Społeczne innowacje na rzecz rozwoju obiegu zamkniętego opakowań w gospodarce

Main Article Content

Barbara Ocicka
Aneta Pluta-Zaremba
Jolanta Turek

Abstrakt

Silna potrzeba reorientacji gospodarki z linearnej na zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym jest komunikowana zarówno przez środowisko naukowe różnych dyscyplin, jak również przez decydentów politycznych oraz organizacje międzynarodowe. Celem artykułu jest przedstawienie innowacji społecznych o najwyższym znaczeniu dla rozwoju systemu obiegu zamkniętego bioopakowań w gospodarce. Podstawę wnioskowania stanowią wyniki badań przeprowadzonych z udziałem autorek artykułu w międzynarodowym projekcie pt. „Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku” (New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics) w latach 2020–2023. Rozwój innowacji społecznych wobec zidentyfikowanych wyzwań na rynku bioopakowań jest jednoznacznie ukierunkowany na zapewnienie ich cyrkularności. Innowacjami społecznymi o najwyższym znaczeniu dla zamknięcia obiegu bioopakowań w gospodarce są krajowa strategia rozwoju rynku opakowań kompostowalnych, organizacja branżowa oraz platforma technologiczna B2B. Zaangażowanie interesariuszy w rozwijanie i wdrażanie innowacji społecznych jest kluczowym czynnikiem sukcesu prowadzącym do synergii w różnych obszarach ich działalności w sektorach publicznym i prywatnym na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ocicka, B., Pluta-Zaremba, A., & Turek, J. (2024). Społeczne innowacje na rzecz rozwoju obiegu zamkniętego opakowań w gospodarce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 71(1), 5–21. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4405
Dział
Dział główny

Bibliografia

Australian Packaging Covenant Organisation (APCO) [2020], National Compostable Packaging Strategy, https://documents.packagingcovenant.org.au/public-documents/National%20Compostable%20Packaging%20Strategy (data dostępu: 5.01.2024).

Banerjee A. V., Duflo E. [2020], Good economics for hard times, Allen Lane.

Bergman N., Markusson N., Connor P., Middlemiss L. [2010], Bottom-up social innovation for addressing climate change, Sussex Energy Group Conference, https://www.researchgate.net/publication/271214929_Bottom-up_social_innovation_for_addressing_climate_change (data dostępu: 15.02.2021).

Chizaryfard A., Trucco P., Nuur C. [2021], The transformation to a circular economy: framing an evolutionary view, „Journal of Evolutionary Economics”, vol. 31, s. 475–504.

Dilkes-Hoffman L., Ashworth P., Laycock B., Pratt S., Lant P. [2019], Public attitudes towards bioplastics – knowledge, perception and end-of-life management, „Resources, Conservation and Recycling”, vol. 151, s. 104479.

Doligalski T., Goliński M., Kozłowski K. [2021], Disruptive Platforms: Markets, Ecosystems and Monopolists, Routledge.

Escobar A. [2018], Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds, Duke University Press.

European Bioplastics [2023], What are the required circumstances for a compostable product to compost?, https://www.european-bioplastics.org/faq-items/what-are-the-required-circumstancesfor-a-compostable-product-to-compost/ (data dostępu: 2.03.2023).

European Commission [2014], Social Innovation. A Decade of Changes.

European Commission [2018], A European strategy for plastics in a circular economy, https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2018/01/Eu-plastics-strategy-brochure.pdf (data dostępu: 6.02.2024).

European Commission [2020a], Circular Economy Action Plan, https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en (data dostępu: 5.01.2024).

European Commission [2020b], Social Innovation, https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/innovation/social_en (data dostępu: 7.01.2022).

Gasparin M., Green W., Lilley S., Quinn M., Saren M., Schinckus C. H. [2021], Business as usual: A business model for social innovation, „Journal of Business Research”, vol. 125, s. 698–709.

Hossain M., Lassen A. H. [2017], How Do Digital Platforms for Ideas, Technologies, and Knowledge Transfer Act as Enablers for Digital Transformation? „Technology Innovation Management Review”, vol. 7 (9), s. 55–60.

