Synergia w firmie rodzinnej, czyli dlaczego 2 + 2 = 4 a nie 5

Main Article Content

Piotr Barczak

Abstrakt

Pojęcie synergii opisywane jest w wielu naukach. Określenie to niekoniecznie oznacza zwiększone efekty działań wspólnych. Synergia charakteryzuje proces samoorganizacji w ramach ograniczonych zasobów. Jej występowanie determinowane jest przez granicę chaosu, a działania innowacyjne pozwalają ją przekroczyć. Małe firmy rodzinne podlegają prawom fizyki i termodynamiki. Autor w przeprowadzonym eksperymencie stawia hipotezę, że jednym z ograniczonych zasobów chronionym przez przedsiębiorców, może być ich wspólna energia życiowa.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Barczak, P. (2019). Synergia w firmie rodzinnej, czyli dlaczego 2 + 2 = 4 a nie 5. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 52(3), 79-88. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4792
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bałł G., Wilsz J. (2015), Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości w kontekście racjonalistyczno-humanistycznej metodologii nauk o człowieku, “Psychological Journal”, Vol. 21(2), p. 151-162.
2. Barczak P. (2018), Mała firma niszowa-próba zdefiniowania, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2, kwiecień-czerwiec, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 24.
3. Bertalanffy L. (1950), The Theory of Open Systems in Physics and Biology, “Science”, Vol. 111, Issue 2872.
4. Corning P. (1998), The Synergism Hypothesis: On The Concept Of Synergy And It’s Role In The Evolution Of Complex System, “Journal of Social and Evolutionary Systems”, Vol. 21(2).
5. Fuller R.B., Applewhite E.J. (1975), Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking, Macmillan Publishing, p. 59.
6. Gasiul H. (2007), Teorie emocji i motywacji, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu K.S. Wyszyńskiego, s. 290.
7. Griffin R.W. (2006), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, PWN, s. 56.
8. Haken H. (1983), Advanced Synergetics. Istability Hierarchies of Self Organizing Systems and Devices, Springer-Verlag, p. 2-8.
9. Haken H. (1996), Principles of Brain Functioning, A Synergetic Approach to Brain Activity, Behavior and Cognition, Springer-Verlag.
10. Jędrusiak M. (2017), Eksperymentalne i modelowe badanie dynamicznych niestabilności w reakcjach chemicznych z udziałem nadtlenku wodoru, praca doktorska, UW, Warszawa.
11. Krawczyk S. (2011), Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1, Warszawa, Difin, s. 35.
12. Latash M.L. (2008), Synergy, Oxford University Press, p. 13-15.
13. Leland H.E. (2007), Financial Synergies and the Optimal Scope of the Firm: Implications for Mergers, Spinoffs, and Structured Finance, “The Journal of Finance”, Vol. LXII, No. 2.
14. Leszczewska K., Sobiecki R. (2011), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec sytuacji kryzysowych, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, s. 293-314.
15. Mesjasz C., Szarucki M. (2017), Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 5, No. 9.
16. Ringelmann M. (1913), Recherches sur les moteurs animés: Travail de l’ homme, Institut National Agronomique, Paris.
17. Skowrońska A., Tarnawa A. (2018), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, grupa PFR, Warszawa.
18. Turvey M.T., Carello C. (1996), Dynamics of Berstein’s Level of Synergies, Latash M.L., Turvey M.T. (ed.), New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, p. 9-12, 339-376.
19. Vijay M., Wind Y. (1988), Business synergy Does Not Always Pay Off, “Long Range Planning”, Vol. 21, No. 1, p. 59-65.
20. Williams K, Harkins S., Latane B. (1981), Identifiability as a Deterrent to Social Loafing: Two Cheering Experiments, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 40, No. 2, p. 303-311.
21. Zieleniewski J. (1982), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa, s. 313.