Projekty typu New Project Development leków generycznych w branży farmaceutycznej, czynniki warunkujące ich sukces

Autor

  • Małgorzata Pojda Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2022.186.3

Słowa kluczowe:

leki generyczne, projekty wdrożeniowe nowych produktów – NPD, zarządzanie projektami,, branża farmaceutyczna

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie cech charakterystycznych dla branży farmaceutycznej w kontekście projektów wdrożeniowych nowych produktów leczniczych oraz wskazanie w procesie NPD (New Product Development) czynników, które bezpośrednio wpływają na porażki i sukcesy w tychże projektach z uwzględnieniem specyfiki samej branży. Za punkt wyjścia został przyjęty ogólny schemat procesu NPD, na który nałożono cechy charakterystyczne dla branży farmaceutycznej. W efekcie m.in. opisanego powyżej działania powstał schemat występowania kluczowych czynników sukcesów i niepowodzeń na poziomie poszczególnych etapów projektów w branży farmaceutycznej, których uwzględnienie zwiększa szanse na zakończenie projektów sukcesem.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barkley B.T. [2007], Project Management in New Product Development, Mc Graw-Hill, Londyn.

Cooper R.G. [1990], Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products, Business Horizons.

Gierszewska G., Romanowska M. [2001], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Homburg Ch., Weeth A., Prigge J.K. [2017], Der Einfluss unterschiedlicher Informationsquellen auf prognosebasierte Beurteilungen von Neuprodukteinführungen, Universität Mannheim, Institut für Marktorientierte Unternehmensführung Kompetenz in Wissenschaft & Manage‑ment, Research Insights #050.

Lester D. [1998], Critical Success Factors for New Product Development, „Research Technology Management”, vol. 41(1).

Pinto J.K., Millet I. [1999], Successful Information System Implementation. The Human Side, Project Management Institute.

Pinto J.K., Slevin D.R. [1988], Project Success: Definitions and Measurement Techniques, „Project Management Journal”, vol. 19(1).

Pojda M. [2018], Etapy projektu wdrażania nowego produktu w branży farmaceutycznej, „Journal of Modern Management Process”, vol. 3(2).

Schimmoeller L.J. [2010], Success Factors of New Product Development Processes, „Advances in Production Engineering & Management”, vol. 5(1).

Seidel M. [2005], Methodische Produktplanung, Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe.

Spałek S. [2004], Krytyczne czynniki sukcesu w zarzadzaniu projektami, „Monografia”, nr 76, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (DzU 2019, poz. 499).

Wotruba T., Rochford L. [2001], The Impact of New Product Introduction on Sales Management Strategy, „The Journal of Personal Selling & Sales Management”, vol. 15.

Young T.L. [2006], Skuteczne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Yousefi N., Mehraliana G., Rasekh H.R., Yousefi M. [2017], New Product Development in the Pharmaceutical Industry: Evidence from a generic market, „Iranian Journal of Pharmaceuti‑cal Research”, vol. 16(2), s. 838

Pobrania

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Pojda, M. . (2023). Projekty typu New Project Development leków generycznych w branży farmaceutycznej, czynniki warunkujące ich sukces. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (186), 45–59. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.186.3

Numer

Dział

Dział główny