Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej – próba charakterystyki

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Piotr Błędowski
https://orcid.org/0000-0003-4207-2283

Abstrakt

Artykuł ma na celu omówienie relacji między polityką społeczną a polityką publiczną i wskazanie najważniejszych elementów tych relacji. Polityka społeczna jest związana historycznie z jednej strony z ekonomią, a z drugiej – z socjologią i naukami o polityce. Nauki o polityce publicznej eksponują rolę administracji publicznej w realizacji jej celów i pozwalają na szersze ujęcie zakresu jej zadań poprzez powiązanie ich z innymi specjalnościami. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie w praktyce efektów synergicznych podejmowanych działań, a w warstwie teoretycznej – pełniejsza ocena analizowanych problemów. Historia polityki społecznej w Polsce, a szczególnie Instytutu Gospodarstwa Społecznego pokazuje, że takie szerokie podejście do polityki społecznej cechowało tę dyscyplinę także w przeszłości.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Błędowski, P. (2014) „Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej – próba charakterystyki”, Studia z Polityki Publicznej , 1(3(3), s. 9-23. doi: 10.33119/KSzPP.2014.3.1.
Dział
Dział główny