Opublikowane: kwietnia 24, 2019

Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo

Urszula Bukowska (1)
(1) Katedra Zarządzania Zasobami Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
11-20
54

Wpływ technologii na rozwój pracownika i proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Małgorzata Nowastowska (1), Ewa Stroińska (2)
(1) Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ,
(2) Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
21-32
169

Rola specjalisty HR z perspektywy audytu jakości

Agata Pietroń-Pyszczek (1)
(1) Katedra Pracy i Kapitału, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
33-43
58

Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych w cyfrowym środowisku pracy – przegląd rozwiązań technologicznych wspierających integrację

Michał T. Tomczak (1)
(1) Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
45-54
101

O roli systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Hubert Witczak (1)
(1) Wydział Zarządzania i Administracji, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
55-66
63

Diagnoza oczekiwań zawodowych maturzystów – implikacje dla współczesnej funkcji personalnej

Tomasz Kawka (1)
(1) Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
69-82
31

Branża IT – wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim

Beata Krawczyk-Bryłka (1)
(1) Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
83-95
155

Postrzeganie przez osoby starsze wybranych instrumentów wspierania aktywności zawodowej – wyniki badań

Małgorzata Król (1)
(1) Katedra Zarządzania Organizacjami, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
97-108
40

Ocena efektywności szkoleń prowadzonych metodami tradycyjnymi i w formule edutainment

Beata Radzka (1), Jolanta Szaban (2), Renata Trochimiuk (3)
(1) Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego ,
(2) Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego ,
(3) Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
109-119
32

Wpływ praktyk przeglądu efektywności pracy na wymogi ciągłego doskonalenia kaizen w działach usługowych

Wojciech Ulrych (1)
(1) Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
121-133
28

Kompetencje absolwentów w oczach przyszłych pracodawców na przykładzie absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Joanna Żukowska (1), Andżelika Kuźnar (2)
(1) Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,
(2) Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
135-146
33

Inwestycja deweloperska jako przykład zarządzania kapitałem ludzkim w systemie projektowym

Grzegorz Kawecki (1)
(1) Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
149-160
38

Modele biznesowe organizacji innowacyjnych typu start-up

Patrycja Marzec (1)
(1) Zakład Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
161-173
118

Digitalizacja funkcji personalnej w świetle aktualnych badań na przykładzie grup kapitałowych w krajach niemieckojęzycznych

Tomasz Stachurski (1)
(1) Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
175-184
28

Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą

Małgorzata Wesołowska (1)
(1) Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
185-196
45