Mała firma niszowa – próba zdefiniowania

Main Article Content

Piotr Barczak

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest wskazanie – na podstawie analizy literatury oraz wyników badań własnych autora – przesłanek wyboru strategii niszy rynkowej oraz implementacji marketingu niszowego przez małe firmy, często o charakterze rodzinnym, a także omówienie podstawowych kryteriów wykorzystywanych w celu wyodrębnienia kategorii „firma niszowa”. Zdaniem autora, koncentracja w niszy jest atrakcyjnym sposobem działania dla małych firm i sposobem konkurowania. Przemawiają za tym następujące argumenty: uzyskiwanie wyższej rentowności sprzedaży, ochrona przed globalnymi konkurentami sprzedającymi tanio i masowo, bliższy kontakt z klientami oraz długoterminowy rozwój firm. Dzięki temu unikają one nadmiernego ryzyka, a tym samym ograniczają zagrożenie ponoszenia strat.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barczak, P. (2018). Mała firma niszowa – próba zdefiniowania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 21–27. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4726
Dział
Dział główny

Bibliografia

Burke G.I., Jarratt D.G. [2004], The influence of information and advice on competitive strategy definition in small- and medium-sized enterprises, “Qualitative Market Research: An International Journal”, Vol. 7, No. 2, p. 126-138.

Dalgic T. [2006], Handbook of Niche Marketing, Principles and Practice, NY, Best Business Books and The Haworth Press Inc.

Dalgic T., Leeuw M. [1994], Niche Marketing Revisited: Concept, Applications and Some European Cases, “European Journal of Marketing”,Vol. 28, No. 4, p. 39-55.

Kinra N. [1995], Strategic dimensions in marketing planning: large versus small/medium companies in the Indian television market, “Marketing Intelligence & Planning”, Vol. 13 No. 4, p. 34-44.

Klimek J. [2009], A co z naszą przedsiębiorczością?, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Klimek J. [2009], Hermeneutyka przedsiębiorczości, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Klimek J., Klimek S. [2016], Przedsiębiorczość bez tajemnic, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kotler Ph, Armstrong G, Saunders J, Wong V. [2002], Marketing, Podręcznik Europejski, Warszawa, PWE.

Leszczewska K. [2012], Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy prowadzenia działalności gospodarczej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Wydawnictwo San, Tom XIII, Zeszyt 7, s. 98.

Leszczewska K. [2015], Zachowania firm rodzinnych w niestabilnym otoczeniu w Polsce, w: Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, R. Sobiecki, (red. nauk.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Linneman E.R., Stanton L.J. [1991], Making Niche Marketing Work, New York, McGraw-Hill.

Marjański A. [2012], Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Wydawnictwo San, Tom XIII, Zeszyt 7.

McAuley, A. [1993], The perceived usefulness of export information sources, “European Journal of Marketing”, Vol. 27 No. 10, pp. 52-64.

McCarthy B., Leavy B. [2000], Phases in the strategy process: an exploratory study of Irish SMEs, IBAR, Vol. 21, No. 2, pp. 55-80.

Obłój K. [2007], Strategia organizacji, Warszawa, PWE, s. 125-148.

Parrish E.D., Cassill N.L.,Oxenham W. [2006], Niche market strategy in the textile and apparel industry, “Journal of Fashion Marketing and Management”, Vol. 10, No. 4, p. 420.

Połomska-Jesionowska A.[ 2010], Specyfika współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw z innymi podmiotami rynku, „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, UE Wrocław, Nr 2, s. 45-46.