Co nowego wiemy o mieszkaniach?

Main Article Content

Jacek Łaszek

Abstrakt

Analiza problematyki mieszkaniowej wymaga podejścia holistycznego, ze względu na skomplikowanie problemów związanych z tym sektorem. Wymaga to jednak dobrej znajomości mechanizmów mikroekonomicznych i wyczucia polityki, gdyż mieszkanie jest zarówno dobrem konsumpcyjnym, jak i społecznym. Autor omawia poszczególne rodzaje nieruchomości budynkowych w kontekście ich znaczenia dla polityki mieszkaniowej państwa oraz rynku kapitałowego. Na przykładzie programu mieszkaniowego BGK pokazuje możliwe przyczyny niepowodzenia tego typu przedsięwzięć, które związane są z brakiem właściwych regulacji prawnych i łączenia kapitału prywatnego z państwowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łaszek, J. (2015). Co nowego wiemy o mieszkaniach?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 35(2), 48–57. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2027
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Augustyniak H., Gajewski K., Łaszek J., Żochowski G. [2013], Przedsiębiorstwo deweloperskie na
rynku w Polsce oraz problemy jego analizy, „Bezpieczny Bank”, 4(53), pp. 227-235.
2. Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J. [2013], Modeling of cycles in the residential
real estate market – interactions between the primary and the secondary market and multiplier effects,
National Bank of Poland Working Papers, 143.
3. DiPasquale D., Wheaton W.C. [1992], The markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual
Framework, “Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association”, 20(1), pp.
181-197.
4. DiPasquale D. [1999], Why Don’t We Know More About Housing Supply?, “The Journal of Real
Estate Finance and Economics”, Vol. 18, No. 1, pp. 9-23.
5. Epple D., Gordon B., Sieg H., [2010], A New Approach to Estimating the Production Function for
Housing, “The American Economic Review”, Vol. 100(3), pp. 905-924.
6. Garcês P.M., Pires C.P. [2011], New housing supply: what do we know and how can we learn more?
University of Evora Working Paper No. 2011/18, CEFAGE-UE (Portugal).
7. Levin E.J., Pryce G. [2009], What Determines the Responsiveness of Housing Supply? The Role of Real
Interest Rates and Cyclical Asymmetries, Centre for Public Policy for Regions Discussion Paper,
No. 20.
8. Łaszek J. [2004], Housing in consumer’s theory, MPRA Paper 52599, University Library of Munich,
Germany.
9. Łaszek J. [2014], Firma deweloperska: monopol, różnicowanie cen mieszkań i reakcja na szoki popytowe
oraz interakcje na rynku pierwotnym i wtórnym, „Mimeo“.
10. NBP [2011], Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010
-2012 r., Narodowy Bank Polski.
11. Salzman D.A. [2013], Zwinkels R.C.J., Behavioural Real Estate, Tinbergen Institute Discussion
Paper, No. 13-088/IV/DSF58.
12. Steiner E. [2010], Estimating a stock-flow model for the Swiss housing market, Swiss National Bank
Working Papers 2010-08.
13. Tomczyk E., Widłak M. [2010], Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla
Warszawy, „Bank i Kredyt”, nr 1.
14. Wheaton W.C. [1999], Real Estate “Cycles”: Some Fundamentals, “Real Estate Economics” 27(2),
209-230.
15. Waszczuk J. [2013], Przestrzenne modele ekonometryczne na przykładzie warszawskiego rynku nieruchomości
mieszkaniowych, „Bezpieczny Bank”, 4(53), pp. 169-191.
16. Widłak M. [2013], Badanie dynamiki