Opublikowane: grudnia 1, 2013

Prokobiecość w kształtowaniu wizerunku pracodawcy

Urszula Bukowska (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
71-83
31

Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy

Anna Dolot (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
85-98
102

Budowanie wizerunku pracodawcy a sprawność zarządzania zasobami ludzkimi

Katarzyna Gadomska‑Lila (1)
(1) Uniwersytet Szczeciński
57-67
63

Marka pracodawcy a marka zatrudnienia – dyskusja pojęć

Anna Jędrzejczyk (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
131-140
40

Procedury personalne kształtujące wizerunek pracodawcy

Jacek Kopeć (1)
(1) Katedra Zarządzania Zasobami Pracy, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
41-53
90

Stereotypowe postrzeganie wizerunku organizacji jako pracodawcy

Anna Rogozińska‑Pawełczyk (1)
(1) Uniwersytet Łódzki
99-113
41

Rola zachowań obywatelskich w kreowaniu wewnętrznego wizerunku pracodawcy

Dariusz Turek (1)
(1)
25-39
38

Budowanie wizerunku pracodawcy – studium przypadku Skanska S.A.

Sylwia Wiśniewska (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
115-127
92

Wizerunek a reputacja przedsiębiorstwa. Istota, znaczenie, wzajemne relacje

Halina Wojnarowska (1)
(1) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
11-23
189