Sfera publiczna w ujęciu antropologii politycznej Helmuta Plessnera

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Grzegorz Szulczewski

Abstrakt

W artykule została zaprezentowana i poddana analizie koncepcja sfery publicznej, którą przedstawia H. Plessner w swoich pismach, szczególnie powstałych w latach 20. XX w. Do nich należy główne jego dzieło napisane w 1923 r. Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu społecznego. Wspólnota i społeczeństwo to wedle autora dwie formy organizacji życia zbiorowego. Ukazanie ich istotnych elementów różnicujących stworzyło, wedle Plessnera, potrzebę refleksji z zakresu filozofii człowieka, którą przedstawił w napisanej w 1961 r. pracy Pytanie o conditio humana. Powstała w ten sposób spójna koncepcja antropologii politycznej. W jej polu Plessner podjął się zadania refleksji nad sferą publiczną. Wkraczamy w nią w momencie pełnienia funkcji zawodowej w społeczeństwie. Wedle Plessnera należy ocalić neutralność zachowań w sferze publicznej w obliczu zapędów do jej kolonizacji ze strony wspólnoty związku czy sprawy. Znaczenie koncepcji sfery publicznej przedstawione przez Plessnera, poprzez zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z aspiracjami wspólnot, sięga daleko poza próbę zrozumienia w kategoriach naukowych wydarzeń politycznych w Niemczech w latach 20. XX w. Dzisiaj analiza Plessnera nabiera aktualności.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Szulczewski, G. (2017) „Sfera publiczna w ujęciu antropologii politycznej Helmuta Plessnera”, Studia z Polityki Publicznej, 4(1(13), s. 9-24. doi: 10.33119/KSzPP.2017.1.1.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Gadowska K., Winczorek J., Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1(208).
Heidegger M., Bycie i czas, PWN, Warszawa 1994.
Jabłońska E., Polityka publiczna we współczesnym państwie. Sprawozdanie z konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, „Studia i Prace KES” 2015, nr 1(21).
Osiński J., Sfera publiczna i sfera prywatna – w poszukiwaniu modus vivendi, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Plessner H., Granice wspólnot. Krytyka radykalizmu społecznego, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
Plessner H., Pytanie o conditio humana, tłum. Z. Krasnodębski, PIW, Warszawa 1988.
Plessner H., Soziale Rolle und menschliche Natur, w: Schriften zur Soziologie und Sozialphilosophie Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985.
Schopenhauer A., Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, „Sämtliche Werke“ t. 5, Cotta, Stuttgart 1965.