Odmienność postrzegania wartości dodanej dla firm i wartości dla klienta w łańcuchu dostaw

Main Article Content

Piotr Barczak

Abstrakt

Popyt tworzy łańcuchy dostaw. Dostosowują się one do zachowań konsumentów, a emocje są ważnym elementem gry rynkowej. Lojalność i satysfakcja w istotny sposób wzmacnia łańcuchy dostaw. Przedsiębiorcy muszą kontrolować swoje emocje. W ich zachowaniu dominują czynniki ekonomiczne, a nie emocje. Dualizm zachowań w łańcuchach dostaw determinuje powstawanie różnych form wartości. W artykule przedstawiono model budowania wartości dodanej i wartości dla klienta w łańcuchach dostaw oraz zaproponowano metody pomiaru wartości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barczak, P. (2018). Odmienność postrzegania wartości dodanej dla firm i wartości dla klienta w łańcuchu dostaw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 49(4), 75–82. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.8122
Dział
Dział główny

Bibliografia

Adler B.R., Rosenfeld L.B., Proctor R.F. II [2007], Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, s. 217-247.

Barczak P. [2017], Kreowanie wartości w łańcuchu dostaw przez małe firmy niszowe, praca doktorska, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Drucker P.F. [1998], Praktyka zarządzania, AE w Krakowie, Czytelnik Nowoczesność, s. 72.

Gattorna J. [2013], Dynamiczne łańcuchy dostaw. Wartość tworzą ludzie, Suchy Las k. Poznania, Eurologistics, s. 227-228.

Kotler Ph. [2005], Marketing, Wyd. I, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, s. 60.

Krawczyk S. (red.) [2011], Logistyka. Teoria i praktyka, Tom I, Warszawa, Difin, s. 103-106.

Matwiejczuk R. [2006], Zarządzanie marketingowo- logistyczne. Wartość i efektywność, Studia Ekonomiczne, Warszawa, C.H. Beck.

Porter M.E. [2006], Przewaga konkurencyjna, osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Gliwice, Helion, s. 193.

Russell J.A. [1980], A Circumplex Model of Affect, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 39(6), p. 1161-1178.

Rutkowski K. (red.) [2005], Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 74.

Stewart G.B. III [2013], Best-Practice EVA: The Definitive Guide to Measuring and Maximizing Shareholder Value, New Jersey, J. Wiley and Sons, p. 442-468.

Strauss B., Neuhaus P. [1997], The qualitative satisfaction model, “International Journal of Service Industry Management”, Vol. 8(3), MCB University Press, p. 236-248.

Urban W., Siemieniako D. [2008], Lojalność klientów. Modele, motywacje, pomiar, Warszawa, PWN, s. 35.

Zeithaml V.A. [1988], Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence, “Journal of Marketing”, Vol. 52, p. 2-22.