FinTech i FinReg - nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Łukasz Gębski
https://orcid.org/0000-0002-5370-3987

Abstrakt

Skuteczna regulacja rynku finansowego jest kluczowa dla jego innowacyjności i przyszłej pozycji firm FinTech w branży usług finansowych. Przed globalnym kryzysem finansowym innowacje finansowe były postrzegane bardzo pozytywnie, co doprowadziło do deregulacji wielu rynków usług finansowych. W czasie kryzysu nastawienie regulatorów zmieniło się diametralnie. Szybkie zmiany technologiczne pobudziły rozwój firm z branży technologii finansowych (FinTech). FinTech i inni dostawcy usług finansowych otwarcie kwestionują obecny paradygmat regulacyjny. Organy nadzorcze coraz częściej starają się zrównoważyć tradycyjne podejście regulacyjne do stabilności finansowej i ochrony konsumentów z promowaniem wzrostu i innowacji. Wynikające z tego innowacje regulacyjne obejmują technologie, centra innowacji, piaskownice regulacyjne i inne indywidualne rozwiązania. W artykule przeanalizowano nowe podejścia regulacyjne, ustrukturyzowany eksperymentalizm (np. piaskownice regulacyjne) oraz perspektywę nowych ram regulacyjnych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Gębski, Łukasz (2021) „FinTech i FinReg - nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie”, Studia z Polityki Publicznej, 8(1(29), s. 141-153. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.8.
Dział
Dział główny

Bibliografia

AFI (Alliance for Financial Inclusion) (2018). Creating Enabling Fintech Ecosystems: The Role of Regulators, https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2020-01/AFI_FinTech_SR_AW_digital_0.pdf (dostęp: 3.05.2020).
BaFin (2020). BaFin - Federal Financial Supervisory Authority, https://www.bafin.de/EN/Homepage/homepage_node.html (dostęp: 3.05.2020).
Coffee Jr, J.C. (2011). Political economy of Dodd-Frank: Why financial reform tends to be frustrated and systemic risk perpetuated. Cornell L. Rev. 97: 1019-1082.
ECB (European Central Bank) (2018). Guide to assessments of licence applications: Licence applications in general, https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201803_guide_assessment_credit_inst_licensing_appl.en.pdf (dostęp: 3.05.2020).
FCA (Financial Conduct Authority) (2017). Regulatory sandbox - cohort 1, https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/cohort-1 (dostęp: 3.05.2020).
FSA (Financial Services Agency) (2018). FinTech Support Desk, https://www.fsa.go.jp/en/news/2018/20180717.html (dostęp: 3.05.2020).
FSB (Financial Stability Board) (2017). Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities', Attention, 58.
Fintech Center Korea (2016). Fintech Center Korea, https://fintech.or.kr/web/user/enAboutFCK. (dostęp: 3.05.2020).
Haddad, C., Hornuf, L. (2019). The emergence of the global fintech market: Economic and technological determinants. Small Business Economics, 53(1): 81-105.
HKMA (Hong Kong Monetary Authority) (2017). FinTech Facilitation Office, http://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/international-financial-centre/fintech-facilitation-office-ffo.shtml (dostęp: 3.05.2020).
KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) (2017). Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_KNF_11_2017_60290.pdf (dostęp: 3.05.2020).
OSC (Ontario Securities Commission) (2019). OSC LaunchPad, https://www.osc.gov.on.ca/en/osclaunchpad.htm (dostęp: 3.05.2020).
PayPal (2018). 21st Century Regulation: Putting Innovation at the Heart of Payments Regulation, https://publicpolicy.paypal-corp.com/sites/default/files/policy/PayPal-Policy-Paper_Payment-Regulations-Booklet-US.pdf (dostęp: 3.05.2020).
Treleaven, P (2015). Financial regulation of FinTech. Journal of Financial Perspectives, 3(3): 1-17.
Weihuan Z., Douglas A.W., Buckley R.P. (2016). China's Regulation of Digital Financial Services: Some Recent Developments. Australian Law Journal, 90(5): 297-300.