Treść głównego artykułu

Abstrakt

Problematyka artykułu ma wyraźny związek z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na partycypację. W 2020 r. pandemia i związany z nią lockdown czasowo przerwały deliberację w procesach budżetowych w ponad stu polskich miastach. Jednak zarazem w ogólnym pejzażu oraz w kształcie topografii budżetowania obywatelskiego w Polsce wiele się nie zmieniło. Nadal jest to teren dla deliberacji niełatwy, choć jest ona możliwa. Autorzy artykułu podjęli próbę przybliżenia skutków oddziaływania tych elementów ustawowej regulacji budżetów obywatelskich, które nie sprzyjają rozwojowi deliberacji. Wyniki analiz odniesiono do znanej w literaturze modelowej typologii partycypacji w budżetowaniu obywatelskim, z uwzględnieniem przypadków trzech polskich miast.

Słowa kluczowe

budżet obywatelski partycypacja deliberacja jednostki pomocnicze gminy samorząd terytorialny głosowanie civic budget participation deliberation local self-government auxiliary unit of the municipality voting

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sroka, J., Pawlica, B. i Podgórska-Rykała, J. (2021) „Bariery formuł deliberacyjnych w świetle badania praktyk budżetowania obywatelskiego w Polsce prowadzonych w okresie pandemii COVID-19”, Studia z Polityki Publicznej, 8(4(32), s. 97–120. doi: 10.33119/KSzPP/2021.4.5.

Metrics

Referencje

 1. Afsahi, A., Beausoleil, E. Dean, R. Ercan, S. A., Gagnon, J.-P. (2020). Editorial: Democracy in a Global Emergency: Five Lessons from the COVID-19 Pandemic. Democratic Theory, 2 (7): 5-19. DOI: 10.3167/dt.2020.070201.
 2. Baccaro, L. (2003). What is Alive and What is Dead in the Theory of Corporatism. British Journal of Industrial Relations, 41 (4): 683-706.
 3. Baron-Cohen, S. (2015). Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa. Sopot: Smak Słowa.
 4. Czub, J. F. (2018). Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wyd. ELIPSA.
 5. Dahl, R. (2019). Demokracja i jej krytycy. Warszawa: Alatheia.
 6. Ehrlich, S. (1995). Wiążące wzory zachowania. Warszawa: PWN.
 7. Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz. U. 1994 Nr 124, poz. 607.
 8. Fishkin, J. S. (2009). When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultation. Oxford: Oxford University Press.
 9. Fishkin J. S. (2011). Making Deliberative Democracy Practical: Public Consultation and Dispute Resolution. Ohio State Journal on Dispute Resolution, 4 (26): 611-626.
 10. Gardawski, J. (2009). Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka. Warszawa: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS.
 11. Gerlich, P. (1992). A Farewell to Corporatism. West European Politics, 15 (1): 132-146. DOI: 10.1080/01402389208424894.
 12. Kavakli, K. C. (2021). Populist Governments and Democratic Backsliding during the COVID-19 Pandemic, preprint. DOI: 10.13140/RG.2.2.31478.01606.
 13. Kelly, J. (1998). Rethinking Industrial Relations. Mobilization, Collectivism and Long Waves. London: Routledge.
 14. Krenjova, J., Raudla, R. (2013). Participatory Budgeting at the Local Level: Challenges and Opportunities for New Democracies. Halduskultuur - Administrative Culture, 14 (1): 18-46.
 15. Kurczewska, U., Jasiecki, K. (red.) (2017). Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Heaven: Yale University Press.
 17. Lincoln, A. (1863). The Gettysburg Address. http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/gettysburg.htm (dostęp: 6.07.2021).
 18. Lindell, M. (2011). Same but Different - Similarities and Differences in the Implementation of Deliberative Mini-publics. https://www.academia.edu/5649973/Same_but_Different_Similiarities_and_Differences_in_the_Implementation_of_Deliberative_Mini_publics_2011 (dostęp: 04.07.2021).
 19. Lindell, M., Strandberg, K. (2018). A Participatory Personality? Examining the Influence of Personality Traits on Political Participation. Scandinavian Political Studies, 41 (3): 239-262. DOI: 10.1111/1467-9477.12118.
 20. Ney, S., Verweij, M. (2014), Exploring the Contributions of Cultural Theory for Improving Public Deliberation about Complex Policy Problems. The Policy Studies Journal, 42 (4): 620-643.
 21. Pawłowska, A., Kmieciak, R., Kołomycew, A., Radzik-Matuszak, K., Antkowiak, P. (2020). Społeczne rady i komisje jako (nie) obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego. Warszawa: Scholar.
 22. Pennings, P. (1995). The Impact of Parties and Welfare Statism. West European Politics, 18 (4): 1-17.
 23. Podgórska-Rykała, J., Obrębska, M. (2019). Miejsce jednostek pomocniczych w procesie długookresowego zarządzania miastami wojewódzkimi. Analiza samorządowych aktów planowania (98-111). W: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, B. Dolnicki (red.), Warszawa: Wolters Kluwer.
 24. Podgórska-Rykała, J. (2013). Miejsce jednostek pomocniczych gminy w strukturze zdecentralizowanej administracji publicznej (43-58). W: Decentralizacja współczesnego państwa. Wybrane problemy, R. Radek (red.), Katowice: Uniwersytet Śląski.
 25. Silver, B. J. (2009). Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r. Warszawa: Książka i Prasa.
 26. Sintomer, Y., Herzberg, C., Röcke, A., Allegretti, G. (2012). Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting. Journal of Public Deliberation, 8 (2): 1-32. DOI: 10.16997/jdd.141.
 27. Sroka, J. (2000). Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 28. Sroka, J. (2004). Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 29. Sroka, J. (2017). Odpływ reprezentacji interesów. Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 3 (54): 3-11. https://cpsdialog.gov.pl/images/KWARTALNIKI/54-Dialog-3.2017.pdf.
 30. Ţuţui, V. (2015). Theoretical Models of Deliberative Democracy: A Critical Analysis. Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, 2 (13): 179-205.
 31. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2020, poz. 71.
 32. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2020, poz. 920.
 33. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2020, poz. 1668.
 34. Witkowska, M., Kucheryavaya, E. (2021). The Concept of Good Governance in the EU Legislation: Analysis in the Context of Methodology of the Civil Law Research. Methodological Problems of the Civil Law Researches, 3 (2021): 139-162. DOI: 10.33397/2619-0559-2021-3-3-139-162.
 35. Zybała, A. (2018). Public Policy in Poland in Context of Tendencies Unfolding in Central Europe. Conclusions from Case Studies. Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 5 (16): 81-103.