jako sposobu na realizację twórczych strategii. W wyniku analizy ustalono, że lean startup stanowi propozycję zbioru wartościowych praktyk, które mogą być z powodzeniem stosowane przez przedsiębiorstwa realizujące założenia twórczej strategii.
Podstawowym celem artykułu napisanego przez Macieja Małysza i Czesława Martysza jest przedstawienie najważniejszych powodów, dla których spółki z branży IT coraz częściej decydują na wykorzystanie modelu SaaS w swojej działalności. Autorzy zaprezentowali także specyficzne metryki dla modelu biznesowego SaaS, będące cennym uzupełnieniem tradycyjnej analizy sprawozdania finansowego spółek działających w tym modelu.
Sebastian Bajon w swoim artykule przedstawia narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw oparte na zapisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz pokazuje, jak często była ona wykorzystywana na przestrzeni dwóch lat od wejścia do obrotu prawnego.

Problematykę rozwoju centrów logistycznych na Litwie zaprezentowała w kolejnym opracowaniu Regina Demianiuk.
Celem artykułu Aleksandry Gus-Puszczewicz jest ukazanie walorów turystycznych pomorskich śródlądowych szlaków wodnych oraz ocena ich zagospodarowania na potrzeby turystyki wodnej.
Mirosław Antonowicz w swoim tekście analizuje dotychczasowe uwarunkowania kształtujące rynek przewozów intermodalnych oraz definiuje obszary, w których niezbędne jest wdrożenie zmian i innowacji, umożliwiających zrównoważony rozwój rynku intermodalnego w Polsce.
Przedstawienie wpływu aktywności UOKiK na kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem transportu pasażerskiego to temat przedostatniego artykułu, autorstwa Małgorzaty Jarockiej i Beaty Majeckiej.
W ostatnim artykule Sławomira Hajduk podjęła próbę identyfikacji inicjatyw samorządów miejskich, wykorzystujących narzędzia wspierające partycypację społeczną oparte na systemach informacji geograficznej, oraz oceny możliwości ich stosowania w zarządzaniu przestrzennym.
Pozostajemy w przekonaniu, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-08-02