Treść głównego artykułu

Abstrakt

Skuteczna regulacja rynku finansowego jest kluczowa dla jego innowacyjności i przyszłej pozycji firm FinTech w branży usług finansowych. Przed globalnym kryzysem finansowym innowacje finansowe były postrzegane bardzo pozytywnie, co doprowadziło do deregulacji wielu rynków usług finansowych. W czasie kryzysu nastawienie regulatorów zmieniło się diametralnie. Szybkie zmiany technologiczne pobudziły rozwój firm z branży technologii finansowych (FinTech). FinTech i inni dostawcy usług finansowych otwarcie kwestionują obecny paradygmat regulacyjny. Organy nadzorcze coraz częściej starają się zrównoważyć tradycyjne podejście regulacyjne do stabilności finansowej i ochrony konsumentów z promowaniem wzrostu i innowacji. Wynikające z tego innowacje regulacyjne obejmują technologie, centra innowacji, piaskownice regulacyjne i inne indywidualne rozwiązania. W artykule przeanalizowano nowe podejścia regulacyjne, ustrukturyzowany eksperymentalizm (np. piaskownice regulacyjne) oraz perspektywę nowych ram regulacyjnych.

Słowa kluczowe

FinTech TechReg piaskownice regulacyjne centra innowacyjności usługi finansowe FinTech TechReg regulatory sandbox innovation hub financial services

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gębski, Łukasz (2021) „FinTech i FinReg - nowe wyzwania dla systemu regulacji rynku finansowego w Polsce i na świecie”, Studia z Polityki Publicznej, 8(1(29), s. 141–153. doi: 10.33119/KSzPP/2021.1.8.

Metrics

Referencje

 1. AFI (Alliance for Financial Inclusion) (2018). Creating Enabling Fintech Ecosystems: The Role of Regulators, https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2020-01/AFI_FinTech_SR_AW_digital_0.pdf (dostęp: 3.05.2020).
 2. BaFin (2020). BaFin - Federal Financial Supervisory Authority, https://www.bafin.de/EN/Homepage/homepage_node.html (dostęp: 3.05.2020).
 3. Coffee Jr, J.C. (2011). Political economy of Dodd-Frank: Why financial reform tends to be frustrated and systemic risk perpetuated. Cornell L. Rev. 97: 1019-1082.
 4. ECB (European Central Bank) (2018). Guide to assessments of licence applications: Licence applications in general, https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201803_guide_assessment_credit_inst_licensing_appl.en.pdf (dostęp: 3.05.2020).
 5. FCA (Financial Conduct Authority) (2017). Regulatory sandbox - cohort 1, https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/cohort-1 (dostęp: 3.05.2020).
 6. FSA (Financial Services Agency) (2018). FinTech Support Desk, https://www.fsa.go.jp/en/news/2018/20180717.html (dostęp: 3.05.2020).
 7. FSB (Financial Stability Board) (2017). Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities', Attention, 58.
 8. Fintech Center Korea (2016). Fintech Center Korea, https://fintech.or.kr/web/user/enAboutFCK. (dostęp: 3.05.2020).
 9. Haddad, C., Hornuf, L. (2019). The emergence of the global fintech market: Economic and technological determinants. Small Business Economics, 53(1): 81-105.
 10. HKMA (Hong Kong Monetary Authority) (2017). FinTech Facilitation Office, http://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/international-financial-centre/fintech-facilitation-office-ffo.shtml (dostęp: 3.05.2020).
 11. KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) (2017). Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_KNF_11_2017_60290.pdf (dostęp: 3.05.2020).
 12. OSC (Ontario Securities Commission) (2019). OSC LaunchPad, https://www.osc.gov.on.ca/en/osclaunchpad.htm (dostęp: 3.05.2020).
 13. PayPal (2018). 21st Century Regulation: Putting Innovation at the Heart of Payments Regulation, https://publicpolicy.paypal-corp.com/sites/default/files/policy/PayPal-Policy-Paper_Payment-Regulations-Booklet-US.pdf (dostęp: 3.05.2020).
 14. Treleaven, P (2015). Financial regulation of FinTech. Journal of Financial Perspectives, 3(3): 1-17.
 15. Weihuan Z., Douglas A.W., Buckley R.P. (2016). China's Regulation of Digital Financial Services: Some Recent Developments. Australian Law Journal, 90(5): 297-300.