Koncepcja zrównoważonego rozwoju na rynkach mieszkaniowych – wyzwania dla Polski

Main Article Content

Jacek Łaszek
Joanna Waszczuk

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz warunków realizacji koncepcji w odniesieniu do rynku mieszkaniowego. Krytyczny przegląd literatury pozwolił wyodrębnić działania, jakie należy podjąć, aby obecne funkcjonowanie rynku nieruchomości nie obciążało nadmiernie otoczenia, co umożliwiłoby zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń, ale jednocześnie nie hamowałoby rozwoju rynku. W odniesieniu do polskiego sektora nieruchomości wyodrębnione zostały cztery grupy zjawisk: problemy społeczne, związane z funkcjonowaniem sektora, problemy cykli i kryzysów na rynku nieruchomości, przestrzenna alokacja nieruchomości i rozwój miast oraz problemy ekologiczne jako kluczowe dla opisu zrównoważonego rozwoju.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łaszek, J. ., & Waszczuk, J. . (2022). Koncepcja zrównoważonego rozwoju na rynkach mieszkaniowych – wyzwania dla Polski. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 27–45. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

Ancell S. & Thompson-Fawcett M. (2008), The social sustinability of medium density housing: a conceptual model and Christchurch case study, “Housing studies”, Vol. 23, No. 3, pp. 423–442.
Augustyniak H., Brzezicka J., Łaszek J., Olszewski K. & Waszczuk J. (2021), A Critical Approach to the Analysis of House Price Cycles, in: Real estate at exposure. New challenges and problems, J. Łaszek, K. Olszewski & R. Sobiecki (eds.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa., pp. 75–92.
Berry M. (2006), Housing Affordability and the Economy: A Review of the Labour Market Impacts and Policy Issues, National Research Venture 3: Housing Affordability for Lower Income Australians, Research Paper No. 5.
Brundtland G. H. (1987), Our Common Future: The World Commission on Environment and Development, Oxford: Oxford University Press.
Carney M. (2015), Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial stability,. Speech given in Lloyd’s of London, “Bank of England”, Vol. 29, pp. 220–230.
Ciborowski A. (1969), Warszawa: o zniszczeniu i odbudowie miasta, Interpress Publishers, Warszawa, pp. 56.
Brzezicka J., Łaszek J., Olszewski K. & Wisniewski R. (2021). The missing asymmetry in the Polish house price cycle: an analysis of the behaviour of house prices in 17 major cities, “Journal of Housing and the Built Environment”, pp. 1–28.
Eurostat (2021), Overcrowding rate by age, sex and poverty status – total population – EU-SILC survey [ilc_lvho05a].
Ferentinos K., Gibberd A.& Guin B. (2021), Climate policy and transition risk in the housing market, “Staff Working Paper Bank of England”, No. 918, pp. 1–42.
Golubchikov O. & Badyina A. (2012), Sustainable Housing for Sustainable Cities: A Policy Framework for Developing Countries, Kenya, UN-HABITAT.
Kucharska-Stasiak E. & Matysiak G. (2004) The transition of the Polish real estate market within a Central and Eastern European context, “Working Papers in Real Estate & Planning”, Vol. 16, No. 04, pp. 2–4.
Łaszek J & Waszczuk J. (2021), Urban rent and building intensity – Warsaw case study, in: Real estate at exposure. New challenges and problems, J. Łaszek, K. Olszewski, R. Sobiecki (eds.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, pp. 109–130.
NBP (2021), Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2020 roku, Warszawa.
OECD (2021), Affordable Housing Database, Housing market.
ONZ, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 70 sesja.
Pakulska T. & Poniatowska-Jaksch M. (2018), Rozwój zrównoważony – „szeroka i wąska” interpretacja, stan wiedzy, www. sgh. waw. pl/katedry/kge/BADANIA_NAUKOWE/rozwoj% 20zrow-nowazony-strona% 20www_1. Pdf (access: 10.09.2020).
Ryan-Collins J., Lloyd T. & Macfarlane L. (2017), Rethinking the economics of land and housing, Zed Books, London.
Safronova N., Nezhnikova E. & Kolhidov A. (2017), Sustainable housing development in conditions of changing living environment, MATEC Web of Conferences, Vol. 106.
United Nations (2015), Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development New York: United Nations.
Ziobrowski Z. & Jarczewski W. (2010), Rewitalizacja miast polskich- diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.