Doskonalenie potencjału instytucjonalnego w jednostkach publicznych na przykładzie urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mariola Grzebyk
https://orcid.org/0000-0003-1107-0250

Abstrakt

W ostatnich latach można zauważyć wzrost znaczenia badań nad doskonaleniem potencjalnej sprawności funkcjonowania i zarządzania instytucjami samorządowymi. Sprawnie działająca administracja samorządowa jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju i struktury potencjału instytucjonalnego urzędów gmin miejskich w woj. podkarpackim w 2014 i 2019 roku. W artykule wykorzystano metodykę Analizy Instytucjonalnej przygotowaną przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wyniki badań pokazują niski poziom rozwoju potencjału instytucjonalnego badanych urzędów gmin miejskich w obu analizowanych latach. Najkorzystniejsza sytuacja występowała w następujących obszarach: organizacji i funkcjonowania urzędu, partycypacji społecznej i stymulowania rozwoju społecznego oraz współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. W odniesieniu do przyszłych badań zaprezentowana w artykule metodologia, wraz z uzyskanymi wynikami, może się przyczynić się do dokonywania podobnych analiz w przyszłości, a także stanowić przedmiot zainteresowania badań poznawczych i wdrożeniowych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Grzebyk, M. (2020) „Doskonalenie potencjału instytucjonalnego w jednostkach publicznych na przykładzie urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego”, Studia z Polityki Publicznej , 7(3(27), s. 83-97. doi: 10.33119/KSzPP/2020.3.5.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Beeri, I. (2012). Turnaround Management Strategies in Local Authorities: Not Only for Poor Performers, Local Government Studies, 38(4): 461-483.
Bhagaran, M.R., Virgin, I. (2004). Generic aspects of institutional capacity development in development countries, Stockholm: Stockholm Environment Institute.
Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
CAF w samorządzie terytorialnym. (2010). Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Grzebyk, M. (2014). Ocena funkcjonowania wybranych urzędów gmin miejskich województwa podkarpackiego, w: Performance measurement in organizations, J. Glova, B. Gavurova (red.).
Grzebyk, M., Pierścieniak, A. (2015). Analiza instytucjonalna w urzędach gmin Podkarpacia - metodyka oceny potencjalnej sprawności instytucjonalnej urzędu gminy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9(788): 40-49.
Grzebyk, M. (2017). Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny, Rzeszów: Wyd. UR.
Grzebyk, M., Pierścieniak, A. (2014). Wymiary zarządzania rozwojem gminy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12(779): 43-52.
Izdebski, H. (2008). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa: LexisNexis.
Kusto, B. (2019). An assessment of the functioning of the municipal offices of Świętokrzyskie province, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 63(5): 152-162.
Lapsley, I. (2001). Accounting, Modernity and Health Care Policy. Financial Accountability and Management, 17 (4): 331-350.
Łuczak J., Wolniak R. (2013). Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 67: 7-18.
Mazur, S. (2004). Potencjał instytucjonalny terytorialnej administracji publicznej, ZN AE w Krakowie, 667: 57-71.
Mazur, S. (2004). Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Kraków: Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie.
Narbón-Perpina, I., De Witte, K. (2018a). Local government's efficiency: a systematic literature review - part I. International Transactions in Operational Research, 25(2): 431-468.
Narbón-Perpina, I., De Witte, K. (2018b). Local government's efficiency: a systematic literature review - part II. International Transactions in Operational Research, 25(4): 1107-1136.
Pierścieniak, A., Grzebyk, M., Mizla, M. (2018). Local government management: a view from institutional economics, Rzeszów: Wyd. URZ, Seria: Monografie i Opracowania nr 22: 156.
Pierścieniak, A., Grzebyk, M. (2015). Przygotowanie instytucjonalne urzędów gmin z Podkarpacia do realizacji strategii w latach 2014-2020, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI, 6, część I: 301-314.
Rodriguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? Regional Studies, 47: 1034-1047.
Stuglik, J. (2016). Wyzwania współczesnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego w obliczu zmian-analiza przypadku, Modern Management Review, XXI, 23(2): 125-138.
Truskolaski, T. (2010). Kapitał instytucjonalny w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Proces tworzenia kapitału instytucjonalnego, K. Meredyk (red.), Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
Zawicki, M., Mazur, S. (2004). Analiza instytucjonalna urzędu gminy - poradnik dla samorządowców, Kraków: Wydawnictwo WSAP AE w Krakowie.
Żabiński M. (2012). Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego: porównanie metody "Planowania Rozwoju Instytucjonalnego" i "Wspólnej Metody Oceny CAF", Zarządzanie Publiczne, 20(2): 57-76.
Żurga, G. (2018). Project management in public administration. TPM-total project management maturity model. The case of Slovenian public administration, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 53: 144-159.