Projekty typu New Project Development leków generycznych w branży farmaceutycznej, czynniki warunkujące ich sukces

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Małgorzata Pojda

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie cech charakterystycznych dla branży farmaceutycznej w kontekście projektów wdrożeniowych nowych produktów leczniczych oraz wskazanie w procesie NPD (New Product Development) czynników, które bezpośrednio wpływają na porażki i sukcesy w tychże projektach z uwzględnieniem specyfiki samej branży. Za punkt wyjścia został przyjęty ogólny schemat procesu NPD, na który nałożono cechy charakterystyczne dla branży farmaceutycznej. W efekcie m.in. opisanego powyżej działania powstał schemat występowania kluczowych czynników sukcesów i niepowodzeń na poziomie poszczególnych etapów projektów w branży farmaceutycznej, których uwzględnienie zwiększa szanse na zakończenie projektów sukcesem.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Pojda, M. (2023). Projekty typu New Project Development leków generycznych w branży farmaceutycznej, czynniki warunkujące ich sukces. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (186), 45-59. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/3089
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Barkley B.T. [2007], Project Management in New Product Development, Mc Graw-Hill, Londyn.
2. Cooper R.G. [1990], Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products, Business Horizons.
3. Gierszewska G., Romanowska M. [2001], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
4. Homburg Ch., Weeth A., Prigge J.K. [2017], Der Einfluss unterschiedlicher Informationsquellen auf prognosebasierte Beurteilungen von Neuprodukteinführungen, Universität Mannheim, Institut für Marktorientierte Unternehmensführung Kompetenz in Wissenschaft & Manage‑ment, Research Insights #050.
5. Lester D. [1998], Critical Success Factors for New Product Development, „Research Technology Management”, vol. 41(1).
6. Pinto J.K., Millet I. [1999], Successful Information System Implementation. The Human Side, Project Management Institute.
7. Pinto J.K., Slevin D.R. [1988], Project Success: Definitions and Measurement Techniques, „Project Management Journal”, vol. 19(1).
8. Pojda M. [2018], Etapy projektu wdrażania nowego produktu w branży farmaceutycznej, „Journal of Modern Management Process”, vol. 3(2).
9. Schimmoeller L.J. [2010], Success Factors of New Product Development Processes, „Advances in Production Engineering & Management”, vol. 5(1).
10. Seidel M. [2005], Methodische Produktplanung, Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe.
11. Spałek S. [2004], Krytyczne czynniki sukcesu w zarzadzaniu projektami, „Monografia”, nr 76, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (DzU 2019, poz. 499).
13. Wotruba T., Rochford L. [2001], The Impact of New Product Introduction on Sales Management Strategy, „The Journal of Personal Selling & Sales Management”, vol. 15.
14. Young T.L. [2006], Skuteczne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
15. Yousefi N., Mehraliana G., Rasekh H.R., Yousefi M. [2017], New Product Development in the Pharmaceutical Industry: Evidence from a generic market, „Iranian Journal of Pharmaceuti‑cal Research”, vol. 16(2), s. 838