Opublikowane: kwi 24, 2019

Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo

11-20 Urszula Bukowska
Pełny tekst
30

Wpływ technologii na rozwój pracownika i proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

21-32 Małgorzata Nowastowska,Ewa Stroińska
Pełny tekst
55

Rola specjalisty HR z perspektywy audytu jakości

33-43 Agata Pietroń-Pyszczek
Pełny tekst
32

Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych w cyfrowym środowisku pracy – przegląd rozwiązań technologicznych wspierających integrację

45-54 Michał T. Tomczak
Pełny tekst
48

O roli systemu zarządzania zasobami ludzkimi

55-66 Hubert Witczak
Pełny tekst
40

Diagnoza oczekiwań zawodowych maturzystów – implikacje dla współczesnej funkcji personalnej

69-82 Tomasz Kawka
Pełny tekst
21

Branża IT – wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim

83-95 Beata Krawczyk-Bryłka
Pełny tekst
70

Postrzeganie przez osoby starsze wybranych instrumentów wspierania aktywności zawodowej – wyniki badań

97-108 Małgorzata Król
Pełny tekst
33

Ocena efektywności szkoleń prowadzonych metodami tradycyjnymi i w formule edutainment

109-119 Beata Radzka ,Jolanta Szaban ,Renata Trochimiuk
Pełny tekst
26

Wpływ praktyk przeglądu efektywności pracy na wymogi ciągłego doskonalenia kaizen w działach usługowych

121-133 Wojciech Ulrych
Pełny tekst
26

Kompetencje absolwentów w oczach przyszłych pracodawców na przykładzie absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

135-146 Joanna Żukowska,Andżelika Kuźnar
Pełny tekst
26

Inwestycja deweloperska jako przykład zarządzania kapitałem ludzkim w systemie projektowym

149-160 Grzegorz Kawecki
Pełny tekst
24

Modele biznesowe organizacji innowacyjnych typu start-up

161-173 Patrycja Marzec
Pełny tekst
48

Digitalizacja funkcji personalnej w świetle aktualnych badań na przykładzie grup kapitałowych w krajach niemieckojęzycznych

175-184 Tomasz Stachurski
Pełny tekst
19

Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą

185-196 Małgorzata Wesołowska
Pełny tekst
33