Aktualność koncepcji współporządków Wilhelma Röpkego dla teorii polityki publicznej

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Grzegorz Szulczewski
https://orcid.org/0000-0001-5362-873X

Abstrakt

W artykule podjęto próbę ukazania, na ile koncepcja współporządków Wilhelma Röpkego może posłużyć do budowy współczesnej teorii polityki publicznej. Założenie o wzajemnym oddziaływaniu na siebie porządków: prawnego, kulturowego i ekonomicznego stawia przed polityką publiczną określone zadania szerszego przemyślenia konsekwencji działań w sferze publicznej. Z drugiej strony normatywna koncepcja ładu społeczno-gospodarczego zaproponowana przez Wilhelma Röpkego pozwala na ocenę również współczesnej postaci kapitalizmu. W artykule podjęto taką próbę. W ten sposób zostały ukazane problemy, przed jakimi staje obecnie polityka publiczna: przywrócenia porządku wolnościowego w dobie oligopolistyczno-korporacyjno-finansowego kapitalizmu, zwalczania asymetrii w sferze posiadania własności oraz prowadzenia zrównoważonej polityki imigracyjnej. Normatywna koncepcja ładu społeczno-gospodarczego wyznacza też liczne zadania, jakie powinna realizować polityka publiczna. Sprowadzają się one do spełniania postulatów aksjologicznych, a mianowicie działania zgodnie z wartościami: efektywności, konkurencyjności i wolności gospodarczej, a w sferze społecznej realizacji wartości personalistycznych (godności, wolności osobistej, odpowiedzialności, sprawiedliwości, równości i solidarności). Sama polityka publiczna ma być kształtowana również według zasady subsydiarności i realizować ideę bezpieczeństwa socjalnego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Szulczewski, G. (2017) „Aktualność koncepcji współporządków Wilhelma Röpkego dla teorii polityki publicznej”, Studia z Polityki Publicznej, 4(3(15), s. 11-23. doi: 10.33119/KSzPP.2017.3.1.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Dembiński P.H., Beretta S., Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
Göbel H., Die Liberalen und der Wohlfahrtsstaat – eine schwierige Beziehung, „HWWI Policy Paper“ 2017, nr 102.
Horn K., Diesseits von Angebot und Nachfrage. Einige Anmerkungen zur Überdehnung des Gegensatzes zwischen Markt und Moral, Jahrbuch ORDO, Band 62, 2011.
Karaś P., Wilhelma Röpkego koncepcja „trzeciej drogi” jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej, „Zeszyty Naukowe” 2010, nr 840, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Kazimierczuk A., Porażająca skala nierówności, „Rzeczpospolita”, 24.03.2014, http://www.rp.pl/artykul/9102,1172474-Porazajaca-skala-nierownosci.html
Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.
Röpke W., Civitas Humana: Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Verlag Haupt, Bern 1979.
Röpke W., Die Lehre von der Wirtschaft, UTB, Bern 1994.
Röpke W., Główne kierunki liberalnego programu polityki gospodarczej, w: Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Röpke W., Internationale Ordnung – heute, Eugen Rentsch Verlag, Zürich 1979.
Röpke W., Jenseits von Angebot und Nachfrage, Verlag Haupt, Stuttgart, Bern 1979.
Röpke W., Maß und Mitte, Erlenbach, Verlag Haupt, Bern 1979.
Vanberg V.J., Liberalismus und Demokratie: Zu einer vernachlässigten Seite der liberalen Denktradition, Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), Hamburg 2014.
Wünsche H., Kapitalizm i społeczna gospodarka rynkowa: dwie sprzeczne koncepcje, „Zeszyt Naukowy PTE” 2002, nr 4, www.pte.pl/pliki/2/12/H.%20Wunsche.pdf