RADA PROGRAMOWA
Artur Nowak-Far – Przewodniczący (SGH, Warszawa, Polska), Włodzimierz Anioł (UW, Warszawa, Polska),
Piotr Błędowski (SGH, Warszawa, Polska), Ayşe Ayata (Środkowowschodni Uniwersytet Techniczny Ankara, Turcja), Joan DeBardeleben (Uniwersytet Carleton Ottawa, Kanada), Lisbeth Maria Fagerström (Uniwersytet w Örebro, Szwecja), Elżbieta Firlit (SGH, Warszawa, Polska), Carlos Flores (Uniwersytet w Walencji, Hiszpania),
Anna Frajlich-Zając (Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, USA), Anastazja Gajda (SGH, Warszawa, Polska),
Jolanta Gładys-Jakóbik (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Jasiecki (UW, Warszawa, Polska), Violetta Korporowicz (SGH, Warszawa, Polska), Krzysztof Kozłowski (SGH, Warszawa, Polska), Ján Lid’ák (Wyższa Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, Kutná Hora, Rep. Czeska), Tatjana Muravska (Uniwersytet Łotewski, Ryga, Łotwa), Joanna Nowicka (Uniwersytet de Cergy-Pontoise, Francja), Jerzy Oniszczuk (SGH, Warszawa, Polska), Piotr Ostaszewski (SGH, Warszawa, Polska), Leslie Pal (Uniwersytet Carleton Ottawa, Kanada), Radovan Vukadinović (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja), Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, Polska)

KOMITET REDAKCYJNY
Andrzej Zybała – redaktor naczelny (SGH), Justyna Kapturkiewicz – sekretarz (SGH), Anna Anetta Janowska (SGH),
Dorota Konopka (SGH), Krzysztof Księżopolski (SGH), Paweł Kubicki (SGH), Jan Misiuna (SGH),
Benedykt Opałka (SGH)

Recenzenci
Anna Pochylczuk-VisVizi
Anna Świętochowska

Redaktor tematyczny
Andrzej Zybała

Redaktor statystyczny
Paweł Kaczmarczyk

Redaktor językowy
Danuta Dąbrowska

Korekta językowa angielska
Agnieszka Mikołajewska

Adres redakcji
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ul. Wiśniowa 41, pokój 34, 02-520 Warszawa

Opublikowane: sty 2, 2018

Metamorfozy domeny publicznej i ich janusowe oblicze społeczne

Włodzimierz Anioł (1)
(1) Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
9-32
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.1.1

Skuteczność administracyjnej regulacji cen kredytów konsumenckich w obszarze shadow banking w świetle doświadczeń polskich i międzynarodowych.

Łukasz Gębski (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
33-47
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.1.2

Polityka państwa w realiach kultury bezrobotnych jako subkultury ubóstwa. Na bazie koncepcji teorii pól Pierre’a Bourdieu

Dorota Konopka (1)
(1) Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
49-62
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.1.3

Krótkookresowe skutki programu Rodzina 500+

Anna Ruzik-Sierdzińska (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych
63-75
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.1.4

Model wsparcia szkolnictwa zawodowego. Budowanie lokalnej sieci współpracy wyzwaniem lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej

Małgorzata Wenclik (1)
(1) Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
77-94
DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.1.5