Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article presents the nature of employee loyalty, focusing on its affective and behavioral aspects. Symptoms of loyalty are pointed out, with the reservation that the manifestation of the lack of loyalty that affects the employer the most is voluntary employee departures. In order to prevent them, steps are taken to recognize employee expectations. Several tools are used for this purpose, however, the research based on employee opinion survey is particularly effective.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bukowska , U. (2013). Employee Opinion Survey on Shaping Employee Loyalty. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 27(1), 25-37. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6292

Referencje

  1. Bloemer J., Odekerken-Schröder G., The role of employee relationship proneness in creating employee loyalty, “International Journal of Bank Marketing” 2006, 24, 4.
  2. Coughlan R., Employee Loyalty as Adherence to Shared Moral Values, “Journal of Managerial Issues” 2005, 17, 1.
  3. Eskildsen J. K., Nüssler M. L., The managerial drivers of employee satisfaction and loyalty, “Total Quality Management & Business Excellence” 2000, 11, 4–6.
  4. Hellriegel D., Jackson S. E., Slocum J. W., Management. A Competency-Based Approach, Thomson, South-Western, Singapore 2005.
  5. Kwiatek P., Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
  6. Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.
  7. Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
  8. Logan G. M., Loyalty and the Sense of Purpose, “California Management Review” 1984, 27.
  9. Radosławska J., Sondaż opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, No. 3–4.
  10. Robbins S., Organizational behavior, Prentice Hall, Inc., Upper Sadle River, 2001.
  11. Robinson S.L, Rousseau D. M., Violating the psychological contract: not the exception but the norm, “Journal of Organizational Behavior” 1994, 15, 3.
  12. Taylor S., Płynność zatrudnienia. Jak zatrzymać pracowników w firmie, Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  13. Tokarski S., Psychologia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
  14. Uniwersalny słownik języka polskiego, Ed. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  15. Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  16. Wojciszke B., Postawy i ich zmiana, in: Psychologia t.3, Ed. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
  17. www.raportyspoleczne.pl, accessed 27 January–7 February 2012; 7 October 2012.