Kakadellis S., Woods J., Harris Z. M. [2021], Friend or foe: Stakeholder attitudes towards biodegradable plastic packaging in food waste anaerobic digestion, „Resources, Conservation and Recycling”, vol. 169, s. 105529.

Kok M., Vermeulen W., Faaj A., Jager D. [2002], Global Warming & Social Innovation. The Challenge of a Climate Neutral Society, Earthscan Publications Ltd, London.

Lee R. P., Keller F., Meyer B. [2017], A concept to support the transformation from a linear to circular carbon economy: net zero emissions, resource efficiency and conservation through a coupling of the energy, chemical and waste management sectors, „Clean Energy”, vol. 1 (1), s. 102–113.

Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. [2010], The open book of social innovation, The Young Foundation, Nesta.

Nygaard A. [2022], From Linear to Circular Economy: a Transaction Cost Approach to the Ecological Transformation of the Firm, „Circular Economy and Sustainability”, vol. 2, s. 1127–1142.

Oeij P. R. A., Van der Torre W., Vaas F., Dhondt S. [2019], Understanding social innovation as an innovation process: Applying the innovation journey model, „Journal of Business Research”, vol. 101, s. 243–254.

Osburg T. [2013], Social innovation to drive corporate sustainability, w: Osburg T., Schmidpeter R. (red.), Social Innovation. Solutions for a Sustainable Future, Springer, Heidelberg, Berlin, s. 13–22.

Pel B., Haxeltine A., Avelino F., Dumitru A., Kemp R., Bauler T., Kunze I., Dorland J., Wittmayer J., Jørgensen M. S. [2020], Towards a theory of transformative social innovation: A relational framework and 12 propositions, „Research Policy”, vol. 49, s. 104080.

Pellizzoni E., Trabucchi D., Buganza T. [2019], Platform strategies: how the position in the network drives success, „Technology Analysis & Strategic Management”, vol. 31 (5), s. 579–592.

Phills J. A., Deiglmeier K., Miller D. T. [2008], Rediscovering Social Innovation, „Stanford Social Innovation Review”, vol. 6 (4), s. 33–43.

Raja P. [2020], This is how social innovators are leading the race to zero emissions, https://www.weforum.org/agenda/2020/11/this-is-how-social-innovators-are-leading-the-race-to-zeroemissions/ (data dostępu: 22.01.2021).

Ronteau S., Muzellec L., Saxena D., Trabucchi D. [2023], Digital Business Models: The New Value Creation and Capture Mechanisms of the 21st Century, De Gruyter, Berlin, Boston.

Social Innovation Academy [2021], Introduction to Social Innovation, https://www.socialinnovationacademy.eu/introduction-tosocial-innovation/ (data dostępu: 17.02.2021).

Tian J., Vanderstraeten J., Matthyssens P., Shen L. [2021], Developing and leveraging platforms in a traditional industry: An orchestration and co-creation perspective, „Industrial Marketing Management”, vol. 92, s. 14–33.

United Nations Sustainable Development Group [2023], Driven by nature: the economic transformation we need by 2030, https://unsdg.un.org/latest/stories/driven-nature-economictransformation-we-need-2030#:~:text=The%20world%20needs%20an%20economic%20transformation%2C%20backed%20by,economies%20as%20part%20of%20national%20sustainable%20development%20plans (data dostępu: 5.01.2024).

Van der Bijl-Brouwer M., Malcolm B. [2020], Systemic design principles in social innovation: A study of expert practices and design rationales, „The Journal of Design, Economics and Innovation”, vol. 6 (3), s. 386–407.

Westley F., Laban S. [2015], Social Innovation Lab Guide.

World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation, McKinsey & Company [2016], The new plastics economy: rethinking the future of plastics, https://emf.thirdlight.com/file/24/_A-BkCs_skP18I_Am1 g_JWxFrX/The New Plastics Economy%3A Rethinking the future of plastics.pdf (data dostępu: 7.02.2024).

Zheng J., Suh S. [2019], Strategies to reduce the global carbon footprint of plastics, „Nature Climate Change”, vol. 9, s. 374–378.