Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych

Main Article Content

Piotr Barczak

Abstrakt

Poprzez ścisłe dostosowywanie się do potrzeb klientów niszowych łańcuchy dostaw na rynkach produktów niszowych kreują wartość dla klientów i wartość dodaną dla firm. W artykule autor omawia specyfikę rynku tego typu produktów. Podkreśla, że maksymalizacja zysku nie zawsze postrzegana jest przez przedsiębiorców jako najważniejszy cel ich działalności gospodarczej. Jest to jakościowa różnica w porównaniu z łańcuchami produktów masowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barczak, P. . (2013). Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 27(2), 55–63. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2183
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bachman D., Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Difin, Warszawa 2006, s. 295-296.
2. Christopher M., From brand values to customer value, “Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science”, 1996, Vol. 2, No. 1, pp. 55-66.
3. Christopher M., Value-in-use Pricing, “European Journal of Marketing”, 1982, Vol. 16, Issue 5, p. 36, 37.
4. Christopher M., Payne A., Ballantyne D., Relationship Marketing, Creating Stakeholder Value, BHOxford, Oxford 2008, p. 11.
5. Friedlander F., Pickle H., Components of Effectiveness in Small Organizations, “Administrative Science Quarterly”, 1968, Vol. 13, pp. 289-304.
6. Graczyk A., Mazurek-Łopocińska K., Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 13-14.
7. Gray C., Entrepreneurship, resistance to change and growth in small firms, “Journal of Small Businessand Enterprise Development”, 2002, Vol. 9, No. 1, pp. 61-72.
8. Jarvis W., Goodman S., Effective marketing of small brands: niche positions, attribute loyalty and direct marketing, “Journal of Product & Brand Management”, 2005, Vol. 14, Issue 5, p. 293.
9. Kroeger F., Vizjak A., Kwiatkowski A., Sukces w niszach rynkowych, Strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007, s. 50.
10. Linneman R.E., Stanton, J.L., Mining for niches, “Business Horizons”, 1992, Vol. 35, No. 3, pp. 43-51, [za:] E.D. Parrish, N.L. Cassill, W. Oxenham, Niche market strategy in the textile and apparelindustry, “Journal of Fashion Marketing and Management”, 2006, Vol. 10, Issue 4, p. 422.
11. Phillips J.C., Peterson H.C., Segmenting and differentiation of agri-food niche markets: examples from the literature, staff paper, Michigan State University, East Lansing 2001.
12. Reijonen H., Komppula R., Perception of success and its effect on small firm performance, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, 2007, Vol. 14, Issue 4, p. 692.
13. Rutkowski K., Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 37.
14. Rutkowski K., Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 74.
15. Schneider B., HRM – A Service Perspective: Towards a Customer-focused HRM, “International Journal of Service Industry Management”, 1994, pp. 66-67.
16. Stinnett B., Myśl jak twój klient, Strategie rozwoju sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 113.
17. Toften K., Hammervoll T., Niche marketing and strategic capabilities: an exploratory study of specialised firms, “Marketing Intelligence & Planning”, 2010, Vol. 28, Issue 6, pp. 736-753.
18. Walker E., Brown A., What success factors are important to small business owners?, “International Small Business Journal”, 2004, Vol. 22, No. 6, pp. 577-594.
19. Woodruff R.B., Gardial S.F., Know your Customer, New Approaches to Understanding Customer Value and Satisfaction, Blackwell Publishing, London 2008, pp. 3-4.
20. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Difin, Warszawa 2006, s. 217-240.
21. Wycena i zarządzanie wartością firmy, Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Poltext, Warszawa 2008, s. 34-35.