Cykl życia projektów typu New Product Development na przykładzie branży farmaceutycznej

Autor

  • Małgorzata Pojda Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Zarządzania
  • Emil Bukłaha Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2022.184.2

Słowa kluczowe:

zarządzanie projektami, branża farmaceutyczna, cykl życia projektu, rozwój nowych produktów, NPD

Abstrakt

Wdrażanie nowych projektów w branży farmaceutycznej jest ściśle powiązane z zarządzaniem projektami. W celu ich skutecznej realizacji kierownicy projektów mogą korzystać z szerokiego instrumentarium narzędzi i technik, wypracowanych przez dziesięciolecia w różnych branżach na całym świecie. Ponieważ – niezależnie od wybranego modelu rozwoju – skuteczna realizacja projektów w wysokim stopniu wpływa na sprawność działania i pozycję rynkową firm farmaceutycznych, warto zadać pytanie o stosowane w branży dobre praktyki projektowe. W tym zakresie autorzy poddali analizie schemat realizacji projektów wdrażania nowych produktów leczniczych, pozwalający skutecznie wprowadzać te projekty w segmencie leków generycznych. Zagadnienie to zostanie przedstawione z uwzględnieniem zjawiska projektyzacji branży farmaceutycznej oraz specyfiki realizacji projektów rozwoju nowych produktów i wprowadzania ich do obrotu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Bukłaha E. [2019], Menedżerski controlling projektów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
2. Bukłaha E. [red.] [2022], Wdrażanie strategii przez projekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
3. Cooper R. G., [1990], Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products, „Business Horizons”, vol. 33, iss. 3.
4. Loch Ch. H., Kavadias S. [2011], Handbook of New Product Development Management, Routledge, New York.
5. Midler Ch. [1995], “Projectification” of the firm: The Renault case, „Scandinavian Journal of Management”, 11, s. 363–375.
6. Müller R., Glückler J., Aubry M., Shao J. [2013], Project management knowledge flows in networks of project managers and project management offices: A case study in the pharmaceutical industry, „Project Management Journal”, 44 (2), s. 10.
7. Owens J. D. [2009], Modelling the new product development process: the value of a product development process model approach, as a means for business survival in the twenty-first century, w: Handbook of Research on Knowledge Intensive Organisations (s. 208–227), IGI Global.
8. Pattanaik A. [2014], Complexity of Project Management in the Pharmaceutical Industry, Paper presented at PMI® Global Congress 2014 – EMEA, Dubai, United Arab Emirates. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
9. Pojda M. [2022], Projekty rozwoju nowych produktów jako element wdrażania strategii, w: Wdrażanie strategii przez projekty (s. 308), red. E. Bukłaha, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
10. Rothaermel F. T., Deeds D. L. [2005], Exploration and exploitation alliances in biotechnology: a system of new product development, „Strategic Management Journal”, nr 25, s. 203. 11. Schimmoeller L. [2010], Success factors of new product development pro

Pobrania

Opublikowane

2022-07-12

Jak cytować

Pojda, M., & Bukłaha, E. (2022). Cykl życia projektów typu New Product Development na przykładzie branży farmaceutycznej. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (184), 21–34. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.184.2

Numer

Dział

Dział główny