Synergia w firmie rodzinnej, czyli dlaczego 2 + 2 = 4 a nie 5

Main Article Content

Piotr Barczak

Abstrakt

Pojęcie synergii opisywane jest w wielu naukach. Określenie to niekoniecznie oznacza zwiększone efekty działań wspólnych. Synergia charakteryzuje proces samoorganizacji w ramach ograniczonych zasobów. Jej występowanie determinowane jest przez granicę chaosu, a działania innowacyjne pozwalają ją przekroczyć. Małe firmy rodzinne podlegają prawom fizyki i termodynamiki. Autor w przeprowadzonym eksperymencie stawia hipotezę, że jednym z ograniczonych zasobów chronionym przez przedsiębiorców, może być ich wspólna energia życiowa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barczak, P. (2019). Synergia w firmie rodzinnej, czyli dlaczego 2 + 2 = 4 a nie 5. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 52(3), 79–88. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4792
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bałł G., Wilsz J. (2015), Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości w kontekście racjonalistyczno-humanistycznej metodologii nauk o człowieku, “Psychological Journal”, Vol. 21(2), p. 151-162.

Barczak P. (2018), Mała firma niszowa-próba zdefiniowania, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2, kwiecień-czerwiec, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 24.

Bertalanffy L. (1950), The Theory of Open Systems in Physics and Biology, “Science”, Vol. 111, Issue 2872.

Corning P. (1998), The Synergism Hypothesis: On The Concept Of Synergy And It’s Role In The Evolution Of Complex System, “Journal of Social and Evolutionary Systems”, Vol. 21(2).

Fuller R.B., Applewhite E.J. (1975), Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking, Macmillan Publishing, p. 59.

Gasiul H. (2007), Teorie emocji i motywacji, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu K.S. Wyszyńskiego, s. 290.

Griffin R.W. (2006), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, PWN, s. 56.

Haken H. (1983), Advanced Synergetics. Istability Hierarchies of Self Organizing Systems and Devices, Springer-Verlag, p. 2-8.

Haken H. (1996), Principles of Brain Functioning, A Synergetic Approach to Brain Activity, Behavior and Cognition, Springer-Verlag.

Jędrusiak M. (2017), Eksperymentalne i modelowe badanie dynamicznych niestabilności w reakcjach chemicznych z udziałem nadtlenku wodoru, praca doktorska, UW, Warszawa.

Krawczyk S. (2011), Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1, Warszawa, Difin, s. 35.

Latash M.L. (2008), Synergy, Oxford University Press, p. 13-15.

Leland H.E. (2007), Financial Synergies and the Optimal Scope of the Firm: Implications for Mergers, Spinoffs, and Structured Finance, “The Journal of Finance”, Vol. LXII, No. 2.

Leszczewska K., Sobiecki R. (2011), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec sytuacji kryzysowych, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, s. 293-314.

Mesjasz C., Szarucki M. (2017), Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 5, No. 9.

Ringelmann M. (1913), Recherches sur les moteurs animés: Travail de l’ homme, Institut National Agronomique, Paris.

Skowrońska A., Tarnawa A. (2018), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, grupa PFR, Warszawa.

Turvey M.T., Carello C. (1996), Dynamics of Berstein’s Level of Synergies, Latash M.L., Turvey M.T. (ed.), New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, p. 9-12, 339-376.

Vijay M., Wind Y. (1988), Business synergy Does Not Always Pay Off, “Long Range Planning”, Vol. 21, No. 1, p. 59-65.

Williams K, Harkins S., Latane B. (1981), Identifiability as a Deterrent to Social Loafing: Two Cheering Experiments, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 40, No. 2, p. 303-311.

Zieleniewski J. (1982), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa, s. 313.