Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie stopnia powszechności, sposobów wyrażania oraz skutków zaangażowania społecznego pracowników. Pracownicy angażować się mogą nie tylko w pracę, ale też w funkcjonowanie organizacji. Wskazuje się też na zaangażowanie społeczne, które w przedsiębiorstwie wdrażającym ideę CSR jest przejawem zaangażowania organizacyjnego. Najczęściej wyrażane jest ono za pomocą wolontariatu pracowniczego. Wolontariat ten może przybierać różne formy i rodzaje. Korzyści wynikające z zaangażowania społecznego mają wymiar jednostkowy, organizacyjny oraz społeczny. Zaangażowanie to może być jednak negatywnie postrzegane, np. z powodu ewentualności zaburzenia równowagi praca–życie.

Słowa kluczowe

zaangażowanie wolontariat pracowniczy zaangażowanie społeczne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bukowska , U. . (2016). Zaangażowanie społeczne pracowników. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 39(1), 41–54. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7504

Referencje

  1. Anitha, J. (2014). Determinants of Employee Engagement and Their Impact on EmployeePerformance. International Journal of Productivity and Performance Management,63(3), 308–323.
  Google Scholar

  1. Anitha, J. (2014). Determinants of Employee Engagement and Their Impact on EmployeePerformance. International Journal of Productivity and Performance Management,63(3), 308–323.
  Google Scholar

  2. Chirkowska‑Smolak, T. (2012). Psychologiczny model zaangażowania w pracę. Poznań:Wydawnictwo Naukowe UAM.
  Google Scholar

  2. Chirkowska‑Smolak, T. (2012). Psychologiczny model zaangażowania w pracę. Poznań:Wydawnictwo Naukowe UAM.
  Google Scholar

  3. Engagement Levels in Global Decline: Organizations Loosing a Competitive Advantege.A 2011/ 2012 Kenexa® High Performance Institute Worktrends™ Report. Pobrano 20 lipca 2015 z: www.hreonline.comForum Odpowiedzialnego Biznesu. Firma=Zaangażowanie, Zeszyt 3. Pobrano 12października 2015 z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla‑encyklopedii/spoleczna‑odpowiedzialnosc‑biznesu‑csr
  Google Scholar

  3. Engagement Levels in Global Decline: Organizations Loosing a Competitive Advantege.A 2011/ 2012 Kenexa® High Performance Institute Worktrends™ Report. Pobrano 20 lipca 2015 z: www.hreonline.comForum Odpowiedzialnego Biznesu. Firma=Zaangażowanie, Zeszyt 3. Pobrano 12października 2015 z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla‑encyklopedii/spoleczna‑odpowiedzialnosc‑biznesu‑csr
  Google Scholar

  4. Ferreira, P., Real de Oliveira, E. (2014). Does Corporate Social Responsibility Impacton Employee Engagement?. Journal of Workplace Learning, 26(3/4), 232–248.
  Google Scholar

  4. Ferreira, P., Real de Oliveira, E. (2014). Does Corporate Social Responsibility Impacton Employee Engagement?. Journal of Workplace Learning, 26(3/4), 232–248.
  Google Scholar

  5. Handy, Ch. (1998). Wiek przezwyciężonego rozumu. Warszawa: Business Press.
  Google Scholar

  5. Handy, Ch. (1998). Wiek przezwyciężonego rozumu. Warszawa: Business Press.
  Google Scholar

  6. Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników: sposoby oceny i motywowania.Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  Google Scholar

  6. Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników: sposoby oceny i motywowania.Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  Google Scholar

  7. Kahn, W.A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement andDisengagementatWork. Academy of Management Journal, 33(4), 692–724.
  Google Scholar

  7. Kahn, W.A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement andDisengagementatWork. Academy of Management Journal, 33(4), 692–724.
  Google Scholar

  8. Lorecka, K., Murawski, J., Kosycarz, M. (2011). Wolontariat pracowniczy jako innowacyjnyinstrument polityki motywacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzieMicrosoft Sp. z o.o. W: Z. Pisz, M. Rojek‑Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialnośćorganizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, Prace NaukoweUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 220, 209–224. Wrocław: WydawnictwoUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Google Scholar

  8. Lorecka, K., Murawski, J., Kosycarz, M. (2011). Wolontariat pracowniczy jako innowacyjnyinstrument polityki motywacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzieMicrosoft Sp. z o.o. W: Z. Pisz, M. Rojek‑Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialnośćorganizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, Prace NaukoweUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 220, 209–224. Wrocław: WydawnictwoUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Google Scholar

  9. Maslach, Ch., Leiter, M.P. (2008). Early Predictors of Job Burnout and Engagement.Journal of Applied Psychology, 93(3), 498–512.
  9. Maslach, Ch., Leiter, M.P. (2008). Early Predictors of Job Burnout and Engagement.Journal of Applied Psychology, 93(3), 498–512.
  10. Mirvis, P. (2012). Employee Engagement and CSR: Transactional, Relational, andDevelopmental Approaches. California Management Review, 54(4), 93–117.
  10. Mirvis, P. (2012). Employee Engagement and CSR: Transactional, Relational, andDevelopmental Approaches. California Management Review, 54(4), 93–117.
  11. Muthuri, J.N., Matten, D., Moon, J. (2009). Employee Volunteering and Social Capital:Contributions to Corporate Social Responsibility. British Journal of Management, 20,75–89.
  11. Muthuri, J.N., Matten, D., Moon, J. (2009). Employee Volunteering and Social Capital:Contributions to Corporate Social Responsibility. British Journal of Management, 20,75–89.
  12. Saks, A.M. (2006). Antecedents and Consequences of Employee Engagement. Journalof Managerial Psychology, 21(7), 600–619.
  12. Saks, A.M. (2006). Antecedents and Consequences of Employee Engagement. Journalof Managerial Psychology, 21(7), 600–619.
  13. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., Salanova, M. (2006). The Measurement of WorkEngagement with a Short Questionnaire. Educational and Psychological Measurement,66(4), 701–716.
  13. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., Salanova, M. (2006). The Measurement of WorkEngagement with a Short Questionnaire. Educational and Psychological Measurement,66(4), 701–716.
  14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,Dz. U. 2014.1118.www.employeevolunteering.co.ukwww.employment‑studies.co.ukwww.enea.plwww.grupakety.comwww.ingbank.plwww.lidl.plwww.orange.plwww.orlen.plwww.pl.capgemini.com
  14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,Dz. U. 2014.1118.www.employeevolunteering.co.ukwww.employment‑studies.co.ukwww.enea.plwww.grupakety.comww